Allmän information

Allmän information

Här nedan finner du länkar till information om ansökningsprocessen.

Vad kan jag söka medel för?

Läs mer här

Hur gör jag för att söka medel?

Läs mer här

Vem kan söka medel?

Behöriga att söka medel från det Lokala FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän är alla regionanställda i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän med tillsvidareanställning inom de lokala sjukhusen, primärvård och tandvård i offentlig eller privat regi som har avtal med Västra Götalandsregionen. Sökanden måste vara aktiv på sin tjänst minst 10 % av heltid, utslaget på ett kalenderår.
Anställningsvillkoret gäller för det/de kalenderår som du avser att utnyttja medlen.

Bedömningsgrunder

Läs mer här

Hur gör jag när jag blivit beviljad medel?

Läs mer här

Hur fungerar utbetalningen av beviljade medel?

Läs mer här

Hur fungerar uppföljningen av mina ansökningar?

Läs mer här

PublishedDocument information: Allmän information | Last modified: 2018-02-05 by Carin Sjöström-Greenwood

Allmän information, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/FoU-medel