FoU i Region Gävleborg

Du är också välkommen att besöka Region Gävleborgs hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Gävleborg.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Gävleborgs läns forskningsbokslut.

Nya projekt

Jonny Nordström
2019-02-20
För att mäta blodflöde i hjärtmuskeln kan radioaktivt vatten och en PET-kamera användas. Denna metod anses vara bästa referensmetod för icke-invasiv mätning av blodflöde och används vid diganos av ischemisk hjärtsjukdom. Vid denna diagnos är det utöver en blodflödesmätning även ...
Published
Jonny Nordström
2019-02-20
Vid undersökning av hjärtat med radioaktivt vatten och en PET-kamera kan man mäta blodflödet i hjärtmuskeln. Vid denna undersökning stressar man hjärtat med ett ämne som heter adenosin för att efterlikna att man anstränger sig och till exempel går i rask takt. Detta är för vissa ...
Published
Nikolaos Melas
2019-02-13
TIMING är en akademiskt initierad, prospektiv, randomiserad studie ( R-RCT ) som utförs inom det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke . I TIMING randomiseras patienter med akut hjärninfarkt och förmaksflimmer till tidig start (inom 4 dagar) eller fördröjd start ...
Published


FoU i Region Gävleborg, from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug