Search information | Project | FoU i Region Gävleborg

Search result

Search gave 200 hits in 0.24 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published HbGavle, en nyupptäckt hemoglobinmutation som orsak till erytrocytos
Anne Huitema Eekhoudt, Internmedicin, 271071
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
I denna studie kommer vi att beskriva hur vi har upptäckt en ny hemoglobin mutation hos en patient som till des drabbades av idiopatisk erytrcytos. Erytrocytos innebär ett onormalt hög halt av röda blodkroppar och därmed blodvärde (hemoglobin ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/271071
Published Intube-Study
Jenny Wennberg, IVA, 269271
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Internationell multicenterstudie som primärt vill titta på kompikationer vid akuta intubationer och sövningar.Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/269271
Published Measurement and diagnosis of left ventricular hypertrophy and dilatation using non-ECG-gated 15O-water PET/CT
Jonny Nordström, Division Diagnostik / Röntgen, 263371
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
För att mäta blodflöde i hjärtmuskeln kan radioaktivt vatten och en PET-kamera användas. Denna metod anses vara bästa referensmetod för icke-invasiv mätning av blodflöde och används vid diganos av ischemisk hjärtsjukdom. Vid denna diagnos ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/263371
Published Influence of patient motion on the quantitative accuracy of 15O-water positron emission tomography (PET)
Jonny Nordström, Division Diagnostik / Röntgen, 263361
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Vid undersökning av hjärtat med radioaktivt vatten och en PET-kamera kan man mäta blodflödet i hjärtmuskeln. Vid denna undersökning stressar man hjärtat med ett ämne som heter adenosin för att efterlikna att man anstränger sig och till ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/263361
Published TIMING-studien: Tidpunkt för insättning av antikoagulantia vid akut hjärninfarkt och förmaksflimmer - en prospektiv multicenter registerbaserad non-inferiority randomiserad observationsstudie
Nikolaos Melas, Strokeavdelning, 262921
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
TIMING är en akademiskt initierad, prospektiv, randomiserad studie ( R-RCT ) som utförs inom det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke . I TIMING randomiseras patienter med akut hjärninfarkt och förmaksflimmer till tidig ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/262921
Published A Randomised, Double-Blinded, Placebo-Controlled, International, Multicentre, Phase III Study to investigate the efficasy and safety of Ticagrelor and ASA Compared with ASA in the prevention of Stroke or Transient Ischaemic Attack. THALES
Nikolaos Melas, Strokeavdelning, 262911
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
.Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/262911
Published ARTSCAN V
Photon therapy versus proton therapy in early tonsil cancer

Ann-Sofie Fransson, Onkologiska kliniken, strålbehandlingsavdelningen, 262891
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Patienter med tidig tonsillcancer randomiseras (lottas) till att erhålla strålbehandling med antingen fotoner (sedvanlig behandling), vilken ges på hemortssjukhuset, eller med fotoner, vilken ges i Uppsala. Målsättningen är att se om skillnad ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/262891
Published Efficacy of Fluoxetine - a Trial in Stroke (EFFECTS)
Anette Onkenhout, 262571
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
The purpose of this study is to investigate whether routine administration of fluoxetine 20mg once daily in the 6 months initiated during the acute stroke improves the patient's functional outcome. EFFECTS is an investigator lead Sweden-based, ...Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/262571
Published A Clinical Study to Evaluate HF10™ Therapy in Patients with Chronic Intractable Leg Pain
Peter Lindblom, VO IVA/ANE, 261871
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Syftet med denna studie är att utvärdera och dokumentera klinidk prestanda för HF10-behandling (ryggmärgsstimulering) i forskningspersoner med kronisk svårbehandlad bensmärta, genom att samla in uppgifter om forskningspersonernas erfarenhet av ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261871
Published Geographical differences in likelihood of home death among palliative cancer patients: a national population-based register study
Jonas Nilsson, Röntgenkliniken Gävle, 261681
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Palliativ vård innebär vård av obotligt sjuka, där döden förväntas inom en snar framtid (upp till 6-12 månader). För att uppnå en god vård krävs omvårdnad och behandling av såväl fysiska besvär som sociala, psykiska och ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261681
Published Survival and axillary recurrence following Sentinel nodepositive breast cancer without completion axillary lymph node dissection - the SENOMAC trial
Karin Åhlander Lindwall, Kir klin Gävle, 261661
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
. Since the introduction of sentinel node biopsy in breast cancer, it has become clear that its use is reliable and reproducible. Today, it is clinical routine to not remove further lymph nodes from the axilla (arm pit) in case the sentinel node ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261661
Published A Multi-centre open-label randomized Clinical trial comparing the efficary and safety of the antbody-drug conjugate SYD985 to physicians choice in patients with HER2-targeting treatment regimes
Per Edlund, Onkologiska kliniken, 261641
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
The purpose of this study is to demonstrate that SYD985 [(vic-)trastuzumab duocarmazine] is superior to physician's choice in prolonging progression free survival.Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261641
Published Randomiserad multicenterstudie om Akupressur i kombination med individanpassad antiemetika baserat på genetiska variationer (SNP) hos kvinnor som genomgår adjuvant kemoterapi EC/FEC mot bröstcancer
Per Edlund, Onkologiska kliniken, 261621
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Bakgrund: Illamående vid kemoterapi kan vara ett stort kliniskt problem. Tidigare visad heterogenitet kan delvis förklaras av genetiska bakgrundsfaktorer. Vi har identifierat 3 Single nucleotide polymorphism (SNP) som starkt associerat till risk ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261621
Published A Randomized Double Blind Placebo Phase 3 Study of Nonsteroidal Aromatase Inhibitors (Anastrozole or Letrozol)plus L Y 2835219, a CDK¤76 Inhibitor or placebo in Postmenopausal Women with Hormone Receptor-Positive HER2-Negative Locoregionally Recurrent or Metastatic Breast Cancer with No Prior Systemic Therapy in this Disease Setting
Per Edlund, Onkologiska kliniken, 261611
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
The main purpose of this study is to evaluate how effective nonsteroidal aromatase inhibitors (NSAI) plus abemaciclib are in postmenopausal women with breast cancer. Participants will be randomized to abemaciclib or placebo in a 2:1 ratio.Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261611
Published Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer
Per Edlund, Onkologiska kliniken, 261601
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg

Syfte

Att studera om kvinnor opererade för bröstcancer som är äldre än 64 år och tillhör en definierad lågriskgrupp har en acceptabelt låg frekvens av bröstrecidiv (<10 % inom 10 år) även utan strålbehandling. ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261601
Published A Randomized Phase II Trial to asses response adapted therapy using FDG-PET imaging in patients with newly diagnosed advanced Hodgkin lymphonia
Ulrika Åsenlund, Region Gävleborg Onkologi, 261591
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
RATIONALE: Imaging procedures, such as fludeoxyglucose F 18 (FDG)-PET/CT scan, done before, during, and after chemotherapy may help doctors assess a patient's response to treatment and help plan the best treatment. It is not yet known whether ...Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261591
Published Prospektiv observationsstudie av patienter med autoimmun/inflammatorisk sjukdom som utvecklar Lymfom
AUTO-LYMFOM-studien

Ulrika Åsenlund, Region Gävleborg Onkologi, 261581
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Syftet är att få kunskap om både lymfomförlopp och inflammatorisk sjukdom efter lymfomdiagnos, leta biomarkörer för lymfomutredning och få kunskap om mekanismer bakom lymfomuppkomst.Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261581
Published A Randomized Double-Blind Placebo-controlled Multi-center Phase 3 study to Determine the Treat Effect in Subjects With Non-Metastatic Breast Cancer reciving Aromatase Inhibitor Therapy
Ulrika Åsenlund, Region Gävleborg Onkologi, 261571
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Pharmacologic inhibition of RANKL attenuates the development of mammary carcinoma and inhibits metastatic progression in multiple mouse models. In a retrospective analysis it could be demonstrated that elevated expression of RANK was found in 14.5% ...Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261571
Published Proton Radio Therapy for primary Central Nervous System tumors in adults
PRO-CNS

Per Edlund, Onkologiska kliniken, 261561
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
Open label, multi-centre prospective study. Adult patients with primary central nervous system tumours fulfilling the inclusion criteria according to the study protocol. The study consists of 2 sequential cohorts evaluated consecutively for the ...Hälso- och sjukvård
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261561
Published A Scandinavian Sarcoma Group treatment protocol for adult patients with non-matastatic high risk soft tissue sarcoma of the extremiies and trunk wall
Lena Persson, Region Gävleborg Onkologi, 261551
Projektbeskrivning, FoU i Region Gävleborg
SSG XX, the third adjuvant STS protocol by SSG, is a phase II non-randomized trial in patients with high risk to develop metastases. SSG XX is based on a previous SSG trial (SSG XIII) regarding use of prognostic markers to identify high-risk tumors ...Kliniska läkemedelsprövningar
www.researchweb.org/is/foucfug/project/261551
Filter search
type
year
applicants/authors (90)
coworkers (162)

Search information | Project | FoU i Region Gävleborg, from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug/project/search?backref=/sok