Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland | Unit

Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland

Unit information

name:
Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland
description:

Forskning & Utveckling är koncernövergripande och Landstinget Västernorrlands
samordnare av forsknings- och utvecklingsprojekt inom landstingets samtliga
verksamhetsområden.
Personal inom landstinget har möjlighet att söka stipendier från Forskning & Utveckling
eller på annat sätt nyttja våra resurser.

Vid Forskning & Utveckling finns tillgång till kvalificerad metodhandledning och statistisk expertis.
Vi har också ett nära samarbete med Mittuniversitetet
samt ett flertal andra universitet.

Forskning bedrivs inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, hälsoekonomi, länsutveckling mm.
Forskning & Utveckling har också en central roll i landstingets verksamhetsutveckling.

address:
Sundsvalls Sjukhus
zip code and city:
85186 Sundsvall
phone:
060-181829
e-mail:
url-link:
type of unit:
Financial unit

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2010-03-23 by Jeanette Sundberg |

Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland | Unit, from Visare Norr, Norra sjukvårdsregionförbundet
http://www.researchweb.org/is/en/visarenorr/unit/178