Cancerutveckling och fertilitet hos patienter med ulcerös colit som opererats med ileorektalanastomos jämfört med bäckenreservoir | Application
Cancerutveckling och fertilitet hos patienter med ulcerös colit som opererats med ileorektalanastomos jämfört med bäckenreservoir
Registration number: FORSS-160131
FoU-ansökan 2011 - Nytt projekt eller Fortsättning på; tidigare pappersansökan (Fåååå-xxx), tidigare ansökan om Startbidrag eller Regionalt nätverksarbete (Max. 500 tkr)
Application started by: Rickard Norblad, 2010-10-06
Professional title at the time of application: Specialistläkare i allmänkirurgi
Work place at the time of application: Kirurgiska kliniken
Last updated / corrected by: Lena Lindgren, 2015-08-12
Application received by: FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Rickard Norblad
Specialistläkare i allmänkirurgi, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Handledare / Medarbetare

Tutor

Johan Dabrosin Söderholm
Professor, Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten
Peter Andersson
Överläkare, Kirurgiska kliniken i Norrköping

Coworker

Roland Andersson
Docent, Länssjukhuset Ryhov
Roll i projektet:
Statistikkunnig
Produktionsenhet:
Länssjukhuset Ryhov
Postadress:
Kirurgkliniken Länssjukhuset Ryhov 551 85 Jönköping

Projektets innehåll

Sammanfattning

Ulcerös kolit är en inflammatorisk sjukdom i tjock- och ändtarm. Hos drygt 20% (tidigare 30-40%) av patienterna opereras tjocktarmen bort. De som idag får sin tjocktarm bortopererad kan utöver permanent tunntarmsstomi (påse på magen) erbjudas olika alternativ till rekonstruktion. Dessa alternativ är bäckenreservoar vilket innebär skapandet av en tunntarmsreservoar i lilla bäckenet med skarv till analkanalen, ileorektal anastomos (IRA) vilket innebär en skarv mellan tunntarm och kvarvarande ändtarm, samt kontinent ileostomi enligt Kock vilket innebär skapandet av en tunntarmsreservoar som tömmes av patienten via huden.

IRA och bäckenreservoar är de två alternativ som kommer närmast ett normaltillstånd med kontinens och bevarad möjlighet till att ha avföring via anus. Vid jämförelse av funktionen mellan dessa två alternativ finns det data som stöder att funktionen i IRA kan vara bättre jämfört med funktionen av bäckenreservoaren. Vid bäckenreservoir kvarlämnas ett litet bräm av rektalslemhinna där cancer kan utvecklas. Risken är dock mycket liten.

IRA innebär till skillnad från bäckenreservoar att ändtarmen, och därmed ett potentiellt sjukdomsbärande parti, finns kvar. Risken att utveckla cancer i kvarvarande ändtarm har varit en viktig orsak att avstå IRA. Senare studier har dock pekat på en sannolikt betydligt lägre risk för cancer än vad man tidigare trott. dessa studier baseras dock på få patienter med kort uppföljning. Vidare finns data som antyder att påverkan på fertiliteten (operationen sker anatomiskt nära fortplantningsorganen och deras nerv- och kärlförsörjning) kan vara mindre vid IRA än vid bäckenreservoir.

Syftet med den aktuella studien är att:
1. kartlägga risken för (incidensen av) rektalcancer hos individer med ulcerös kolit och som genomgått operation med IRA i Sverige efter 1964. Risken jämförs med incidensen av rektalcancer hos övriga icke-opererade individer med ulcerös kolit samt med incidensen av rektalcancer hos hela Sveriges befolkning liksom risken hos patienter med bäckenreservoir.
2. jämföra fertiliteten hos personer som genomgått operation med IRA och personer som genomgått operation med bäckenreservoir.

Motiv:
Om det i IRA-gruppen föreligger en mindre risk för rektalcancer än vad som tidigare rapporterats och en jämförelsevis bättre bevarad fertilitet kan det motivera att IRA bör utgöra ett realistiskt alternativ i högre utsträckning än vad som idag är fallet.

Decision

Decision date: 2010-12-15

Decision 
Applied sum263 900
Granted sum200 000

Financial report

Financial report 
Granted sum
200 000
Paid sum
0
Returned sum
200 000

Cancerutveckling och fertilitet hos patienter med ulcerös colit som opererats med ileorektalanastomos jämfört med bäckenreservoir | Application, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/ansokan/160131