Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

FoU i VGR

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR, www.vgregion.se/fouivgr


Slutversion av årsredovisning 2017 med data från FoU i VGR

Genomgång och uppdatering av projektbeskrivningar och uppgifter i CV:n bidrog till att fler publikationer och pågående projekt kunde identifieras och registreras i projektdatabasen. Det finala resultatet visade att det fanns cirka 1 600 projekt som var pågående hela året och att det publicerades 2 500 vetenskapliga artiklar med medarbetare från Västra Götalandsregionen i författarlistan.

Till dig som är projektledare

För dig som beviljats regionala FoU-medel till ett projekt är det obligatoriskt att registrera arbetet i projektdatabasen FoU i VGR. Du är också välkommen att lägga in information om projekt som inte fått ekonomiskt stöd av oss.

Information ur projektdatabasen presenteras för personal, politiker och våra patienter. Vi vill att alla projekt som stöds från Västra Götalandsregionen är med. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!

Är du projektledare och ska uppdatera projektbeskrivningar som du har registrerat hittar du dessa via rubriken "Mina sidor" upptill på sidan när du är inloggad.

Nyligen uppstartat forskningsarbete i Västra Götalandsregionen:

Klicka här för att se pågående projekt Västra Götalandsregionen

Välkommen till ansökningssystemet för FoU-medel med följande inriktning:
Medel till regionala samarbetsprojekt, hälsopromotion tandvård och forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa. Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år.

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med den 25 maj

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo


Regionala FoU-medel

Regionala samarbetsprojekt -  för vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter

Grundläggande krav för bidragen är att det finns ett vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter och att det tydligt redovisas i ansökan och i uppgifter om huvudsökande och medsökande. Vilka samarbeten som uppfyller kravet framgår i villkoren för bidragen.

Ny ansökningsperiod planeras under 2019.

Länk till villkor för bidragen.

Till ansökningsformulär

Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Den treåriga satsningen på forskning avseende patientsäkerhet är avslutad. Det går fortfarande att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.

Ny ansökningsperiod planeras under 2019.

Länk till villkor för bidragen

Till ansökningsformulär

Hälsopromotion tandvård

Ansökningsperioden pågår från 15 augusti till och med 15 september 2018.

Länk till villkor för bidragen.

Till ansökningsformulär

Forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa

Ansökningsperioden pågår från 1 september till och med 3 oktober 2018.

Länk till villkor för bidragen.

Mer information om bidragen 
Till ansökningsformulär

Innan du påbörjar din ansökan....

I menyn till vänster hittar du information om ansökningsförfarande och granskningsprocess. Där finns också en hjälpguide med praktiska råd när du gör din ansökan.

För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/