Grundläggande högskolebehörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå har den som:

eller

eller

har samlat betygsdokument från komvux med lägst betyget Godkänd eller betyg 1-5 i poängsatta kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg från komvux

eller

eller

eller

eller uppfyller kraven som så kallad 25:4, det vill säga

och

har arbetat minst halvtid i minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar

och

eller den som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts

och

och

Behörighet utanför betygsurvalet

Vissa äldre utbildningar ger inte längre grundläggande behörighet och placering i betygsurvalet. Sökande med sådan utbildning som kan styrka grundläggande behörighet i svenska och engelska medges undantag (dispens) från ålderskravet och kravet på arbetslivserfarenhet för 25:4-or.

Det finns också förutbildningar som ger grundläggande behörighet, men inte kan ligga till grund för poängberäkning.

Den som uppfyller behörighetskraven utan att ingå i betygsurvalet, måste göra högskoleprovet för att ha ett värde att konkurrera på. Sökande som varken deltar i betygs- eller provurvalet kan mycket sällan beredas plats.

PublishedDocument information: Grundläggande högskolebehörighet | Last modified: 2019-07-05 by Researchweb Support 7

Grundläggande högskolebehörighet, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/foualvsborg/document/2907