Beviljade projektanslag lokala FoU-rådet Fyrbodal år 2019
Antal beviljade ansökningar ordinarie projektmedel N = 17
DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titel
VGFOUFBD-904121Bergenheim AnnaFoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla RehabmottagningEn kombinerad behandling av stressreducerande internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysioterapi för personer med långvarig generaliserad smärta.
VGFOUFBD-904291Ejerhed LarsNU-sjukvården, FoU-enhetenMinska antalet vårdrelaterade infektioner med en långverkande antimikrobiell organisk kiselförening.
VGFOUFBD-905701Mossberg KarinNärhälsan Herrestad Vårdcentral, FoUU Fyrbodal, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid InstitutioKonsekvenser av viktreducerande kirurgi i primärvård
VGFOUFBD-905911Dahlgren TobiasÖgonkliniken, Uddevalla sjukhus, NU-sjukvårdenOptimalt behandlingsprotokoll för SLT
VGFOUFBD-907792Lövgren Mai Lin-DENTAL ÅLDERSBEDÖMNING AV BARN MED RETINERADE HÖRNTÄNDER I ÖVERKÄKEN
VGFOUFBD-908241Balasingam SadeshkumarOrtopedkliniken NÄLFastställa gränsvärden för patientrapporterad accepterad knäfunktion (PASS) avseende KOOS, 5 och 10 år efter främre korsbandsrekonstruktion.
VGFOUFBD-908251Fredriksson Larsson Ulla-Vård med utgångspunkt i personcentrerat förhållningsätt i kommunal vård, primärvård och länssjukvård.
VGFOUFBD-908341Berglund Malin-Tinnitus och smakstörning efter myringoplastik-kirurgi på grund av trumhinneperforation. Prospektiv studie av självskattade symptom.
VGFOUFBD-908361Granlund JohanNärhälsan, LysekilDivertikelsjukdom i primärvården
VGFOUFBD-908841Larsson Helen-Översättning och validering av frågeformulär specifikt utformat för patienter med Eosinofil esofagit
VGFOUFBD-909591Andelin Mervi-Uppfattningen av typ 2 diabetes hos personer från Mellanöstern boende i Sverige
VGFOUFBD-909781Eikemo RagnhildAvd 37, BBStöd och kontinuitet kring barnafödande med fokus på psykisk hälsa
VGFOUFBD-909841Cevik-Aras Hulya-Är muntorrhet en missad diagnos i primärvården?
VGFOUFBD-910101Östman MalinNärhälsan KällstorpVårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur sjuksköterskors perspektiv
VGFOUFBD-910321Olofsson RichardSpecialistkliniken för Orofacial medicinMunstatus, livskvalité och käkbensdestruktioner hos patienter med multipelt myelom.
VGFOUFBD-911221Karlsson JohannaInfektionskliniken NÄLKan vi med en panel av blodprover tidigt särskilja olika orsaker till inflammation och tänkbara smittämnen vid misstänkt infektionsutlöst feber?
VGFOUFBD-911721Korytowska MagdalenaSpecialistkliniken för orofacial medicin Uddevalla-TrollhättanBehandling av läkemedelrelaterad osteonekros i käkar hos multipelt myelom patienter.
PublishedDocument information: Beviljade projektanslag lokala FoU-rådet Fyrbodal år 2019 | Created: 2019-06-11 by Eva Larsson

Beviljade projektanslag lokala FoU-rådet Fyrbodal år 2019, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/document/252481