Beviljade projektmedel FoU-rådet Fyrbodal våren 2017
Antal beviljade ansökningar ordinarie projektmedel N = 19
DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titel
VGFOUFBD-705781Lundborg Kikki-Att undersöka om det går att förebygga lägesbetingad skallasymmetri hos barn ≤ 3 månaders ålder
VGFOUFBD-705951Constantinou ChristinaNÄL OrtopedklinikenKlinisk och radiologisk utvärdering av patienter stabiliserade med snabbt eller långsamt resorberbara implantat 15 år efter artroskopisk Bankart rekonstruktion.
VGFOUFBD-706591Vennberg Karlsson JennyBarnmorskemottagningen Lilla EdetDietary changes in people with endometriosis: a study on the perception of health
VGFOUFBD-707491Patriksson Katarinaavd. 34 NÄLFörutsättningar för mötet med utrikes födda föräldrar inom neonatal vård där språkbarriär föreligger.
VGFOUFBD-709161Augustsson PiaNärhälsan Kungshamn Vårdcentral samt Enheten för allmän medicin Göteborgs UniversitetVårdsamordnare psykisk ohälsa – Vad har införandet av funktionen betytt för vårdcentralens inre arbete och dess personal?
VGFOUFBD-709491Hall PeterFolktandvården Uddevalla CitySamarbete allmäntandvård och fysioterapi i primärvård vid behandling av Temporomandibulär dysfunktion.
VGFOUFBD-709601Karlsson MarcNärhälsan Uddevalla rehabmottagningFysisk träning vid akut ländryggssmärta: en systematisk översikt av systematiska översikter
VGFOUFBD-710281Nyman ViolaFörlossningsavd. NÄL/FOU enheten NU sjukvårdenTactile massage in child and adolescent psychiatry: adolescents' experiences
VGFOUFBD-710751Ekström JennyFörlossningen 36 NÄLEvaluation of interventions in labour and birth in healthy women at term with spontaneous onset of labour three years after an Action Research Project
VGFOUFBD-710771Dena MaryNÄL, Medicinkliniken, njurmedicinPotentiella prediktorer av den blodtryckssänkande effekten av Liraglutid som tillägg till behandling med dagliga insulininjektioner hos personer med typ 2-diabetes
VGFOUFBD-711171Isaksson SofiaUddevalla sjukhus, MedicinmottagningenEn randomiserad cross-over studie för att utvärdera effekten av kolhydratandel i maten på blodsockernivåer och ketonutveckling vid typ 1 diabetes
VGFOUFBD-711361Sofizadeh SheydaNärhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla Effekt av liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektioner
VGFOUFBD-711501Jäwert FredrikST käkkirurgi, NÄL. Doktorand avd f Oral och Maxillofacial kirurgi, Göteborgs universitet. Kromosomavvikelser i precancerösa munslemhinneförändringar som utvecklas till munhålecancer
VGFOUFBD-711651Juhlin SofiaNärhälsan Uddevalla rehabmottagningUndersökning av faktorer som bidrar till förbättring i symtom och hälsa hos kvinnor med Fibromyalgi eller Generaliserad smärta – en kvalitativ intervjustudie
VGFOUFBD-712171Smith Knutsson EvaNu-sjukvården NÄL, KKLångtidsuppföljning av kvinnor efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på genital, okulär och allmän Graft-versus-Host Disease.
VGFOUFBD-712581Ólafsdóttir Arndís Finna-EFfekten av kontinuerlig glukos monitorering på hypoglykemier hos vuxna med typ 1 diabetes som använder multipla dagliga injektioner
VGFOUFBD-712861Ridell MariaFysioterapinFysioterapeuters erfarenheter om självbildens betydelse för val av behandling och rehabiliteringens resultat hos patienter med ätstörningar.
VGFOUFBD-712921Karlsson JohannaInfektionskliniken NÄLKan vi med en panel av blodprover skilja på om en patient har inflammation på grund av infektion eller av annan orsak?
VGFOUFBD-713411Afzelius LindaNärhälsan Mölndal barnmorskemottagningBarnmorskors erfarenheter, attityder och upplevelser av att bistå kvinnor vid spiralinsättningar
PublishedDocument information: Beviljade projektmedel FoU-rådet Fyrbodal våren 2017 | Created: 2017-06-16 by Eva Larsson

Beviljade projektmedel FoU-rådet Fyrbodal våren 2017, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/document/216861