Kontrolleras vitalparametrar vid pneumoni inom primärvården
Kontrolleras vitalparametrar vid pneumoni inom primärvården
Project number : 248431
Created by: Rickard Stålhammar, 2018-05-16
Last revised by: Rickard Stålhammar, 2018-05-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

A

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

B

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pneumonia
Inflammation of the lungs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Nej

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ulricehamn - Praktikertjänst AB - HälsoBrunnen Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ingmarie Skoglund
Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-01-24

Kontrolleras vitalparametrar vid pneumoni inom primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/248431