Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen
Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen
Project number : 234951
Created by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-11-07
Last revised by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-11-08 Verified: 2018-10-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. Kvalitetsstudier inom den gynekologiska hälsokontrollen, PUL-anmälan
  2. Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Sedan 2016 används ny screeningalgorit för gynekologiska cellprovtagningen i Region Örebro län. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer ska kvinnor, 30-69 år screenas med HPV-test och prover positiva för högriskHPV skaundersökas med cytologi. Utöver detta ska även det första provet efter att kvinnan har fyllt 40 år, det vill säga kvinnor mellan 41-45 år, testas med HPV och cytologi samtidigt, ett så kallat dubbeltest

Med den nya screeningalgoritmen finns det möjlighet att studera exempelvis fördelning av HPV genotyper i olika åldersgrupper och värdet av dubbeltestning vid 40 år.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2017-297

Startdatum för datainsamling

2017-11-01

Slutdatum för datainsamling

2019-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Vetenskaplig sammanfattning

Sedan augusti 2016 används den nya screeningalgoritmen för gynekologiska cellprovtagningen i Region Örebro län. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer ska kvinnor, 30-69 år screenas med HPV-test och prover positiva för hrHPV undersökas med cytologi. Kvinnor med positivt HPV-prov och cytologiska avvikelser följs upp med kolposkopi, medan kvinnor som endast har hrHPV-positivt prov kallas till en ny provtagning efter tre år. Utöver detta ska även det första provet efter att kvinnan har fyllt 40 år, det vill säga kvinnor mellan 41-45 år, testas med HPV och cytologi samtidigt, ett så kallat dubbeltest. Detta utförs för att säkerställa att samtliga cellförändringar upptäcks, även i de enstaka fall som kan uppstå utan en aktiv HPV-infektion, men den vetenskapliga evidensen för dubbeltestning saknas i stor utsträckning.

Med den nya screeningalgoritmen finns det också möjlighet att studera fördelning av genotyper i olika åldersgrupper. Det är viktig information för framtida vaccinationsuppföljningar. Tidigare HPV-testning har baserats på cytologiska avvikelser medan nuvarande algoritm fångar alla hrHPV infektioner. På sikt är kunskap om genotyper viktiga då vaccination kommer att förändra panoramat av genotyper i populationen.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %) (0 %)

Coworker

Gisela Helenius
molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Malin Kaliff
Laboratorieassistent , Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Lovisa Bergengren
Överläkare, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Lina Jans
Specialistläkare, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/234951