AdRad
AdRad
Project number : 201201
Created by: Marie Rosen, 2014-05-09
Last revised by: Karin Björling, 2019-09-24
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2006-001657-94

AdRad, from FoU i Region Dalarna
http://www.researchweb.org/is/fouckfuu/project/201201