FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Antonis Valachis
2019-03-19
Cancer är en sjukdom med ökad incidens hos äldre patienter. Beslut om behandlingsstrategi hos äldre cancer patienter är komplext eftersom det finns flera faktorer som påverkar beslutet inkl samsjuklighet, andra läkemedel som möjligen påverkar cancerbehandling, försämring i funktionella ...
Published
Antonis Valachis
2019-03-19
Tjock- och ändtarmscancer är den 3:e vanligaste cancerformen i sverige idag och ca 6500 fall diagnostiseras årligen. Av dessa utgår ungefär en tredjedel, 2000 fall, från ändtarmen. Hos 20% av de patienter som diagnostiseras med ändtarmscancer föreligger en spridning, metastasering, till ...
Published
Antonis Valachis
2019-03-19
Immunterapi med checkpoint hämmare har varit en revolution inom cancerbehandling vid olika typer av cancer. Specifikt har immunterapi påtagligt förbättrat överlevnad hos patienter med spritt malignt melanom. Implementering av immunterapi i klinisk praxis har varit snabbt men det fortfarande ...
Published
Liselotte Norling Hermansson
2019-03-18
Vi har prövat betydelsen av ett kraftgenererande hjälpmedel, en sk SEM-handske, för personer med låg greppstyrka. Resultaten visar att hjälpmedlet är betydelsefullt för vissa personer som kan använda den för ett eller fler specifikt ändamål. Vi rekommenderar därför att det ges en ...
Completed


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/