Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke
Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke
Project number : 247981
Created by: Jakob Ström, 2018-05-03
Last revised by: Jakob Ström, 2018-05-03
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke, PUL-anmälan
  2. Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Stroke, eller slaganfall, är när hjärnans blodförsörjning skadas genom en propp eller blödning. Detta leder ofta till förlamningar och stort lidande, och sjukdomen har också en betydande dödlighet. Många patienter med stroke får feber och det finns en tydlig koppling mellan feber och utfall vid stroke där man ser att strokepatienter med feber har en ökad dödlighet och en försämrad funktion. Man har tidigare tänkt att man kan häva delar av den här effekten med febernedsättande läkemedel. ESO (European Stroke Organisation) konstaterar dock i sina senaste riktlinjer att de studier som jämför att behandla och inte behandla feber med febernedsättande efter stroke inte ser någon effekt alls på dödlighet eller funktion. Trots den påtagliga bristen på evidens är rutin i Sverige, i linje med internationell standard-of-care, att ge strokepatienter paracetamol (som regel i suppositorieform, då strokepatienter ofta har sväljningssvårigheter) redan vid temperaturer över 37,5. Troligen står infektioner för en signifikant del av mortaliteten efter stroke och febernedsättande behandling gör det svårare för klinikern att följa förloppet. ESO skriver vidare att i avsaknad av resultat på hårda ändpunkter kan studier på mjukare ändpunkter, såsom patientkomfort, komma att styra deras rekommendation. Det här projektet är ett första steg mot att undersöka patientens inställning till att få febernedsättande efter stroke.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

2017-01-01

Slutdatum för datainsamling

2019-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=50502525

Vetenskaplig sammanfattning

Det går utifrån det nuvarande forskningsläget inte att ge någon rekommendation varken för eller mot behandling av feber och subfebrilitet med febernedsättande efter stroke. Syftet med det aktuella projektet är att belysa den hitintills outforskade aspekten patientmående genom att söka svara på följande frågeställning: Vid vilken kroppstemperatur bedömer en majoritet av strokepatienter att de skulle vilja ha febernedsättande läkemedel?

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Medarbetare i projektet

Björn Röyter
USÖ

Roll i projektet

checked Medarbetare
checked PI (huvudprövare)

Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/247981