FoU i Region Gävleborg

Du är också välkommen att besöka Region Gävleborgs hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Gävleborg.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Gävleborgs läns forskningsbokslut.

Nya projekt

Kim Gunnarsson
2019-11-04
Genomgång av patient registret för pat drabbade och behandlade (opererade) för Torakalt Aorta Aneurysm (TAA) för att se hur förändr av incidens och dödlighet har förändrats över tid, från 1997 till 2017 dvs 21 år.
Published
Erik Hallqvist Osterman
2019-10-29
För att underlätta för läkare att förutsäga risken efter kirurgi för tjocktarmscancer planerar vi skapa ett riskberäkningsverktyg som kommer jämföras mot andra liknande verktyg och kontrolleras i oberoende patientgrupper från andra länder.
Published
Anne Huitema Eekhoudt
2019-05-30
I denna studie kommer vi att beskriva hur vi har upptäckt en ny hemoglobin mutation hos en patient som till des drabbades av idiopatisk erytrcytos. Erytrocytos innebär ett onormalt hög halt av röda blodkroppar och därmed blodvärde (hemoglobin, Hb). En annan sjukdom som ger erytrocytos kallas ...
Not uppdated, final reminder
Erik Hallqvist Osterman
2019-10-29
Som en del av U-CAN har ett sammarbete med näringslivet startats för att utvärdera och utveckla nya biomarkörer inom colorektal cancer. Fokus är framförallt tidig diagnos av återfall, men markören har också visat sig vara användbar vid diagnos av primära fall. Utvärdering pågår i en ...
Published


FoU i Region Gävleborg, from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug/