FoU i Region Västmanland

Du är också välkommen att besöka Region Västmanlands hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Västmanland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Nya projekt

Josefin Ullberg
2019-09-15
Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) är en allergi mot födoämnesprotein som förekommer framför allt hos spädbarn. Ett par timmar efter intag av födoämnet får barnet symtom från mag-tarmkanalen i form av intensiva, ihållande kräkningar som ibland följs av diarréer. ...
Published
Malin Lohela Karlsson
2019-09-15
Offentlig sektor står inför en av sina största utmaningar på lång tid med ett ökat behov av välfärdstjänster, brist på arbetskraft och försämrad ekonomi vilket ställer krav på effektivisering för att upprätthålla kvaliteten i välfärden. Detta förväntas uppnås med ...
Published
Andreas Wångdahl
2019-09-15
Malaria är en sjukdom som ofta orsakar feber och andra symptom. Hos personer som har bott i områden med malaria, förekommer det också att malariaparasiterna finns i blodet utan att ge symptom. Trots avsaknad av symptom kan parasitbärarskap medföra negativa effekter på hälsan. Med den här ...
Published
Csaba Miklos Kindler
2019-09-14
Utveckling av en maskininlärningsalgoritm för diagnostik av lymfkörtelmetastaser vid kolorektal cancer på digitala histopatologiska bilder.
Published


FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/foultv