FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Alexander Otterbeck
2018-11-04
Sjukvården har ökande problem med bakterier som är resistenta mot antibiotika, denna resistens är i nuläget ökande och gör att fler och fler sjukdomar inte längre kan behandlas. För att inte hamna i detta värsta tänkbara scenariot krävs det att vi utvecklar nya läkemedel för att ...
Published
Karin Johansson
2018-11-02
Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp - en prospektiv randomiserad studie
Published
Camilla Wistrand
2018-10-31
Detta kvantitativa och kliniska projekt fokuserar på att kartlägga bakterieväxten som sker över tid på ett uppdukat bord med sterilt gods som är övertäckt inne på en operationssal. Det förväntade resultatet ska ligga till grund för skapandet av riktlinjer för hur länge sterilt gods ...
Published
Sanja Farkas
2018-10-31
Vengraft används oftast vid bypassoperationer vid kärlkramp, trots att artärtransplantat ger bättre utfall för patienten. No-touch metoden utvecklades vid Örebro Universitetssjukhuset för framtagning av vener och har förbättrat det kliniska resultatet genom att antal återkommande ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol