Regionala FoU-medel, länkar till ansökningsformulär m.m.

Regionala FoU-medel

Mer information om bidragen, till exempel vilka som är behöriga att söka, hittar du i villkoren för respektive anslag nedan.

Regionala samarbetsprojekt

Projektmedel till patientnära klinisk forskning. Grundläggande krav för bidragen är att det finns ett vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter/arbetsplatser i Västra Götaland och att det tydligt redovisas i ansökan och i uppgifter om huvudsökande och medsökande. Vilka samarbeten som uppfyller kravet framgår i villkoren för bidragen. Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år. Nu är det möjligt att söka forskningsmedel för 2019. Ansökningsperioden pågår till och med 1 oktober 2018.
När det inte är ansökningsperiod kan du öppna ansökningsformulären och göra en övningsansökan. Den raderas efter 1 dygn.

Länk till villkor för bidragen

Ansök om medel

Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade 2013 att avsätta 5 mkr årligen i tre år för projektmedel till forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt på utveckling och implementering. Satsningen är nu avslutad, men fortsatta medel kan sökas till tidigare beviljade projekt.  Nu är det möjligt att söka forskningsmedel för 2019. Ansökningsperioden pågår till och med 1 oktober 2018.

När det inte är ansökningsperiod kan du öppna ansökningsformuläret och göra en övningsansökan. Den raderas efter 1 dygn.

Länk till villkor för bidragen

Ansök om medel

Kontakt: Birgitta Bryngelsson, tel 010-441 15 55, 0703-740692
e-post:


För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

PublishedDocument information: Regionala FoU-medel, länkar till ansökningsformulär m.m. | Last modified: 2018-06-18 by Birgitta Bryngelsson

Regionala FoU-medel, länkar till ansökningsformulär m.m., from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/document/3277