FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Kristin Klarström Engström
2019-05-16
Det är fortfarande inte känt vad som orsakar GCA (jättecellsarterit), men det är känt att kroppens immunsystem orsakar inflammation i blodkärl. Interleukin-6 (IL-6) är ett protein i immunsystemet som har visat sig spela en viktig roll i GCA. För att behandla GCA kan det vara gynnsamt att ...
Published
Lena Irvhage
2019-05-06
Syftet med denna kliniska studie är att utvärdera säkerheten och effektiviteten för ett topiskt prövningsläkemedel i form av krisaborolsalva, 2 % vid lindrig till måttlig Atopisk Dermatit. Krisaborolsalva, 2 % är ett topiskt läkemedel inom kategorin icke-steroida antiinflammatoriska medel ...
Published
David McGreevy
2019-04-25
De sista 15–20 åren har den endovaskulära kärlkirurgin utvecklats snabbt. Endovaskulära behandlingsalternativ kan användas vid akut blödning för att stabilisera patienter med livshotande skador. Aortaocklusionsballong är en teknik där en liten ballongförsedd kateter via en ljumskartär ...
Published
Johan Knutsson
2019-04-25
Reparation av trumhinnan (myringoplastik) och rekonstruktion av skadade hörselben (ossikuloplastik) tillhör de vanligare ingreppen inom öronkirurgin. Beroende på omfattning av hörselbensskadorna behöver man använda delprotes eller totalprotes för att möjliggöra att patienten kan få god ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol