Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Search result

Search gave 2058 hits in 0.43 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Granted Walking ability 3 months after tibial plateau fracture
Anna Fändriks, Fysioterapi, Mölndals sjukhus, VGFOUGSB-929911
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Tibial plateau fractures engage the knee-joint, one of the most weightbearing joints In the body. The result after an injury varies, but it has been shown in studies that gait asymmetries exists several years after injury. Patients with complicated ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929911
Granted, recipient of funds reported AKTIVITETSKOMPETENS, VARDAGLIGA AKTIVITETER, TRÖTTHET OCH LIVSKVALITET HOS VUXNA PERSONER MED DYSTROFIA MYOTONIKA TYP 1
Titel på postern:
Perceived occupational competence, value of everyday activities, fatigue/daytime sleepiness and quality of life in adults with myotonic dystrophy type 1 (DM1)

Ulrika Edofsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Regionhabiliteringen, VGFOUGSB-929645
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Att utföra aktiviteter i vardagen påverkas av många olika faktorer. Personer med dystrofia myotonika typ 1 (DM1) är en grupp som kan ha svårighet att genomföra olika aktiviteter och även hantera egen hälsa, men det är inte tydligt vad ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929645
Granted, recipient of funds reported Better adherence to lipid-lowering guidelines for secondary prevention may lead to a substantial reduction of cardiovascular events
Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-929577
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background The protective effect of lipid lowering treatment for secondary prevention after coronary heart disease (CHD) has been well documented. Current guidelines recommend a target level for low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) of ≤1.8 ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929577
Granted, recipient of funds reported Binge eating disorder and nocturnal eating in relation to 12-months weght loss in men and women with severe obesity.
Sofia Björkman, Enheten för Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-929251
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Fetma (BMI ≥30) genererar ökad risk för såväl fysisk som psykisk samsjuklighet. Utöver detta ses en hög förekomst av hetsätningsstörning (BED, Binge Eating disorder) samt nattligt ätande (NE, Nocturnal Eating). BED innebär ett onormalt ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929251
Granted, recipient of funds reported Patienters erfarenheter av pREHAB i primärvården, en intervention för att främja arbetsförmåga vid depression och ångest
Kristin Lork, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning Göteborg, VGFOUGSB-928091
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Manuskriptet beskriver den studie som har genomförts inom projektet (diarienummer VGFOUGSB-806171), och som vi nu avser att publicera i internationell vetenskaplig tidskrift och därför behöver språkgranska. Syftet med studien var att utforska ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/928091
Granted, recipient of funds reported First report on a 10 year longitudinal study of balance and muscle force in the myotonic dystrophy cohort in the western part of Sweden
Elisabet Hammarén, Fysioterapiavdelningen, SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-927861
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Jag skall på ovannämnda konferens presentera min 10-årsuppföljning av naturalförloppsstudien av muskelkraft och balansfunktion vid Dystrofia Myotonika typ 1, som har genomförts på Neuromuskulärt centrum, Neurologmottagningen, Sahlgrenska ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/927861
Granted Impact on arm function in postural balance after stroke
Lena Rafsten, Fysioterapiavdelningen SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-926181
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background and Aim: Impaired postural balance is a common symptom after stroke and a common cause of falling. Impairment in an upper extremity is a common symptom that affects 50-80% in the acute phase after stroke, and 40-50% in the sub-acute ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/926181
Granted, recipient of funds reported Effects on confrontation naming of nouns and verbs as well as on self-perceived communicative participation and health-related quality of life after treatment with semantic feature analysis
Joana Kristensson, Neurologopedi, VGFOUGSB-923451
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Att inte kunna hitta orden och att inte kunna uttrycka sig som man önskar påverkar vardagen för väldigt många människor som drabbats av afasi efter stroke. I denna studie undersöks ett flertal aspekter av ordfinnandesvårigheter och dess ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/923451
Granted Which clinical measuresare associated with objective accelerometer-based activity of the affected arm, leg and trunk in persons with subacute stroke (arbetstitel).
Hur påverkas aktivitetsnivå mätt med multipla accelerometrar av funktionsnedsättning hos personer med stroke? (titel vid ansökan om projektmedel)

Sofi Andersson, Fysioterapin Rehabiliteringsmedicin, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo Sahlgrenskauniversitetssjuk, VGFOUGSB-922591
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
ABSTRACT SOM ÄR ACCEPTERAD FÖR PRESENTATION, FÖLJER HÄR NEDAN: Abstract- Congress of Neurorehabilitation Maastricht 22-24/5 2019 Which clinical measures are associated with objective accelerometer-based activity of the affected arm, leg and ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/922591
Granted, recipient of funds reported Ungdomars erfarenheter av stöd- och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen.
Alexandra Lindelöf, Närhälsan, VGFOUGSB-920501
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Psykisk ohälsa bland unga har under de senaste tjugo åren ökat i Sverige Ungdomsmottagningen är en av de vårdinstanser i Sverige som arbetar med stöd och behandling för ungdomar med psykisk ohälsa. Kunskap kring hur ungdomar upplever och ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/920501
Granted Interrater-reliabilitet av fysioterapeutisk undersökning av bäckenbottenfunktion och magmuskeldelning postpartum
Sabine Vesting, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, VGFOUGSB-919691
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund och Syfte: Träning postpartum är viktigt för såväl moderns som barnets hälsa. Det råder dock en osäkerhet när kroppen är redo för att börja träna. Fler och fler kvinnor söker sig till fysioterapeuter för att få verifierat ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/919691
Granted, recipient of funds reported Effekt av minimal akupunktur vid spädbarnskolik
Julia Sunnerholm, VGFOUGSB-918921
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Kolik är vanligt förekommande hos spädbarn och innebär bland annat intensiva skrik och förändrad tarmfunktion. Tillståndet kan leda till ökad förekomst av psykisk ohälsa hos föräldrar och känslor av kontrollförlust är vanligt vilket ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/918921
Granted, recipient of funds reported Physical activity during first year after pulmonary embolism and its association with respiratory symptoms, lung function and functional capacity. A longitudinal observation study.
Jenny Danielsbacka, Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-917881
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background Acute pulmonary embolism (PE) is a major cause of hospitalization and morbidity. Common symptoms are dyspnea and respiratory associated chest pain (RACP). The association between physical activity (PA) and respiratory symptoms is not ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/917881
Granted, recipient of funds reported Follow-up after 5.5 years of treatment with methylphenidate for mental fatigue and cognitive function after a mild traumatic brain injury
Birgitta Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-912981
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Abstract Objective: Prolonged mental fatigue and cognitive impairments are common after a mild traumatic brain injury (TBI). This sets limits for rehabilitation and for regaining the capacity for work and participation in social life. Method: This ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/912981
Granted, recipient of funds reported Physical activity during first year after pulmonary embolism and its association with respiratory symptoms, lung function and functional capacity. A longitudinal observation study.
Jenny Danielsbacka, Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-912711
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background Acute pulmonary embolism (PE) is a major cause of hospitalization and morbidity. Common symptoms are dyspnea and respiratory associated chest pain (RACP). The association between physical activity (PA) and respiratory symptoms is not ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/912711
Granted, recipient of funds reported Evaluation of a short assessment for upper extremity activity capacity early after stroke
Therese Kristersson, Fysioterapi Sahlgrenska, VGFOUGSB-912661
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Efter en stroke är det vanligt med svårigheter att använda sin affekterade arm och hand i dagliga aktiviteter. Det är viktigt att använda standardiserade kliniska bedömningsinstrument som är valida, reliabla och kan fånga upp förbättringar ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/912661
Granted, recipient of funds reported Register based evaluation of primary health care quality -
Aspects on chronic diseases after a health care reform

Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-911911
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
I svensk primärvård sköts den stora majoriteten av patienter med kronisk sjukdom, såsom diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, osteoporos och KOL. Det är viktigt att säkerställa att vården som ges är av god kvalitet. I samband med ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/911911
Granted, recipient of funds reported Long-term outcomes of corrective osteotomy for malunited fractures of the distal radius.
Ingrid Andreasson, Handmottagningen, arbetsterapienheten Mölndals sjukhus, VGFOUGSB-911381
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Föreliggande studie är en långtidsuppföljning 3-10 år efter korrektionsosteotomi efter symptomatisk felläkning av distal radiusfraktur. Resultat avseende korrigering av felställningar, förekomst av artros, smärta, funktion, självskattad ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/911381
Granted, recipient of funds reported Register based evaluation of primary health care -
Aspects on chronic diseases after a primary health care reform

Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-910941
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
I svensk primärvård sköts den stora majoriteten av patienter med kronisk sjukdom, såsom diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, osteoporos och KOL. Det är viktigt att säkerställa att vården som ges är av god kvalitet. I samband med ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/910941
Granted, recipient of funds reported Bedömning av munstatus hos äldre personer på särskilda boenden med hjälp av kvalitetsregistret Senior Alert
Lisa Bellander, Folktandvården Mölndalssjukhus, VGFOUGSB-910661
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
När äldre personer blir sköra eller helt beroende av stöd och hjälp av andra ökar risken för munsjukdomar. En försämrad kognitiv och/eller fysisk förmåga leder ofta till försämrad egenvård inklusive munhygien. Ytterligare faktorer som ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/910661
Filter search
status (filtered)
year
tutors (162)
coworkers (235)

Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/elasticsearch?search=&addfilter=stats:11&filter=mods%3Aansokan%3Bstats%3A6%7C7%7C8%7C10&page=3&submit=1