Ansökningsperiod för forskarstöd Habilitering & Hälsa från 1 september till och med 4 oktober.

Behöriga att söka är anställda inom Habilitering & Hälsa och utlysningen gäller följande anslag:

Planeringsmedel, doktorandbidrag och meriteringsmedel för budgetår 2020.

Mer information om bidragen 

Deadline

2019-10-04
PublishedDocument information: Ansökningsperiod för forskarstöd Habilitering & Hälsa från 1 september till och med 4 oktober. | Last modified: 2019-08-21 by Birgitta Bryngelsson

Ansökningsperiod för forskarstöd Habilitering & Hälsa från 1 september till och med 4 oktober., from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/document/252915