Bidragsbeslut från år 2005

Beviljade ansökningar FORSS 2005-


För redovisning av FORSS-projekt beviljade efter 2005 (diarienummer FORSS-xxxx), klicka på "Ansökningar", "Egna ansökningar" och sedan på knappen "Ändra" vid originalansökan (= första ansökan om FORSS-anslag för ett projekt). Längst ner i ansökan finns formuläret för vetenskaplig redovisning. Projektledaren väljer själv om redovisningen avser en läges- eller slutrapport. Vetenskapliga redovisningar kan uppdateras löpande och alltid, även efter att projektansökan är avslutad ekonomiskt. Fortsättningsansökningar rapporteras alltid i originalansökan!


FORSS gjorde en specifik satsning på regionalt forskningssamarbete med kommuner under ansökningsomgångarna våren 2008 och 2009. Samtliga beviljade projekt är listade under länkarna nedan.

PublishedDocument information: Bidragsbeslut från år 2005 | Last modified: 2019-04-04 by Researchweb Support 7

Bidragsbeslut från år 2005, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/beviljadeansok