ST-dag
ST-dag
Document number : 253025
Created by: Annika Carlgren, 2019-09-06
Document created in: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

PublishedPublished

Innehåll

Beskrivning

ST-dag

Datum

2020-04-21

Tid från

08:00

Tid till

17:00

Lokaler, våning 2

not checked Laddningen
not checked Smutten
not checked Espresso
not checked Vågen

Lokaler, våning 1

checked Bengt Dahlin
checked Samspelet
checked Mega

FoU-primärvård möte/aktivitet

not checked Aktivitet som bör finnas med i FoU-agenda, utanför våra lokaler

Föreläsarparkering

checked Parkeringsplats nr. 8 på Krokshallsberget

ST-dag, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/foualvsborg/document/253025