Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Skapa en ansökan

Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in så klicka i menyn på menyvalet Ansöknings-formulär (Ev behöver du först klicka på menyvalet Ansökningar).

Ta fram dina tidigare ansökningar

Du kan även ta fram alla ansökningar där du står som sökande genom att klicka på menyvalet Mina sidor och underrubriken Mina ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivaren namn för att se dina ansökningar).

Söka fram ansökningar med hjälp av diarienummer

Om du känner till ansökans nummer kan du ta fram den via följande länk: http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search

I sökrutan skriver du: id:siffrorna i diarienumret, till exempel "id:5059"


Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/ansokan