Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma
Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma
Project number : 249541
Created by: Ylva Storck, 2018-06-13
Last revised by: Ylva Storck, 2018-06-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma, PUL-anmälan
  2. Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet är att fastställa långtidsöverlevnad (OS) hos lymfompatienter som deltog i 2 tidigare studier

(M39035 & ML16865)

Sammanfattning på engelska

"This is an open ended observational follow-up study that will continue until one of the following has been documented for all enrolled patients: withdrawal from the study, lost to follow-up or Death, whichever occurs first"

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

IV

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

Multicenterstudie

Ja

EPN diarienr

2015/2018-32

Biobanksavtal

Finns ej

Strålskyddstillstånd

Ej aktuellt

Startdatum för datainsamling

2015-10-01

Slutdatum för datainsamling

2017-11-21

Studiens status

Projektet avslutat

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   14 inkluderade

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet är att fastställa långtidsöverlevnad (OS) hos lymfompatienter som deltog i 2 tidigare studier

(M39035 & ML16865)

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Nationell koordinator

information Added workplaces
Landsting - Stockholms läns landsting - Karolinska Universitetssjukhuset - Onkologi Thorax - Hematologiskt Centrum (0 %)

Slutrapport

Datum för projektavslut

2017-11-21

Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/249541