TIMING-studien: Tidpunkt för insättning av antikoagulantia vid akut hjärninfarkt och förmaksflimmer - en prospektiv multicenter registerbaserad non-inferiority randomiserad observationsstudie
TIMING-studien: Tidpunkt för insättning av antikoagulantia vid akut hjärninfarkt och förmaksflimmer - en prospektiv multicenter registerbaserad non-inferiority randomiserad observationsstudie
Project number : 262921
Created by: Nikolaos Melas, 2019-02-13
Last revised by: Lise-Lotte Sundgren, 2019-02-13
Project created in: FoU i Region Gävleborg

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

TIMING är en akademiskt initierad, prospektiv, randomiserad studie ( R-RCT) som utförs inom det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke. I TIMING randomiseras patienter med akut hjärninfarkt och förmaksflimmer till tidig start (inom 4 dagar) eller fördröjd start (mellan 5 och 10 dagar) av behandling med peroral icke-vitamin-K-beroende blodförtunning (NOAK).

Sammanfattning på engelska

This study will compare early with late start of treatment with Non-vitamin K oral anticoagulation (NOAC) in adult patients with acute ischemic stroke and atrial fibrillation; it is a registry-based randomized clinical trial (R-RCT) using The Swedish Stroke Register (Riksstroke). Half of the patients will start NOAC early (within 4 days after stroke onset) while the other half will start late (5-10 days after stroke onset).

TIMING-studien: Tidpunkt för insättning av antikoagulantia vid akut hjärninfarkt och förmaksflimmer - en prospektiv multicenter registerbaserad non-inferiority randomiserad observationsstudie, from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug/project/262921