A Phase IIa Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind (Sponsor
Open) Study to Investigate the Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Nemiralisib
(GSK2269557) in Symptomatic COPD Participants with a History of Exacerbations
A Phase IIa Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind (Sponsor
Open) Study to Investigate the Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Nemiralisib
(GSK2269557) in Symptomatic COPD Participants with a History of Exacerbations

Project number : 250061
Created by: Lena Irvhage, 2018-07-03
Last revised by: Lena Irvhage, 2018-08-28
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. A Phase IIa Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind (Sponsor Open) Study to Investigate the Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Nemiralisib (GSK2269557) in Symptomatic COPD Participants with a History of Exacerbations, PUL-anmälan
  2. A Phase IIa Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind (Sponsor Open) Study to Investigate the Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Nemiralisib (GSK2269557) in Symptomatic COPD Participants with a History of Exacerbations, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till personer med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). Syftet med studien är att undersöka hur en ny behandling kan minska antalet försämringsepisoder/exacerbationer.  

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av läkemedel

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna

Multicenterstudie

Ja

EudraCTnr

2017-004564-35

Protokollnummer på prövningen

205739

EPN diarienr

kompletteras senare

Biobanksavtal

kompletteras senare

Strålskyddstillstånd

kompletteras senare

Startdatum för datainsamling

2019-06-01

Slutdatum för datainsamling

2021-01-31

Studiens status

Planering och förberedelse

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=8-12   

Vetenskaplig sammanfattning

Studien vänder sig till personer med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). Syftet med studien är att undersöka hur en ny behandling kan minska antalet försämringsepisoder/exacerbationer.  

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

A Phase IIa Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind (Sponsor
Open) Study to Investigate the Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Nemiralisib
(GSK2269557) in Symptomatic COPD Participants with a History of Exacerbations, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/250061