Engelsk benämning på anslagsgivaren

Tack för beviljade medel

Vid tack på engelska skrivs anslagsgivaren

Medel beviljade till och med 2015:
The Healthcare sub-committee, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsutskottet)

Medel beviljade från och med 2016:
The Healthcare Board, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen)

PublishedDocument information: Engelsk benämning på anslagsgivaren | Last modified: 2018-01-15 by Birgitta Bryngelsson

Engelsk benämning på anslagsgivaren, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/Anslagsgivare_pa_engelska