Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
Projektledare Per Vihlborg
20190701
Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
Projektledare Per Vihlborg
20190701

Project number : 272615
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-07-03
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-07-03
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-07-01
Planering och förberedelse

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Exponering för hand–armvibrationer vibrationer är vanligt förekommande i arbetslivet och medför ökad risk för skada eller ohälsa. Enligt AFA utgör vibrationsskador 36 % av alla godkända arbetssjukdomar. Antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för hand–armvibrationer vibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden anges till ca 290 000.

Det är välkänt att hand–armvibrationer kan ge både övergående och bestående skador i blodkärl, nerver och muskler (Nilsson, 2002. Skadorna brukar sammanfattningsvis betecknas hand–armvibrationsskadesyndrom(HAVS). Symtom på nervskador är vanligtvis av attacker av domningar med eller utan stickningar. Diagnostiken av vibrationsskador baseras i första hand på medicinsk intervju samt undersökning av övre extremiteterna avseende episoder av vita fingrar samt tecken på nedsatt perifer cirkulation, ledförändringar, muskelatrofier och neurologiska avvikelser. Däremot saknas behandling och det är viktigt att vibrationsskador ej fortsätter exponeras för vibrationer och försämra skadan.

Genom att provta 15-20 studiedeltagare med blodparametrar innan och efter exponering kan skillnaden vidprovtagningen användas för att se påverkan på blodparametrar. Studiedeltagarna får initialt genomgå en provtagning på pek och lillfingrets fingerspetsen. Därefter exponeras man för vibrationer genom en bilpoleringsmaskin i 15 minuter med låg greppkraft. Efter vibrationsexponeringen får man åter genomgåprovtagning.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin
checked Epidemiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2019-03883

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Per Vihlborg
Specialist-läkare, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Odensbackens vårdcentral

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
Projektledare Per Vihlborg
20190701, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/272615