FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Välkommen till FoU-Centrum Södra Älvsborg.

Vår formella hemsida  återfinns här. Denna websida är en portal för att ansöka till kurser i forskningsmetodik samt för att boka lokaler på FoU-Centrum. Vidare finns här funktioner för att söka forskarstöd samt funktioner för att stödja projektledare och projekthandledare.

En del information är öppet tillgänglig. Mer menyval, exempelvis "Mina sidor", dyker upp efter du loggat in. För att skapa en ny ansökan eller redigera en du håller på med gå till "Mina sidor". 

Om du kommit fel till denna sida i samband med att du ska anmäla dig till en kurs och skapar inloggningsuppgifter/personkort så kommer du åter till kursinformationen här.

nyheter
sista ansökningsdag


FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/foualvsborg