Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Search result

Search gave 2070 hits in 0.54 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Granted Very early MoCA can predict functional dependence at 3 months after stroke: A longitudinal, cohort study.
Tamar Abzhandadze, Sahlgrenska University Hospital, department of Occupational Therapy., VGFOUGSB-931566
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) har fått en bredd användning för screening av kognitiva funktioner hos patienter med stroke. Klinisk erfarenhet visar att det vedertaget cut-off värde som ligger på ≥ 26p, inte alltid är relevant och ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/931566
Granted, recipient of funds reported The Montreal Cognitive Assessment: the cut-off scores for predicting the functional dependence 3 months after stroke.
Tamar Abzhandadze, Sahlgrenska University Hospital, department of Occupational Therapy., VGFOUGSB-931011
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background and aim: Cognitive impairment after stroke is very common. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) is a commonly used screening toll, the score of ≥ 26p (range 0-30p) indicates normal cognitive function. Although the MoCA assessed at ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/931011
Granted Training lip force by oral screens
Part 3: Ooutcome for patients with oral motor dysfunction after stroke and peripheral facial palsy

Madeleine Wertsén, Specialistkliniken för pedodonti och sjukhustandvård, VGFOUGSB-930761
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Efter stroke och andra neurologiska tillstånd kan det uppstå problem med att hålla kvar saliv, mat och dryck i munnen. Man kan ha svårigheter att transportera födan och problem med talet. I denna studie har 12 personer som fått oral motoriska ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930761
Granted Fysisk aktivitet före stroke kan minska konsekvenserna efter en stroke
Malin Reinholdsson, Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal, VGFOUGSB-930750
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Fysisk inaktivitet är en global pandemi trots att fysisk aktivitet är ett lätt tillgängligt och kostnadseffektivt sätt att arbeta med prevention. En tredjedel av alla vuxna och tre fjärdedelar av alla ungdomar är otillräckligt fysiskt ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930750
Granted Better adherence to lipid-lowering guidelines for secondary prevention may lead to a substantial reduction of cardiovascular events
Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-930544
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background The protective effect of lipid-lowering treatment for secondary prevention after coronary heart disease (CHD) has been well documented. Current guidelines recommend a target level for low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) of ≤1.8 ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930544
Granted Exercise in older adults with Rheumatoid arthritis

-a person-centered approach

Elvira Lange, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning, VGFOUGSB-930519
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Reumatoid artrit (RA) är en ledsjukdom vars främsta symtom är smärta, trötthet och aktivitetsbegränsningar. Fysisk träning har visat sig vara en möjlig behandlingsform vid RA och fysisk aktivitet och träning är också av stor betydelse ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930519
Granted Exercise in older adults with Rheumatoid arthritis

-a person-centered approach

Elvira Lange, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning, VGFOUGSB-930513
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Reumatoid artrit (RA) är en ledsjukdom vars främsta symtom är smärta, trötthet och aktivitetsbegränsningar. Fysisk träning har visat sig vara en möjlig behandlingsform vid RA och fysisk aktivitet och träning är också av stor betydelse ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930513
Granted, recipient of funds reported Physical fitness and exercise in adults with congenital heart disease
Linda Ashman Kröönström, SU/Östra fysioterapienheten, VGFOUGSB-930409
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Prevalensen av vuxna patienter med medfödda hjärtfel (GUCH) ökar kontinuerligt, såväl internationellt som i Sverige. Risken att födas med ett medfött hjärtfel är relativt konstant men det växande antalet patienter är ett resultat av ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930409
Granted, recipient of funds reported Fysisk träning med syrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cyanos.
Linda Ashman Kröönström, SU/Östra fysioterapienheten, VGFOUGSB-930408
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund: I gruppen av patienter med medfödda hjärtfel, har patienter med cyanos mest uttalat nedsatt prestationsförmåga och även nedsatt livskvalitet. Huruvida muskelfunktionen ökar vid muskelfunktionsträning hos personer med medfödda ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930408
Granted, recipient of funds reported Fysisk träning med syrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cyanos.
Linda Ashman Kröönström, SU/Östra fysioterapienheten, VGFOUGSB-930405
Statistikkonsult, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund: I gruppen av patienter med medfödda hjärtfel, har patienter med cyanos mest uttalat nedsatt prestationsförmåga och även nedsatt livskvalitet (1, 2). Huruvida muskelfunktionen ökar vid muskelfunktionsträning hos personer med ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930405
Granted, recipient of funds reported Physical activity during first year after pulmonary embolism and its association with respiratory symptoms, lung function and functional capacity. A longitudinal observation study.
Jenny Danielsbacka, Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-930258
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background Acute pulmonary embolism (PE) is a major cause of hospitalization and morbidity. Common symptoms are dyspnea and respiratory associated chest pain (RACP). The association between physical activity (PA) and respiratory symptoms is not ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930258
Granted, recipient of funds reported Walking ability 3 months after tibial plateau fracture
Anna Fändriks, Fysioterapi, Mölndals sjukhus, VGFOUGSB-929911
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Tibial plateau fractures engage the knee-joint, one of the most weightbearing joints In the body. The result after an injury varies, but it has been shown in studies that gait asymmetries exists several years after injury. Patients with complicated ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929911
Granted, recipient of funds reported Parents' experience of having a child with obesity and of attending a parent only treatment group - a qualitative study
Jeanette Jansson, Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale, VGFOUGSB-929772
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Artikeln är färdigskriven och behöver språkgranskas innan publicering
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929772
Granted, recipient of funds reported AKTIVITETSKOMPETENS, VARDAGLIGA AKTIVITETER, TRÖTTHET OCH LIVSKVALITET HOS VUXNA PERSONER MED DYSTROFIA MYOTONIKA TYP 1
Titel på postern:
Perceived occupational competence, value of everyday activities, fatigue/daytime sleepiness and quality of life in adults with myotonic dystrophy type 1 (DM1)

Ulrika Edofsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Regionhabiliteringen, VGFOUGSB-929645
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Att utföra aktiviteter i vardagen påverkas av många olika faktorer. Personer med dystrofia myotonika typ 1 (DM1) är en grupp som kan ha svårighet att genomföra olika aktiviteter och även hantera egen hälsa, men det är inte tydligt vad ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929645
Granted, recipient of funds reported Better adherence to lipid-lowering guidelines for secondary prevention may lead to a substantial reduction of cardiovascular events
Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-929577
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background The protective effect of lipid lowering treatment for secondary prevention after coronary heart disease (CHD) has been well documented. Current guidelines recommend a target level for low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) of ≤1.8 ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929577
Granted, recipient of funds reported Binge eating disorder and nocturnal eating in relation to 12-months weght loss in men and women with severe obesity.
Sofia Björkman, Enheten för Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-929251
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Fetma (BMI ≥30) genererar ökad risk för såväl fysisk som psykisk samsjuklighet. Utöver detta ses en hög förekomst av hetsätningsstörning (BED, Binge Eating disorder) samt nattligt ätande (NE, Nocturnal Eating). BED innebär ett onormalt ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929251
Granted, recipient of funds reported Patienters erfarenheter av pREHAB i primärvården, en intervention för att främja arbetsförmåga vid depression och ångest
Kristin Lork, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning Göteborg, VGFOUGSB-928091
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Manuskriptet beskriver den studie som har genomförts inom projektet (diarienummer VGFOUGSB-806171), och som vi nu avser att publicera i internationell vetenskaplig tidskrift och därför behöver språkgranska. Syftet med studien var att utforska ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/928091
Granted, recipient of funds reported First report on a 10 year longitudinal study of balance and muscle force in the myotonic dystrophy cohort in the western part of Sweden
Elisabet Hammarén, Fysioterapiavdelningen, SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-927861
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Jag skall på ovannämnda konferens presentera min 10-årsuppföljning av naturalförloppsstudien av muskelkraft och balansfunktion vid Dystrofia Myotonika typ 1, som har genomförts på Neuromuskulärt centrum, Neurologmottagningen, Sahlgrenska ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/927861
Granted, recipient of funds reported Impact on arm function in postural balance after stroke
Lena Rafsten, Fysioterapiavdelningen SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-926181
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background and Aim: Impaired postural balance is a common symptom after stroke and a common cause of falling. Impairment in an upper extremity is a common symptom that affects 50-80% in the acute phase after stroke, and 40-50% in the sub-acute ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/926181
Granted, recipient of funds reported Effects on confrontation naming of nouns and verbs as well as on self-perceived communicative participation and health-related quality of life after treatment with semantic feature analysis
Joana Kristensson, Neurologopedi, VGFOUGSB-923451
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Att inte kunna hitta orden och att inte kunna uttrycka sig som man önskar påverkar vardagen för väldigt många människor som drabbats av afasi efter stroke. I denna studie undersöks ett flertal aspekter av ordfinnandesvårigheter och dess ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/923451
Filter search
status (filtered)
year
supervisors (391)

Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/elasticsearch?search=&addfilter=stats:11&filter=mods%3Aansokan%3Bstats%3A6%7C7%7C8%7C10&page=3&submit=1