5-års uppföljning av rotfyllda tänder som försetts med gjutna pelare: en retrospektiv studie.
5-års uppföljning av rotfyllda tänder som försetts med gjutna pelare: en retrospektiv studie.
Project number : 249961
Created by: Louise Johansson, 2018-06-28
Last revised by: Louise Johansson, 2018-06-28
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Vid endodontisk behandling syftar rotfyllningen till att skapa en så tät förslutning av rotkanalssystemet som möjligt så att orala mikroorganismer eller nutritionsämnen inte får chansen att reinfektera eller underhålla en befintlig infektion i tanden. När den tidigare rotfyllda tanden ska stiftförses kan man utföra rotfyllningsrevision på teknisk indikation om den befintliga rotfyllningen bedöms som inadekvat. Det är rimligt att anta att den rotfyllda tanden som stiftförses och därmed blottas och utsätts för orala mikroorganismer kommer att utveckla apikal parodontit i en högre andel av fallen när den befintliga rotfyllningen är av inadekvat teknisk kvalitet jämfört med när rotfyllningen är av adekvat kvalitet. Men även den tekniskt adekvata rotfyllningen som exponeras bör övervägas att revideras för att optimera de endodontiska förhållandena hos den stiftförsedda tanden.

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det föreligger en statistisk signifikant skillnad i sjukdomsutveckling med avseende på apikal parodontit mellan på teknisk indikation reviderade rotfyllningar och icke reviderade rotfyllningar, inför stift- och -pelarbehandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Odontologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2016/180

Startdatum för datainsamling

2016-08-01

Slutdatum för datainsamling

2017-09-01

Studiens status

Projektet pågår Datainsamling avslutad

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=500   

Vetenskaplig sammanfattning

Vid endodontisk behandling syftar rotfyllningen till att skapa en så tät förslutning av rotkanalssystemet som möjligt så att orala mikroorganismer eller nutritionsämnen inte får chansen att reinfektera eller underhålla en befintlig infektion i tanden. När den tidigare rotfyllda tanden ska stiftförses kan man utföra rotfyllningsrevision på teknisk indikation om den befintliga rotfyllningen bedöms som inadekvat. Det är rimligt att anta att den rotfyllda tanden som stiftförses och därmed blottas och utsätts för orala mikroorganismer kommer att utveckla apikal parodontit i en högre andel av fallen när den befintliga rotfyllningen är av inadekvat teknisk kvalitet jämfört med när rotfyllningen är av adekvat kvalitet. Men även den tekniskt adekvata rotfyllningen som exponeras bör övervägas att revideras för att optimera de endodontiska förhållandena hos den stiftförsedda tanden.

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det föreligger en statistisk signifikant skillnad i sjukdomsutveckling med avseende på apikal parodontit mellan på teknisk indikation reviderade rotfyllningar och icke reviderade rotfyllningar, inför stift- och -pelarbehandling.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Folktandvården - Centrum för specialisttandvård - Enhet Protetik, Parodontiologi/Implantat, Endodonti workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

5-års uppföljning av rotfyllda tänder som försetts med gjutna pelare: en retrospektiv studie., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/249961