FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Marcin Popiolek
2019-08-13
I Sverige utförs cirka 8 000 behandlingar för njursten varje år. Enligt uppgifter från det nationella patientregistret i Sverige åtgärdas cirka 75 % av de behandlingskrävande stenarna med extrakorporal stötvågslitotripsi (ESVL) som första behandling. Metoden använder stötvågor med ...
Published
Jakob Hedlund
2019-08-20
Fokus för det här projektet är lärande i operationsmiljö för blivande anestesisjuksköterskor utifrån ett student- och handledarperspektiv. Att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska i anestesi kan upplevas som stressande men samtidigt spännande och intressant. Beroende på ...
Published
Anders Jans
2019-08-21
Kraftig övervikt (obesitas) innebär kraftigt förhöjd risk för att drabbas av diabetes mellitus typ 2. Obesitaskirurgi (numer vanligast med gastric bypass och gastric sleeve) är ett effektivt sätt för obesa patienter att gå ner i vikt. Hos obesa patienter med diabetes mellitus typ 2 har man ...
Published
Anna Oldaeus Almerén
2019-08-16
HPV spelar en stor roll för cancer i mellansvalget (OPC). Incidensen av HPV ökar drastiskt liksom de HPV-relaterade cancerformerna. Ofta upptäcks OPC genom en metastas på halsen. Primärtumören siffer oftast i halsmandel eller tungbas. Då primärtumör inte påträffas blir diagnosen "okänd ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/