TUA Västra Götalandsregionen | Unit

TUA Västra Götalandsregionen

Unit information

name:
TUA Västra Götalandsregionen
description:

Staten tillskjuter medel s.k. TUA-medel till tandvården i Västra Götalandsregionen och Umeå som ersättning för de berörda landstingens åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Kliniskt inriktad odontologisk forskning bygger enligt avtalet mellan svenska staten och huvudmännen på tillgång till tandvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen.

TUA-medel för vetenskapliga projekt fördelas efter ansökan och vetenskaplig värdering. Medlen avses stödja klinisk odontologisk forskning med betoning på den patientnära forskningen d.v.s. forskning som syftar till förbättrad diagnostik, terapi eller vård och som kommer att vara av betydelse för patienten, tandvården som organisation eller befolkningen som helhet.

Länk till TUA Västra Götalandsregionen

address:
Medicinaregatan 12E
zip code and city:
413 90 Göteborg
phone:
010-441 77 22
e-mail:
url-link:
https://www.fou.nu/is/tuagbg
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2018-10-24 by Birgitta Ahlström |

TUA Västra Götalandsregionen | Unit, from TUA -medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/tuagbg/unit/471