FORSS ledamöter

Ledamöter i FORSS

Ordförande
,  Regiondirektör, Region Östergötland
Vice ordförande
,  Regiondirektör, Region Jönköping

Region/Landstingsrepresentanter
Region Kalmar län: ,
Region Kronoberg: , Vakant
Region Jönköpings län: ,
Region Östergötland: ,

Representant från Medicinska fakulteten Linköpings universitet

Ordföranden i prioriteringskommittéerna
PK1: , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet ordförande. , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet vice ordförande
PK2: , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet ordförande. , Region Kalmar län vice-ordförande
PK3: , Region Jönköpings län ordförande, vice ordförande vakant,
PK4: , Region Jönköpings län ordförande. , Region Kronoberg vice-ordförande

Sekreterare

Strateg

Från och med 2013 så är Dekanus Johan Dabrosin Söderholm från Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Dekanus Ian Nicholls från Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö och VD Dennis Larsson från Hälsohögskolan, Jönköping University adjungerade till FORSS-rådet.

PublishedDocument information: FORSS ledamöter | Last modified: 2019-04-04 by Researchweb Support 7

FORSS ledamöter, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/document/1904