FoU i Region Gävleborg

Du är också välkommen att besöka Region Gävleborgs hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Gävleborg.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Gävleborgs läns forskningsbokslut.

Nya projekt

Johan Isaksson
2019-01-15
Immunterapi är det senaste terapialternativet inom medicinsk onkologisk behandling och har de senaste åren införts som rutin inom ett flertal olika cancersjukdomar, inte minst lungcancer. I dagsläget används immunterapi vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som ensam behandling eller i ...
Published
Anna Bandert
2019-01-15
Inom intensivvård är en central venkateter (CVK) infart är ofta använd för att ge bland annat livsuppehållande läkemedel, antibiotika och näring. Intensivvårdspatienter drabbas i 40-60% av akut njurskada och en av de vanligaste bidragande orsakerna till denna skada är sepsis. Hos ...
Published
Torbjörn Sakari
2019-01-15
Tarmvred är ett vanligt tillstånd hos dem som blivit opererade i buken tidigare. Avhandlingen syftar till att beforska området på flera fronter. 1) Säkerhetskontroll av Icodextrin som är en vätska som i olika studier visat sig minska risken för bildning av den ärrvävnad som ger upphov ...
Published
Sandra Löfving-Gupta
2019-01-15
De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige. Många är barn och ungdomar. Ungdomar som flytt till Sverige, särskilt ensamkommande unga, har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ...
Published


FoU i Region Gävleborg, from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug