Measurement and diagnosis of left ventricular hypertrophy and dilatation using non-ECG-gated 15O-water PET/CT
Measurement and diagnosis of left ventricular hypertrophy and dilatation using non-ECG-gated 15O-water PET/CT
Project number : 263371
Created by: Jonny Nordström, 2019-02-20
Last revised by: Jonny Nordström, 2019-02-20
Project created in: FoU i Region Gävleborg

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder

Titel och sammanfattning

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Gävleborg - Övriga workplace verified by Region Gävleborg on 2017-09-05

Populärvetenskaplig sammanfattning

För att mäta blodflöde i hjärtmuskeln kan radioaktivt vatten och en PET-kamera användas. Denna metod anses vara bästa referensmetod för icke-invasiv mätning av blodflöde och används vid diganos av ischemisk hjärtsjukdom. Vid denna diagnos är det utöver en blodflödesmätning även viktigt med en undersökning av hjärtfunktionen, dvs hjärtats förmåga att pumpa blod. Man mäter då den så skallade ejektionsfraktionen som är hur många procent av blodet i hjärtats kammare som pumpas ut vid varje slag. För ett friskt hjärta ska den vara större än 50 %. När hjärtat tappar pumpförmåga kan det remodulera genom att hypertrofiera (hjärtmuskeln växer). Detta gör hjärtat för att försöka bibehålla sin hjärtminutvolym. Hjärtkammaren kan också dilatera (förstoras) vilket är förknippat med dålig prognos. Utvärdering av hypertrofi och dilatation har hittils inte varit möjligt att göra från en PET-undersökning med radioaktivt vatten. Syftet med denna studie är därför att utveckla en metod för att utvärdera hypertrofi och dilatation från denna undersökning.

Sammanfattning på engelska

Purpose: To automate quantification of regional myocardial blood flow (MBF) and left ventricular (LV) geometry using dynamic 15O-water PET/CT without ECG-gating.

Methods: One hundred thirty-three 15O-water scans were performed in 118 subjects. Two different PET scanners were used. An automated process for parametric image formation, reorientation and segmentation was used to derive MBF, LV mass, septal wall thickness (WT) and end-diastolic volume (LVEDV). The accuracy of LVM and LVEDV was determined by comparing PET to cardiac magnetic resonance (CMR) in 56 asymptomatic patients with various degrees of LV dilatation. PET was compared to echocardiography in 35 patients with various degrees of hypertrophy and nine healthy volunteers. Precision was determined by analysis of inter-observer reproducibility and by a test-retest PET study in 15 patients with suspected ischemic heart disease.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Om annan, ange vad

Feasibility

Multicenterstudie

Nej

Measurement and diagnosis of left ventricular hypertrophy and dilatation using non-ECG-gated 15O-water PET/CT, from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug/project/263371