Regional kurs i forskningsmetodik

FORSS anordnar vartannat år en regional kurs i forskningsmetodik på 16 högskolepoäng.

Nästa kurs startar hösten 2019. Mer information kommer att publiceras våren 2019.

PublishedDocument information: Regional kurs i forskningsmetodik | Last modified: 2018-08-10 by Lena Lindgren

Title: Regional kurs i forskningsmetodik, Dokumentmall - synlig oinloggad, Document number: 30101, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/document/lpr/30101