Publication: Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård

Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård.
Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K.
Linköping: Linköping University Electronic Press; 2007.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/publication?ref=2372571