Livsloppsstudier för identifikation av determinanter för kronisk sjukdom
Livsloppsstudier för identifikation av determinanter för kronisk sjukdom
Project number : 272623
Created by: Scott Montgomery, 2019-07-09
Last revised by: Scott Montgomery, 2019-07-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-07-09
Planering och förberedelse

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Många sjukdomar av stor betydelse för folkhälsan har ett långt naturalförlopp med ackumulation av risker redan från fosterlive, barndom, ungdom och tidig vuxen ålder, även om typiska kliniska symtom på sjukdom sällan uppträder förrän senare i livet. För att undersöka ackumulation av risker från ung ålder till sjukdomsdebut är det alltså viktigt att ha ett livslångt perspektiv. Vissa exponeringar kan ändra effekterna av andra, även om de inträffar med flera år emellan. Specifika markörer för exponering kan visa på risken för flera sjukdomar som uppkommer senare i livet, även om utveckling av och styrkan i sambanden kan variera. Därför är syftet med detta projekt att utvärdera exponering för olika riskfaktorer från spädbarnsålder till tidig vuxen ålder, som indikatorer för ackumulerad risk, för att predicera sjukdom senare i livet och för att försöka identifiera underliggande mekanismer. Detta kommer att kunna ge användbara verktyg för att ytterligare utforska de bakomliggande processer och mönster för riskackumulering som är relevanta för olika sjukdomar.

Sammanfattning på engelska

The overarching aim of this research project is to explore which physical, psychological and diseases exposures from infancy (including foetal life) to early adulthood are predictive of subsequent disease and mortality later in life, signalling important disease burden, using linked Swedish register data With a life-course perspective, we aim to explore the hypothesis that an accumulation of risk factors affects disease burden through a variety of health outcomes, including the following.
1.Cardiovascular and metabolic disease such as myocardial infarction, stroke and diabetes, including sequelae such as organ-failure and limb amputation
2.Inflammatory and immune-mediated disease (e.g. multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, inflammatory bowel disease, peptic ulcer disease)
3.Organ-specific degenerative processes such as renal end-stage disease
4.Mental disorders
5.Obesity and bariatric surgery
6.Infections
7.Accidents/injuries
8.Cancer
9.Pregnancy- and birth-related conditions
10.Mortality

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet

Diagnoskod för underdiagnos

G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=2900000   

Vetenskaplig sammanfattning

Many diseases of major importance to public health have a long natural history with accumulation of risks in childhood, adolescence and early adulthood, even though typical clinical onset does not occur until later in life. To explore accumulation of risk from early life to disease onset, it is important to adopt a life-course approach. 1Some exposures could modify the effects of others, even if separated in time by many years. Specific markers of exposure may be relevant to the risk of several later life diseases, even though the magnitude and direction of associations may vary. Therefore, the aim of this project is to assess the exposures from infancy up to early adulthood, as indicators of accumulation of risk, to assess future disease risk later in life and identify pathways through which specific burden of exposures and diseases operate. This will provide useful tools to further explore aetiological processes and patterns/pathways of risk accumulation relevant to a variety of diseases.

In this research project, risk factors for a raft of chronic diseases that are important constituents of the disease burden in middle and old age are investigated. 2The chronic diseases to be examined as outcomes are intended to include a range of non-communicable conditions, such as cardiovascular disease (CVD), autoimmune/inflammatory immune-mediateddiseases such as multiple sclerosis (MS), inflammatory bowel disease (IBD) and cancer, as well as organ-specific degenerative processes such as renal disease. Psychological wellbeing and mental health are potential mediating factors (often operating through behaviour and lifestyle) and also important outcomes in themselves.

Although the aetiology of the investigated diseases varies substantially, some markers of development, disease risk and lifestyle are relevant to multiple outcomes. Most studies are disease-specific but we concentrate on exposure markers that can be used to predict later disease burden across multiple diseases. How such markers are related to accumulation of disease risks over adult life is incompletely quantified, and the life-course approach used is essential to understand how specific risk factors are linked with disease outcomes through the different stages of life from infancy to adolescence, which in turn influence the risk in early to late adulthood and ultimately disease burden at the population level.Also, explanatory pathways between associations of physical and psychological characteristics and disease risk include infections, chronic diseases and conditions, and biological characteristics linking (markers of) exposures to outcomes.

We aim to use longitudinal epidemiological information from several large Swedish registers which include health- and social/demographic information for both cohort members and their parents, in order for statistically taking account for complex influences of parental as well as own risk factors over the life course.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Livsloppsstudier för identifikation av determinanter för kronisk sjukdom, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/272623