Search tool

Alternativ för sökning

Sök bland ansökningar

Sök i informationstexter

Sök projektbeskrivningar

Alla projektledare till ansökningar som beviljats anslag under ovanstående rubrik Sök bland ansökningar har som kriterie att en kontinuerligt uppdaterad projektbeskrivning informerar om FoU-arbetet och dess framsteg och dessa återfinns via sökfunktionen här.

Sök användare

Sök kontaktinformation enheter

Tips om HSA - sökdatabas med anställda i landsting och kommuner i Sverige (intranätåtkomst)

Idag är 18 landsting i Sverige anslutna till denna söktjänst. Så småningom kommer det även att vara möjligt att söka uppgifter från kommuner och övriga landsting.

Hitta eller annonsera om lediga jobb för FoU-kompetens


Search tool, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/search