FoU-rådet Fyrbodal

Ansökningar

Här ansöker du om exempelvis projektmedel. Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in så klicka i menyn på menyvalet Ansöknings-formulär.

Du kan även ta fram alla ansökningar där du står som sökande genom att klicka på menyvalet Egna ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivaren namn för att se dina ansökningar)

Under denna menyn finner du som handlägger ansökningar de menyval som leder till dina speciella uppgifter.


FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/ansokan