Influence of patient motion on the quantitative accuracy of 15O-water positron emission tomography (PET)
Influence of patient motion on the quantitative accuracy of 15O-water positron emission tomography (PET)
Project number : 263361
Created by: Jonny Nordström, 2019-02-20
Last revised by: Jonny Nordström, 2019-02-20
Project created in: FoU i Region Gävleborg

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Vid undersökning av hjärtat med radioaktivt vatten och en PET-kamera kan man mäta blodflödet i hjärtmuskeln. Vid denna undersökning stressar man hjärtat med ett ämne som heter adenosin för att efterlikna att man anstränger sig och till exempel går i rask takt. Detta är för vissa patienter förknippat med obegag som leder till att patienten rör sig under undersökningen. Rörelsen kan i sin tur leda till fel i mätningen av blodflödet och i värsta fall en felaktig diagnos. Syftet med denna studie är därför att med hjälp av simulerade patientrörelser undersöka i vilken utsträckning mätningen påverkas. Simuleringarna kan även leda till ökad förståelse för olika tendenser av påverkan på mätningen som kan underlätta igenkännande av en rörelseartefakt i kliniken.

Sammanfattning på engelska

Background: 15O-water is a metabolically inert and freely diffusible tracer with an uptake linear to flow. Thereby, 15O-water PET is considered the gold standard for quantification of myocardial blood flow (MBF). To stress the heart, agents like adenosine or regadenoson are used which are associated with patient discomfort and resulting patient motion that may affect the quantitative accuracy of quantitative PET.

Purpose: The purpose is therefore to simulate the influence of patient motion on the quantitative accuracy of 15O-water PET/CT scans.

Methods: Stress scans without visually appreciable motion from 10 randomly selected patients referred for assessment of ischemia with 15O-water PET/CT (GE Discovery MI) will be included in the study.. For each scan, three types of motions will be manually induced during reconstruction. Type 1: motion during the first pass with an initial displacement in anterior and cranial direction and an exponential sliding back to the original position, simulating the reaction to a stress agent, type 2: patient taking a deep breath during a single frame at the peak of the first pass, and type 3: continuous sliding down in axial direction after the first pass. Displacements relative to the CT for type 1 will range from 1-2 cm, for type 2 from 0.5-1 cm, and for type 3 from 1-2 cm. After motion simulation, calculation of MBF, left ventricular (LV) ejection fraction (EF) and mass will be performed in aQuant for each motion type and the results will be compared to the original scan.


Influence of patient motion on the quantitative accuracy of 15O-water positron emission tomography (PET), from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug/project/263361