FoU-rådet Fyrbodal

 

Välkommen till Lokala FoU-rådet Fyrbodal

(Folktandvården i Fyrbodal, NU-sjukvården, primärvård i Fyrbodal)

Forskningsanslag

Lokala FoU-medel år 2019

FoU-rådet Fyrbodal har haft sitt beslutsmöte och årets tilldelning av projektmedel är därmed klar. Den aktuella förteckningen över beviljade medel finns här.

Nästa ansökningsomgång öppnar den 1 mars 2020. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020. När du ansöker om medel ska ditt personkort vara uppdaterat både under fliken Basuppgifter och CV, detta gäller även för handledare och medarbetare.

Information om tidigare beviljade medel finns under rubrik Beviljade medel. För mer information om behörighetskrav, förkunskapskrav och beskrivning av anslagen läs under rubrik Om FoU-anslagen, överst på denna sidan.

FoU-rådsanslag

Här kan du hitta tidigare ansökningar samt ansöka om pengar till nya eller pågånde projekt. Under perioder då det inte är ansökningstid kan du gå in här och se hur ansökningssystemet ser ut, vilka uppgifter som efterfrågas i en ansökan etc.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Kontakta Eva Larsson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Beviljade anslag FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan. Du kan också exempelvis samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dej resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Länk till översikt över beviljade projektmedel

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionens anslagsgivare för forskning databasen FoU i VGR.

Just nu finns information om över 3 000 FoU-arbeten som bedrivs i Västra Götalandsregionen.

Här tar du del av information eller söker bland projektarbeten för Västra Götalandsregionen.

Till dig som är projektledare

Information ur databasen presenteras på olika sätt för både personal, politiker och allmänheten. Från databasen hämtas också svar på olika nationella frågeställningar kring forskning. Ett kriterie för att få del av anslagsmedel är att en beskrivning på svenska delges av projektledaren och återfinns på länken ovan. Är du projektledare och ska informera/uppdatera ditt arbete når du din information via "Mina sidor" i vänster menyrad när du är inloggad.

Berätta om ditt projekt

Det är mycket viktigt att information om pågående och avslutade projekt når ut till omvärlden. Du ska därför beskriva ditt projekt i Västra Götalandsregionens databas FoU i VGR. Du kan lägga in ett nytt projekt genom att klicka här. Information ur databasen presenteras för personal, politiker, våra patienter och andra intresserade. Alla projekt som stöds från FoU-rådet ska finnas med här. Vi önskar även att projekt som inte direkt stöds från rådet läggs in. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!

FoU-rapporter

FoU-rapportserien används till att publicera forskningsrapporter som lämpar sig som monografi. Samtliga rapporter finns även beskrivna i databasen FoU i VGR.

För beställning av tryckt rapport kontakta

Helldin Lars, Hjärthag Fredrik, Olsson Anna-Karin, Kylén Sven - CLIPS Clinical long-term investigation of psychosis in Sweden, Verksamhetsnära forskning om schizofrenispektrumsyndrom i NU-sjukvården. FoU-rapport 2019:1

Arvidsdotter Tina, Kylén Sven, Bäck-Pettersson Siv - AntiStress-program - Integrativ rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa. FoU-rapport 2018:1

Om FoU-anslagen

Anslag kan under mars månad sökas för genomförande av FoU-projekt i Fyrbodal. Doktorander och medarbetare som av FoU-rådet definierats som aktiv i docentmeritering kommer att prioriteras och kan söka 110 000 SEK. Endast ett projekt/sökande beviljas. FoU-rådet beviljar endast i undantagsfall annat än lönemedel till projektets genomförande.

Den sökande ska vara anställd inom hälso- och sjukvården i Fyrbodal. Anställningsvillkoret avser det år som beviljade medel ska utnyttjas om inget oförutsett inträffar. För mer detaljerad information läs "Övergripande information om anslagen".

Övergripande information om anslagen.

Årsvis statistik.

FoU-enheter i vår region

Regionlänkar

Mer om FoU-anslag

Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

FoU primärvård Västra Götalandsregionen anordnar olika kurser i forskningsmetodik

Läs mer om kurserna här.

FoU NU-sjukvården anordnar kurs i utvärderingsmetoder

nyheter
sista ansökningsdag


FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/