Sök alla projekt, Region Gävleborg län
Långtidsöverlevnad samt recidivrisk efter op för rektalcancer med eller utan postop komplikation
-Abolghasem Saraj
Kirurgkliniken Gävleborg
-
-
Extended NO analysis in health and disease (avhandlingens titel)
-Alexandra Thornadtsson
Klinisk patologi och cytologi
-
-
Cytokin behandling 2
Bennedbrytningsfaktorer i tandköttsexudat och blod före och efter behandling av patienter med tandlossningssjukdom
-Anders Holmlund
Specialisttandvården Gävle sjukhus
-
-
Influence of smoking on periodontal healing one year after active treatment
-Anders Holmlund
Specialisttandvården Gävle sjukhus
-
-
Oral health and cardiovascular disease
-Anders Holmlund
Specialisttandvården Gävle sjukhus
-
-
oral Health and typ 2 diabetes
-Anders Holmlund
Specialisttandvården Gävle sjukhus
-
-
SNAC, SveDem, U-Age
-Anders Wimo
Bergsjö Hälsocentral, Nordanstig
-
-
AMBOX-Effects on exercise capacity, physical activity and quality of life using ambulatory oxygen in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who desaturate only during exercise
-Andreas Palm
Division medicin, lungenheten
-
-
Can STOP-Bang and pulse oximetry detect and exclude obstructive sleep apnea?
-Andreas Palm
Division medicin, lungenheten
-
-
ELVIS-Effekt på lungfunktion och metabolism av viktnedgång och behandling av andningsstörning under sömn
-Andreas Palm
Division medicin, lungenheten
-
-
Factors influencing compliance to Continuous Positive Airway Pressure treatment in Obstructive Sleep Apnea and mortality associated with treatment failure
-Andreas Palm
Division medicin, lungenheten
-
-
Efficacy of Fluoxetine - a Trial in Stroke (EFFECTS)
-Anette Onkenhout
-
-
Retention med bondad cuspid-to-cuspid retainer och Essixskena – en randomiserad studie om effektivitet, patientacceptans och långtidsstabilitet.
-Anke Krämer
Specialisttandvården Ortodonti, Gävle
-
-
Adjuvant Treatment of Prostate Cancer With Docetaxel or Not After Radical Radiotherapy (AdRad)
-Ann-Sofie Fransson
Onkologiska kliniken, strålbehandlingsavdelningen
-
-
ARTSCAN V
Photon therapy versus proton therapy in early tonsil cancer
-Ann-Sofie Fransson
Onkologiska kliniken, strålbehandlingsavdelningen
-
-
The SWENOTECA ABC-study, A Randomized Phase III Study Comparing One Course of Adjuvant Bleomycin, Etoposide and Cisplatin (BEP) and One Course of Carboplatin AUC7 in Clinical Stage I Seminomatous Testicular Cancer
-Ann-Sofie Fransson
Onkologiska kliniken, strålbehandlingsavdelningen
-
-
The importance of Central Venous Catheter position during Continuous Renal Replacement Therapy
-Anna Bandert
Anestesikliniken, Gävle sjukhus
-
-
The Importance of the position of Central Venous Catheters during Continuous Renal Replacement therapy in Sepsis
-Anna Bandert
Anestesikliniken, Gävle sjukhus
-
-
Comparison of six methods for epidemiological typing of Escherichia coli producing extended-spectrum beta-lactamase
-Anna Heydecke
-
-
-
HbGavle, en nyupptäckt hemoglobinmutation som orsak till erytrocytos
-Anne Huitema Eekhoudt
Internmedicin
-
-
Det sociala kapitalet som strategi för att främja hälsa bland nationella minoriteter i Sverige - former, källor, tillgång och begränsningar.
-Anneli Thylin
Region Gävleborg, Vuxenpsykiatriska mottagningen Gävle
-
-
Being a co-worker or a colleague to a person returning to work after stroke: A challenge facilitated by cooperation and flexibility
-Annika Öst Nilsson
Dagrehabiliteringen Gävle, Division Primärvå
-
-
A prospective study of lateral ridge augmentation comparing 100% BioOss with a 90/10 mixture (AB)
-Arne Mordenfeld
Folktandvården i Gävleborg AB, Specialisttandvården
-
-
A systematic review and meta-analysis of long-term studies (five or more years) assessing maxillary sinus floor augmentation
-Arne Mordenfeld
Folktandvården i Gävleborg AB, Specialisttandvården
-
-
Lateral ridge augmentation with Bio-Oss alone or Bio-Oss mixed with particulate autogenous bone graft: a systematic review
-Arne Mordenfeld
Folktandvården i Gävleborg AB, Specialisttandvården
-
-
Lateral ridge augmentation with two different ratios of deproteinized bovine bone and autogenous bone: A 2-year follow-up of a randomized and controlled trial.
-Arne Mordenfeld
Folktandvården i Gävleborg AB, Specialisttandvården
-
-
Femårs uppföljning av glaukom med mätningar av synnervshuvudet med optisk koherenstomografi.
-Camilla Sandberg Melin
1.Ögonmottagningen Gävle sjukhus; 2.Opthalmology, Dept. of Neuroscience, Uppsala University
-
-
Variabilitet vid mätningar av synnervshuvudet med optisk koherenstomografi.
-Camilla Sandberg Melin
1.Ögonmottagningen Gävle sjukhus; 2.Opthalmology, Dept. of Neuroscience, Uppsala University
-
-
Reflect
-Catharina Sundström
Gävle sjukhus Endokrinmott
-
-
Regenerativ behandling av periimplantit - kliniska effekter, mikrobiologiska och molekylära mekanismer. En randomiserad studie
-Catrine Isehed
Specialisttandvården Gävle sjukhus, avd för parodontologi
-
-
Att lära sig kliniskt resonemang genom deltagande i autentiska lärandemiljö; läkarstudenternas lärande om resonerande under klinisk praktik
-Charilaos Koufidis
Lungklinken, Gävle sjukhus
-
-
Musikers arbetshälsa - en studie av muskuloskeletala besvär, fysisk funktion, fysisk aktivitet, psykosociala faktorer och stress bland professionella musiker vid svenska symfoni- och operaorkestrar.
-Dag Rissén
-
-
-
Perceived work ability and musculoskeletal pain among employees working in operating room departments. A cross-sectional questionnaire study.
-Dag Rissén
-
-
-
Är internationellt rekommenderade utfallsmått i smärtstudier användbara för att fånga de besvär personer med muskuloskeletala besvär upplever? - Framtagande av ett kort, kliniskt, användbart frågeformulär anpassat för personer med besvär från rörelseapparaten.
-Dag Rissén
-
-
-
Biomarkörer för höftproteslossning -en pilotstudie.
-Daniel Hedström
Ortopedkliniken
-
-
Health and Recovery in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
-Elisabet Sundgren
-
-
-
Validering av ny optisk teknik för att mäta arteriell syremättnad. Undersökningar vid simulerat låg blodvolym.
-Erik Näslund
Division operation, anestesikliniken
-
-
Molecular classification of lung cancer in Swedish never-smokers
-Eva Brandén
Lungenheten, Medicinskt Centrum, Gävle Sjukhus
-
-
Prospektiv studie av samband mellan genetiska markörer, lungcancer och dess behandling - EM11
-Eva Brandén
Lungenheten, Medicinskt Centrum, Gävle Sjukhus
-
-
Evidensbaserad trycksårsprevention till patienter med risk att utveckla trycksår - en interventionsstudie i Landstinget Gävleborg
-Eva Sving
Enheten för patientsäkerhet, Hälso- och sjuvård gemensam, Region Gävleborg
-
-
Kan ny teknologi som ger information om magnitud och duration av tryck på patientens hud under operation vara ett hjälpmedel för personal att förebygga trycksår?
-Eva Sving
Enheten för patientsäkerhet, Hälso- och sjuvård gemensam, Region Gävleborg
-
-
Positionera för att undvika tryckskador under operation
-Eva Sving
Enheten för patientsäkerhet, Hälso- och sjuvård gemensam, Region Gävleborg
-
-
NCT02857582, ACHIM 1, Transplantation of Cultured Gut Microflora to Repeat Antibiotic-induced Diarrhea Due to Clostridium Difficile
Transplantation av fekala bakterier till patienter med återkommande antibiotikautlösta diarréer förorsakade av Clostridium difficile
-Farshad Azimi
Infektionskliniken Gävle sjukhus
-
-
Reducing night-time discharge from intensive care.
A nationwide improvement project with public display of ICU outcomes.
-Fredric Parenmark
Anestesikliniken Gävle sjukhus
-
-
Prognostiska faktorer vid icke-småcellig lungcancer vid sjukdomsrecidiv
-Georg Holgersson
Onkologkliniken, Gävle sjukhus
-
-
Prognostiska faktorer vid kurativt syftande strålbehandling av icke-småcellig lungcancer.
-Georg Holgersson
Onkologkliniken, Gävle sjukhus
-
-
Bone metabolism adjacent to prosthetic surfaces. A randomized clinical F-PET/CT study.
-Gösta Ullmark
Ortoped klin. Gävle
-
-
CT-RSA analyzes of cup migration and QCT after Acetabular revision using Impaction Bone Grafting.
-Gösta Ullmark
Ortoped klin. Gävle
-
-
Is two-stage revision surgery for infected hip arthroplasty worthwhile suffering, resources and results compared to one-stage?
-Gösta Ullmark
Ortoped klin. Gävle
-
-
Occult hip prosthetic loosening diagnosed by [18F]fluoride-PET/CT
-Gösta Ullmark
Ortoped klin. Gävle
-
-
Uncemented total hip implant and subcutaneous injection of Denosumab for patients with osteoarthritis of the hip. A randomised double blind placebo controlled study on the effects on bone evaluated with DXA, PET/CT, and biochemical markers.
-Gösta Ullmark
Ortoped klin. Gävle
-
-
A 2- to 16-Year Clinical Follow-Up of Revision Total Hip Arthroplasty Using a New Acetabular Implant Combined With Impacted Bone Allografts and a Cemented Cup
-Hampus Stigbrand
Gävle Sjukhus, Ort. Klin.
-
-
A 3- to 18-Year Follow-Up of Revision Total Hip Arthroplasty With Impacted Bone Allografts and Cemented Lubinus SP II Stem. Clinical, Radiographic, and Survivorship Analysis With Comparison to the Literature
-Hampus Stigbrand
Gävle Sjukhus, Ort. Klin.
-
-
Do Bone Graft compression with a titanium Shell reduce prostetic Migration of the acetabular Component?
-Hampus Stigbrand
Gävle Sjukhus, Ort. Klin.
-
-
Implantat-migration och bentäthets-förändringar i bäckenet efter revisionskirurgi med benpackning.
-Hampus Stigbrand
Gävle Sjukhus, Ort. Klin.
-
-
Minskar cephalomedullära märspikar risken för peri-implantatfrakturer vid osteosyntes av diafysära femurfrakturer hos äldre patienter?
-Hans Peter Bögl
Gävle Sjukhus, Ortopedi
-
-
Skillnader i risk för reoperation mellan patienter med atypiska frakturer och patienter med vanliga frakturer i lårbensskaftet
-Hans Peter Bögl
Gävle Sjukhus, Ortopedi
-
-
Undisturbed local bone formation capacity in patients
with atypical femoral fractures: a case series
-Hans Peter Bögl
Gävle Sjukhus, Ortopedi
-
-
Validering av atypiska femurfrakturer i Svenska Frakturregistret.
-Hans Peter Bögl
Gävle Sjukhus, Ortopedi
-
-
Handläggning av patienter med KOL exacerbation på IVA, Gävle sjukhus – prognos och överlevnadngen titel)
-Hirsh Koyi
-
-
-
Handläggning av patienter med restriktiva lungsjukdomar som vårdas på IVA, Gävle sjukhus – prognos och överlevnad
-Hirsh Koyi
-
-
-
Hälsoekonomiska effekter vid utredning och behandling av lungcancer i Region Gävleborg år 2015
-Hirsh Koyi
-
-
-
Immunoterapi hos patienter med icke småcelig lungcancer - en multicenter studie
-Hirsh Koyi
-
-
-
LEARN = Lung Embolism and Retrospective kNowlegde.
En retrospektiv utvärdering av patienter med lungemboli på Gävle sjukhus
-Hirsh Koyi
-
-
-
LUME BioNIS
En icke-interentions (behandling enigt klinisk praxis) biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av typ adenocarcinom som påbörjar behandling med Vargatef(nintedanib) enligt godkänd indikation
-Hirsh Koyi
-
-
-
Skelettmetastaser hos patienter med lungcancer - Behandling och prognos. En 6 års observationsstudie
-Hirsh Koyi
-
-
-
Effect of rapid prototyping on the accuracy and reproducibility of 3-dimensional digital models
-Ingalill Feldmann
Specialisttandvården Ortodonti, Gävle
-
-
Impact of malocclusion on oral health-related quality of life in 11- to 16-year old adolescents
-Ingalill Feldmann
Specialisttandvården Ortodonti, Gävle
-
-
Självligerande och konventionella bracketsystem vid ortodontisk tandförflyttning Randomiserade kontrollerade studier om expansionsmönster, patientupplevelser och kostnader
-Ingalill Feldmann
Specialisttandvården Ortodonti, Gävle
-
-
Intube-Study
-Jenny Wennberg
IVA
-
-
A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemo-radiotherapy with chemo-radiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer
-Johan Isaksson
Lungenheten Gävle Sjukhus
-
-
Studier av biomarkörer vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) för behandlingsresultat och överlevnad i en oselekterad patientpopulation
-Johan Isaksson
Lungenheten Gävle Sjukhus
-
-
The Impact of Resuscitation Fluid Bag Size Availability on the Volume of Fluid Administration in the ICU (The TIRING study)
-Johan Rasmusson
IVA, Anestesikliniken, Gävle sjukhus
-
-
Kartläggning för optimering av läkemedelsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom
-Johanna Sulku
Region Gävleborg, Läkemedelsavdelning
-
-
Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård: en multicenter klusterrandomiserad crossover studie
-Johanna Sulku
Region Gävleborg, Läkemedelsavdelning
-
-
Geographical differences in likelihood of home death among palliative cancer patients: a national population-based register study
-Jonas Nilsson
Röntgenkliniken Gävle
-
-
The Palliative Care in Sweden- are there regional-, socioeconomic- or ethnic differences?
-Jonas Nilsson
Röntgenkliniken Gävle
-
-
Calculation of left ventricular volumes and ejection fraction from dynamic cardiac-gated 15O-water PET/CT: 5D-PET
-Jonny Nordström
Division Diagnostik / Röntgen
-
-
Influence of patient motion on the quantitative accuracy of 15O-water positron emission tomography (PET)
-Jonny Nordström
Division Diagnostik / Röntgen
-
-
Measurement and diagnosis of left ventricular hypertrophy and dilatation using non-ECG-gated 15O-water PET/CT
-Jonny Nordström
Division Diagnostik / Röntgen
-
-
Quantitative myocardial blood flow imaging with integrated time-of-flight PET-MR
-Jonny Nordström
Division Diagnostik / Röntgen
-
-
Dramaturgi för deltagande praktik
-Josephine Rydberg
KKF, Kultur
-
-
”Interactional patterns in aphasia and dementia ”
-Karin Myrberg
Logopedenheten
-
-
Företagare med utländsk bakgrund - innovatörer inom besöksnäringen i Gävleborg?
-Karin Tillberg Mattsson
FoU Välfärd, Region Gävleborg
-
-
Survival and axillary recurrence following Sentinel nodepositive breast cancer without completion axillary lymph node dissection - the SENOMAC trial
-Karin Åhlander Lindwall
Kir klin Gävle
-
-
Epidemiologisk karaktärisering med helgenomssekvensering av pågående utbrott av kikhosta (Bordetella pertussis)
-Karolina Gullsby
Gävle sjukhus, Klinisk mikrobiologi
-
-
Molekylär typning av Mycoplasma pneumoniae
-Karolina Gullsby
Gävle sjukhus, Klinisk mikrobiologi
-
-
Undersökning av co-infektioner samt utvärdering av multiplex metod för analys av bakteriella luftvägsinfektioner
-Karolina Gullsby
Gävle sjukhus, Klinisk mikrobiologi
-
-
Application of a Sense of coherence based leadership for productivity and health at Scania
-Katarina Wijk
Centrum för forskning och utveckling /Samhällsmedicin
-
-
Implementering av Aktivitetsbaserade kontor vid Trafikverket: Processen och resultatet
-Katarina Wijk
Centrum för forskning och utveckling /Samhällsmedicin
-
-
Increased productivity and decreased sick-leaves after combining SOC and Lean
-Katarina Wijk
Centrum för forskning och utveckling /Samhällsmedicin
-
-
Uppföljning av förbättringsarbete Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient
-Katarina Wijk
Centrum för forskning och utveckling /Samhällsmedicin
-
-
Regional-based optimization of image quality and radiation dose in pediatric X-ray imaging and test of new techniques for pelvimetry.
-Kaveh Shahgeldi
-
-
-
Att leva med afasi - efter specialkurs på folkhögskola
-Kerstin Bergroth
Forsa folkhögskola
-
-
Bukcompartment efter aortaoperationeringen
-Khatereh Djavani Gidlund
kirurgkliniken Gävle sjukhus
-
-
Near Infrared Spectroscopy as a Predictor for Shunt Requirement During Carotid Endarterectomy
-Khatereh Djavani Gidlund
kirurgkliniken Gävle sjukhus
-
-
Open Abdomen Therapy with Vacuum and Mesh Mediated Fascial Traction After Aortic Repair: an International Multicentre Study.
-Khatereh Djavani Gidlund
kirurgkliniken Gävle sjukhus
-
-
UPPFÖLJNING AV PATIENTER MED ARTERIA LUSORIA
-Khatereh Djavani Gidlund
kirurgkliniken Gävle sjukhus
-
-
Nationwide study of ruptured abdominal aortic aneurysms during twenty years – increased treatment rate and survival
-Kim Gunnarsson
-
-
-
Prevalence, risk factors and natural history of subaneurysmal aorta among 65-years old men
-Knut Thorbjörnsen
Kirurgkliniken, Region Gävleborg
-
-
Lärdomar av implementering av metoden FaR - Fysisk aktivitet på recept - till patienter i primärvården i Uppsala-Örebroregionen
-Kristina Bröms
Södertulls hälsocentral
-
-
Enabaling participation of children with special needs in Swedish primary schools. Collaboration between teachers, parents and occupational therapists
-Kristina Vroland Nordstrand
-
-
-
Kronisk hepatit C virus infektion - prognostiska markörer, resultat av olika behandlingsmetoder, uppföljning efter behandling
-Lars Wesslén
Infektion, Division Medicin och Psykiatri, Gävle sjukhus
-
-
Sepsis med fynd i blododling i Gävleborg - konsekvenser och utveckling i länet från 2005 till 2014
-Lars Wesslén
Infektion, Division Medicin och Psykiatri, Gävle sjukhus
-
-
A Scandinavian Sarcoma Group treatment protocol for adult patients with non-matastatic high risk soft tissue sarcoma of the extremiies and trunk wall
-Lena Persson
Region Gävleborg Onkologi
-
-
CheckMate 401
Clinical Trial of Nivolumab (BMS-936558). Combined whith Ipilimumab Followed by Nivolumab Monoterapy as First line terapy of subjects with Histologically confirmed stage III(unresectable) or stage IV Melanoma
-Lena Persson
Region Gävleborg Onkologi
-
-
Columbus (CMEK162B2301)
En öppen, randomiserad, 3-armad, Fas 3, multicenterstudie av LGX818 plus MEK 162 och LGX 818 monoterapi jämförda med vemurafenib hos patienter med icke-operabelt eller metastaserande melanom med mutation i BRAF V600
-Lena Persson
Region Gävleborg Onkologi
-
-
KATHERINE
A Randomized, Multicenter, Open-Label Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Trastuzumab Emtansine Versus Trastuzumab as Adjuvant Therapy for Patients With HER2-Positive Primary Breast Cancer Who Have Residual Tumor Present Pathologically in the Breast or Axillary Lymph Nodes Following Preoperative Therapy
-Lena Persson
Region Gävleborg Onkologi
-
-
PERUSE
-Lena Persson
Region Gävleborg Onkologi
-
-
Can radiation sensitivity be predicted in non-small cell lung cancer patients receiving curatively intended radiotherapy?
-Linda Willén
Onkologkliniken, Gävle sjukhus
-
-
An Efficacy and Outcome Study of Supplemental Oxygen Treatment in Patients With Suspected Myocardial Infarction (DETO2X-AMI)
-Lise-Lotte Sundgren
CFUG
-
-
LASEC
Prevalence, Complications and Risk Factors for Lymphedema After Pelvic and Paraaortic Lymphadenectomy in Primary Radical Surgery for Early Stage Endometrial Carcinoma.
-Lise-Lotte Sundgren
CFUG
-
-
Cardiopulmonary Function in Healthy Individuals and in Patients After Hematopoietic Cell Transplantation
-Margareta Genberg-Andrén
Gävleborgs läns landsting, avdelningen för Klinisk Fysiologi fr o m 2014-10-01
-
-
Effekter av EMST (expiratorisk muskelstyrketräning) på sväljningen
-Margareta Gonzalez Lindh
Logopedenheten, Gävle sjukhus
-
-
Från sondmatning till självständigt ätande
En kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse av sitt extremt för tidigt födda barns ätutveckling
-Margareta Gonzalez Lindh
Logopedenheten, Gävle sjukhus
-
-
Prevalence of swallowing dysfunction in COPD patients with acute exacerbation
-Margareta Gonzalez Lindh
Logopedenheten, Gävle sjukhus
-
-
Prevalence of swallowing dysfunction screened in Swedish cohort of COPD patients
-Margareta Gonzalez Lindh
Logopedenheten, Gävle sjukhus
-
-
Swallowing Dysfunction in COPD: is it more related to burden of disease than lung function? Results from the TIE-study
-Margareta Gonzalez Lindh
Logopedenheten, Gävle sjukhus
-
-
Tal och oral sensomotorisk intervention
Behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor
-Margareta Gonzalez Lindh
Logopedenheten, Gävle sjukhus
-
-
Förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvården
– reflekterande förhållningssätt och adekvata beteenden
-Maria Lindberg
Utvecklingsenhet, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser
-
-
Vilka är de bästa verktygen för att identifiera KOL patienter med risk för exacerbationer?
TIE-studien
-Marieann Högman
Inst medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
-
-
DESIRE studie; Dysfagi Efter Stroke – en Incidens och Randomiserad kontrollerad Evaluering av munskärms (IQoro®)-intervention vid sväljningsdysfunktion
-Mary Hägg
Tal & Svälj Center, ÖNH, Hudiksvalls sjukhus
-
-
Evaluation of oral screen (IQoro®) training as treatment for reducing snoring and mild sleep apnea
-Mary Hägg
Tal & Svälj Center, ÖNH, Hudiksvalls sjukhus
-
-
SOFIA studien: Aspekter på ätande, munhälsa, och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende - före och efter sväljningsträning med IQoro®
-Mary Hägg
Tal & Svälj Center, ÖNH, Hudiksvalls sjukhus
-
-
Essix retainer versus bonded cuspid-to-cuspid retainer for stabilzation after orthodontic treatment- A randomized controlled trial. Huvudhandledare för doktorandproject.
-Mats Hallman
-
-
-
Lateral Ridge augmentation with different mixtures of BioOss and autogenous bone. Bihandledare för doktorandprojekt.
-Mats Hallman
-
-
-
CD93 promotes β1 integrin activation and fibronectin fibrillogenesis during tumor angiogenesis.
-Michael Bergqvist
-
-
-
Detection of autoantibodies against cancer-testis antigens in non-small cell lung cancer.
-Michael Bergqvist
-
-
-
IDH mutation status is associated with distinct vascular gene expression signatures in lower-grade gliomas.
-Michael Bergqvist
-
-
-
The role of income in brain tumor patients: a descriptive register-based study : No correlation between patients' income and development of brain cancer.
-Michael Bergqvist
-
-
-
Validation of a Clinical Cancer Register at the Head and Neck Oncology Center in Örebro.
-Michael Bergqvist
-
-
-
Komplementär och alternativ medicin inom onkologisk och palliativ vård - finns det regionala eller socioekonomiska skillnader hos användaren och hur beskriver de själva sitt användande?
-Mikael Källman
Onkologkliniken
-
-
Implementering av internetförmedlad psykologisk behandling av komorbid insomni i barnpsykiatrin – eBUPsömn implementering
-Najah Khalifa
BUP-kliniken Region Gävleborg
-
-
Kartläggning av ärftliga faktorers betydelse vid neuropsykiatriska tillstånd hos barn, med fokus på Tourette syndrom
-Najah Khalifa
BUP-kliniken Region Gävleborg
-
-
Vilka faktorer påverkar utfallet på lång sikt efter hjärnskaderehabilitering
-Natascha Ekdahl
Rehabiliteringsmedicin, Hjärnrehabteamet
-
-
Miniskruvar som förankringsförstärkning vid tandregleringsbehandling
-Niels Ganzer
Specialisttandvård Ortodonti
-
-
A Randomised, Double-Blinded, Placebo-Controlled, International, Multicentre, Phase III Study to investigate the efficasy and safety of Ticagrelor and ASA Compared with ASA in the prevention of Stroke or Transient Ischaemic Attack. THALES
-Nikolaos Melas
Strokeavdelning
-
-
TIMING-studien: Tidpunkt för insättning av antikoagulantia vid akut hjärninfarkt och förmaksflimmer - en prospektiv multicenter registerbaserad non-inferiority randomiserad observationsstudie
-Nikolaos Melas
Strokeavdelning
-
-
TRIM
A Prospective Randomized Multicenter Trial to Assess the Role of Imaging During Follow up After Radical Surgery of Stage IIb-c and III Cutaneous Malignant Melanoma
-Olga Del Val Munõs
Region Gävleborg Onkologi
-
-
ESCAPE-NOW -- Främjande av social problemlösningsförmåga hos personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning
-Patrik Arvidsson
Region Gävleborg, Vuxenhabiliteringen
-
-
Pilot study of “Let’s Get Organized” - a group intervention for improving time management
-Patrik Arvidsson
Region Gävleborg, Vuxenhabiliteringen
-
-
Regionbildning
-Patrik Lind
Samhällsmedicin
-
-
A Multi-centre open-label randomized Clinical trial comparing the efficary and safety of the antbody-drug conjugate SYD985 to physicians choice in patients with HER2-targeting treatment regimes
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
A Randomized Double Blind Placebo Phase 3 Study of Nonsteroidal Aromatase Inhibitors (Anastrozole or Letrozol)plus L Y 2835219, a CDK¤76 Inhibitor or placebo in Postmenopausal Women with Hormone Receptor-Positive HER2-Negative Locoregionally Recurrent or Metastatic Breast Cancer with No Prior Systemic Therapy in this Disease Setting
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
BOLD-1
A randomized phase III study comparing trastuzumab, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
PALLAS AFT-05/ABCSG42/BG 1403
PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study: A Randomized Phase III Trial of Palbociclib With Standard Adjuvant Endocrine Therapy Versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone for Hormone Receptor Positive (HR+) / Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2)-Negative Early Breast Cancer (PALLAS)
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
Panter Fas II SBG2004-1
A phase II trial to assess the efficacy of efavirenz as second-line monotherapy for the treatment of advanced pancreatic adenocarcinomas.
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
Panter Fas III SBG 2004-1 ABCSG 25
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
Proton Radio Therapy for primary Central Nervous System tumors in adults
PRO-CNS
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
Randomiserad multicenterstudie om Akupressur i kombination med individanpassad antiemetika baserat på genetiska variationer (SNP) hos kvinnor som genomgår adjuvant kemoterapi EC/FEC mot bröstcancer
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
Solar-1
A phase III randomized double-blind, placebo controlled study of alpelisib in combination with fulvestrant for postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative advanced breast cancer which progressed on or after aromatase inhibitor treatment
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
SOLD
A Randimized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel (HT)Followed by 5-FU, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC) to the same regimen followed by single-agent trastuzumab as adjuvant treatments for early breast cancer
-Per Edlund
Onkologiska kliniken
-
-
UV radiation response proteins reveal undifferentiated cutaneous interfollicular melanocytes with hyper-radiosensitivity to differentiation at radiotherapy
-Per Fessé
Utvecklingsenheten Hälso- och Sjukvård
-
-
A Clinical Study to Evaluate HF10™ Therapy in Patients with Chronic Intractable Leg Pain
-Peter Lindblom
VO IVA/ANE
-
-
Incidens av livshotande rytmrubbningar hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati diagnosticerade med implanterbar loop recorder
-Peter Magnusson
VO/Kardiologi/Gävle
-
-
Livskvalitet vid peripartum kardiomyopati
-Peter Magnusson
VO/Kardiologi/Gävle
-
-
OSA in HCM
-Peter Magnusson
VO/Kardiologi/Gävle
-
-
Placement Of Cardiac PacemaKer Trial (POCKET)
-Peter Magnusson
VO/Kardiologi/Gävle
-
-
Riskvärdering med PET för att hindra plötslig hjärtdöd vid hypertrofisk kardiomyopati.
-Peter Magnusson
VO/Kardiologi/Gävle
-
-
Transient Electrocardiogram Assessment in Stroke Evaluation (TEASE)
-Peter Magnusson
VO/Kardiologi/Gävle
-
-
Randomiserad kontrollerad studie av fysisk aktivitet på recept (FaR) till patienter med artros i höft eller knä.
-Regina Bendrik
Strömsbro HC, Division Primärvård, Region Gävleborg
-
-
Abdominal compartment syndrome and colonic ischaemia after abdominal aortic aneurysm repair in the endovascular era
-Samuel Ersryd
Kirurgkliniken, Gävle Sjukhus
-
-
Abdominal compartment syndrome and colonic ischaemia after abdominal aortic aneurysm repair in the endovascular era
-Samuel Ersryd
Kirurgkliniken, Gävle Sjukhus
-
-
Abdominal compartment syndrome and colonic ischaemia after abdominal aortic aneurysm repair in the endovascular era
-Samuel Ersryd
Kirurgkliniken, Gävle Sjukhus
-
-
Bukkompartmentsyndrom och behandling med öppen buk efter aortakirurgi i Sverige
-Samuel Ersryd
Kirurgkliniken, Gävle Sjukhus
-
-
Cardiovascular fitness and risk of migraine: a large, prospective population-based study of Swedish young adult men
-Sara Gustavsson
Region Gävleborg, CFUG
-
-
Nationell kartläggning och genetisk karakterisering av Staphylococcus aureus på neonatalvårdsavdelningar
-Sofia Arwehed
Barn och ungdomssjukvården Region Gävleborg, Gävle Sjukhus
-
-
A Randomized Phase II Study Comparing Two Schedules of Hyperfactionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer
-Stefan Bergström
Onkologikliniken Gävle sjukhus
-
-
ARTSCAN III
A Study of Cisplatin Plus Radiotherapy Compared to Cetuximab Plus Radiotherapy in Locally Advanced Head and Neck Cancer.
-Stefan Bergström
Onkologikliniken Gävle sjukhus
-
-
Doktorandprojekt Jonas Nilsson (biträdande handledare Stefan Bergström)
-Stefan Bergström
Onkologikliniken Gävle sjukhus
-
-
Extended NO analysis in Health and disease. Biträdande handledare till Alexandra Thornadtsson
-Stefan Bergström
Onkologikliniken Gävle sjukhus
-
-
Prognostic Factors in Non-Small Cell Lung Cancer
-Stefan Bergström
Onkologikliniken Gävle sjukhus
-
-
Regionalt populationsbaserat material av patienter med DBLCL, analys av tumörmaterial via UCAN. Biträdande handledare till Amal Abu Saaba
-Stefan Bergström
Onkologikliniken Gävle sjukhus
-
-
Akupressur mot metotexateutlöst illmående vid reumatoid artrit
-Tomas Weitoft
Rheumatology unit, Region Gävleborg
-
-
Kväveoxid i utandningsluft hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit
-Tomas Weitoft
Rheumatology unit, Region Gävleborg
-
-
Ledpunktionsplacering vid kortisoninjektion mot armbågsartrit
-Tomas Weitoft
Rheumatology unit, Region Gävleborg
-
-
Studier på patogenes och behandling vid reumatoid artrit
-Tomas Weitoft
Rheumatology unit, Region Gävleborg
-
-
Comparison of Iterative Bayesian-based reconstruction (HBIR) and Filtered-Back Projection for digital breast tomosynthesis: A study of patients with verified breast pathologies
-Tony Svahn
-
-
-
Regional-based optimization of image quality and radiation dose in pediatric X-ray imaging and test of new techniques for pelvimetry
-Tony Svahn
-
-
-
Tarmvred
-Torbjörn Sakari
Kirurgkliniken Gävleborg
-
-
A Randomized Double-Blind Placebo-controlled Multi-center Phase 3 study to Determine the Treat Effect in Subjects With Non-Metastatic Breast Cancer reciving Aromatase Inhibitor Therapy
-Ulrika Åsenlund
-
-
-
A Randomized Phase II Trial to asses response adapted therapy using FDG-PET imaging in patients with newly diagnosed advanced Hodgkin lymphonia
-Ulrika Åsenlund
-
-
-
Prospektiv observationsstudie av patienter med autoimmun/inflammatorisk sjukdom som utvecklar Lymfom
AUTO-LYMFOM-studien
-Ulrika Åsenlund
-
-
-
Frequent attenders in primary health care
-Ylva Strömbom
HR-regionstab
-
-

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Gävleborg län | Last modified: 2019-01-08 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Gävleborg län , from FoU i Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/foucfug/sok/projekt?name=Region%20G%C3%A4vleborg%20l%C3%A4n&wp=91&field=&fieldoption=&extra1=