On this page you can see and print the flyer for the conference

Bild från Borås
PublishedDocument information: Third international ISTAR Conference in Boras Sweden 2017 | Last modified: 2017-02-10 by Researchweb Support

Third international ISTAR Conference in Boras Sweden 2017, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/foualvsborg/document/193301/html