Incidens av bakteremi orsakad av staphyloccocus aureus inom Region Halland, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg samt Blekinge åren 2000 - 2017.
Incidens av bakteremi orsakad av staphyloccocus aureus inom Region Halland, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg samt Blekinge åren 2000 - 2017.
Project number : 249051
Created by: Jacob Söderlind, 2018-05-28
Last revised by: Jacob Söderlind, 2018-05-28
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Blodförgiftning orsakad av staphyllococcus aureus, staph aureus bakteremi (SAB), är såväl nationellt som internationellt en vanlig orsak till allvarlig blodförgiftning. Tillståndet är svårbehandlat och associerat med hög mortalitet och mycket långa vårdtider. Ofta ses bakteriella nedslag på flera ställen i kroppen, vilket medför långa och komplicerade vårdförlopp. En stor andel av SAB är dessutom vård- eller sjukhusassocierade, och därmed möjliga att undvika. I internationell litteratur anges ofta en incidens på 20-30 fall per 100 000 indvider. Nyligen utförda regionala studier har dock visat på att aktuell incidens är betydligt högre. Syftet med vår studie är att försöka klargöra om SAB faktiskt ökar, eller om ökningen endast kan förklaras av att det nuförtiden tas fler blododlingar.  Om SAB faktiskt ökar, justerat för det totala antalet blododlingar, kommer det vara befogat att gå vidare och försöka undersöka orsaken, i vilka grupper ökningen föreligger, samt försöka identifiera åtgärder som kan vända trenden.

Vi planerar inklusion av patienter med SAB från Region Västergötland, Skåne, Halland, Kronoberg samt Blekinge under åren 2000-2017. Underlaget utgör därmed nästan fyra miljoner individer.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Fredrik Resman
specialistläkare, Universitetssjukhuset MAS

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-08-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Infektionsmedicin

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Staphylococcus aureus
Potentially pathogenic bacteria found in nasal membranes, skin, hair follicles, and perineum of warm-blooded animals. They may cause a wide range of infections and intoxications.
Bacteremia
The presence of viable bacteria circulating in the blood. Fever, chills, tachycardia, and tachypnea are common acute manifestations of bacteremia. The majority of cases are seen in already hospitalized patients, most of whom have underlying diseases or procedures which render their bloodstreams susceptible to invasion.
Staphylococcal Infections
Infections with bacteria of the genus STAPHYLOCOCCUS.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Akutvårdsavdelningen Halmstad (0 %)

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: Sparbanksstiftelsen Varberg (Reference number: HALLAND-814101)
Decided and approved
Grant reciever: Jacob Söderlind
Applied 2018-04-27 for a contribution of 282,614 SEK intended for Arbetstid 25%
Decision 2018-05-17 with a contribution of 25,000 SEK and is available 2018-06-01 -- 2019-0
Total applied sum: 282,614 SEK | Total granted sum: 25,000 SEK

Incidens av bakteremi orsakad av staphyloccocus aureus inom Region Halland, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg samt Blekinge åren 2000 - 2017., from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/249051