FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Per Vihlborg
2019-01-18
Exponering för hand–armvibrationer är vanligt förekommande i arbetslivet och medför ökad risk förskada eller ohälsa. Antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för hand–armvibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden anges till ca 290 000. Det är välkänt att ...
Published
Gustav Jarl
2019-01-17
Svårläkta fotsår är vanligt hos personer med diabetes och slutar ibland med amputation av foten. Att gipsa in foten och underbenet läker ofta såret men gips används i begränsad utsträckning eftersom det har flera negativa effekter som muskelsvaghet, stelhet, inaktivitet och sjukskrivning. ...
Published
Birgitta Ejdervik Lindblad
2019-01-15
Grå starr (katarakt), där ögats lins har blivit grumlig är den vanligaste orsaken till synnedsättning och blindhet i världen. Grå starr blir vanligare ju äldre vi blir. Orsakerna till gråstarr är inte helt klarlagda. Oxidativ stress där byggstenar i våra celler förstörs bidrar till ...
Published
Mikael Karlsson
2019-01-15
Huvudsyftet är att beskriva hur kostvanor relaterar till sarkopeni i en grupp äldre svenska män. Som en del av naturligt åldrande förloras muskelmassa men om detta sker i högre takt än förväntat kan begreppet sarkopeni användas. Sarkopeni innebär förlust av muskelmassa och ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol