FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Scott Montgomery
2019-07-09
Många sjukdomar av stor betydelse för folkhälsan har ett långt naturalförlopp med ackumulation av risker redan från fosterlive, barndom, ungdom och tidig vuxen ålder, även om typiska kliniska symtom på sjukdom sällan uppträder förrän senare i livet. För att undersöka ackumulation av ...
Published
Ing-Liss Bryngelsson
2019-07-03
Exponering för hand–armvibrationer vibrationer är vanligt förekommande i arbetslivet och medför ökad risk för skada eller ohälsa. Enligt AFA utgör vibrationsskador 36 % av alla godkända arbetssjukdomar. Antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för hand–armvibrationer vibrationer ...
Published
Christoffer Andersén
2019-07-01
Smarta system som ger våra patienter snabbare och säkrare behandlingar har funnits inom vården nästan lika länge som datorerna. De smarta systemen behöver fortfarande en männsklig operatör för att kunna köras. I antågande kommer nu en ny era av intelligenta system som kommer kunna styra ...
Published
Kristin Klarström Engström
2019-06-25
Syftet med denna studie är att få kunskap om säkerheten och immunsvaret för ett studievaccin (20-valent pneumokockkonjugatvaccin [20vPnC]) hos vuxna 18 år och äldre som inte tidigare fått något vaccin mot S pneumoniae. Vacciner ges för att förhindra att människor får infektioner och de ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol