Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Search result

Search gave 2075 hits in 0.33 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Granted Determinants of Recurrent Falls After Stroke: A One-Year Follow-Up of The Fall Study of Gothenburg
Carina Samuelsson, Fysioterapin Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-933676
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Objective: To identify the occurrence of recurrent falls and the determinants in the acute phase post stroke that are associated with recurrent falls within the first year after stroke onset. Methods: The dependent variable was recurrent falls, ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/933676
Granted Patients and staff in the hybrid operating room: Experiences and challenges
May Bazzi, SU/sahlgrenska röntgen, doktorand vid Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-933323
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Projektet, som är inom vårdvetenskap, handlar om arbets- och vårdande processen i en hybridsal utifrån både personal- och patientperspektiv. Data har samlats in genom att videofilma endovaskulära aortabehandlingar (EVAR) i hybridsal då ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/933323
Granted, recipient of funds reported Sexuality in women living with HIV
Ewa Carlsson-Lalloo, Regionalt cancercentrum väst, VGFOUGSB-931997
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Det övergripande syften var att undersöka olika aspekter av sexualitet hos kvinnor som lever med hiv i Sverige. Delsyften i avhandlingen var: Hur har sexualitet och reproduktion beskrivits i kvalitativa studier hos kvinnor som lever med hiv? Hur ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/931997
Granted, recipient of funds reported Very early MoCA can predict functional dependence at 3 months after stroke: A longitudinal, cohort study.
Tamar Abzhandadze, Sahlgrenska University Hospital, department of Occupational Therapy., VGFOUGSB-931566
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) har fått en bredd användning för screening av kognitiva funktioner hos patienter med stroke. Klinisk erfarenhet visar att det vedertaget cut-off värde som ligger på ≥ 26p, inte alltid är relevant och ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/931566
Granted, recipient of funds reported Bedömning av munstatus hos äldre personer på särskilda boenden med hjälp av kvalitetsregistret Senior Alert
Lisa Bellander, Folktandvården Mölndalssjukhus, VGFOUGSB-931555
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
När äldre personer blir sköra eller helt beroende av stöd och hjälp av andra ökar risken för munsjukdomar. En försämrad kognitiv och/eller fysisk förmåga leder ofta till försämrad egenvård inklusive munhygien. Ytterligare faktorer som ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/931555
Granted, recipient of funds reported The Montreal Cognitive Assessment: the cut-off scores for predicting the functional dependence 3 months after stroke.
Tamar Abzhandadze, Sahlgrenska University Hospital, department of Occupational Therapy., VGFOUGSB-931011
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background and aim: Cognitive impairment after stroke is very common. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) is a commonly used screening toll, the score of ≥ 26p (range 0-30p) indicates normal cognitive function. Although the MoCA assessed at ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/931011
Granted, recipient of funds reported Training lip force by oral screens
Part 3: Ooutcome for patients with oral motor dysfunction after stroke and peripheral facial palsy

Madeleine Wertsén, Specialistkliniken för pedodonti och sjukhustandvård, VGFOUGSB-930761
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Efter stroke och andra neurologiska tillstånd kan det uppstå problem med att hålla kvar saliv, mat och dryck i munnen. Man kan ha svårigheter att transportera födan och problem med talet. I denna studie har 12 personer som fått oral motoriska ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930761
Granted Fysisk aktivitet före stroke kan minska konsekvenserna efter en stroke
Malin Reinholdsson, Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal, VGFOUGSB-930750
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Fysisk inaktivitet är en global pandemi trots att fysisk aktivitet är ett lätt tillgängligt och kostnadseffektivt sätt att arbeta med prevention. En tredjedel av alla vuxna och tre fjärdedelar av alla ungdomar är otillräckligt fysiskt ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930750
Granted Better adherence to lipid-lowering guidelines for secondary prevention may lead to a substantial reduction of cardiovascular events
Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-930544
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background The protective effect of lipid-lowering treatment for secondary prevention after coronary heart disease (CHD) has been well documented. Current guidelines recommend a target level for low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) of ≤1.8 ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930544
Granted, recipient of funds reported Exercise in older adults with Rheumatoid arthritis

-a person-centered approach

Elvira Lange, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning, VGFOUGSB-930519
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Reumatoid artrit (RA) är en ledsjukdom vars främsta symtom är smärta, trötthet och aktivitetsbegränsningar. Fysisk träning har visat sig vara en möjlig behandlingsform vid RA och fysisk aktivitet och träning är också av stor betydelse ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930519
Granted, recipient of funds reported Exercise in older adults with Rheumatoid arthritis

-a person-centered approach

Elvira Lange, Närhälsan Olskroken Rehabmottagning, VGFOUGSB-930513
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Reumatoid artrit (RA) är en ledsjukdom vars främsta symtom är smärta, trötthet och aktivitetsbegränsningar. Fysisk träning har visat sig vara en möjlig behandlingsform vid RA och fysisk aktivitet och träning är också av stor betydelse ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930513
Granted, recipient of funds reported Physical fitness and exercise in adults with congenital heart disease
Linda Ashman Kröönström, SU/Östra fysioterapienheten, VGFOUGSB-930409
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Prevalensen av vuxna patienter med medfödda hjärtfel (GUCH) ökar kontinuerligt, såväl internationellt som i Sverige. Risken att födas med ett medfött hjärtfel är relativt konstant men det växande antalet patienter är ett resultat av ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930409
Granted, recipient of funds reported Fysisk träning med syrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cyanos.
Linda Ashman Kröönström, SU/Östra fysioterapienheten, VGFOUGSB-930408
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund: I gruppen av patienter med medfödda hjärtfel, har patienter med cyanos mest uttalat nedsatt prestationsförmåga och även nedsatt livskvalitet. Huruvida muskelfunktionen ökar vid muskelfunktionsträning hos personer med medfödda ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930408
Granted, recipient of funds reported Fysisk träning med syrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cyanos.
Linda Ashman Kröönström, SU/Östra fysioterapienheten, VGFOUGSB-930405
Statistikkonsult, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund: I gruppen av patienter med medfödda hjärtfel, har patienter med cyanos mest uttalat nedsatt prestationsförmåga och även nedsatt livskvalitet (1, 2). Huruvida muskelfunktionen ökar vid muskelfunktionsträning hos personer med ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930405
Granted, recipient of funds reported Physical activity during first year after pulmonary embolism and its association with respiratory symptoms, lung function and functional capacity. A longitudinal observation study.
Jenny Danielsbacka, Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska, VGFOUGSB-930258
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background Acute pulmonary embolism (PE) is a major cause of hospitalization and morbidity. Common symptoms are dyspnea and respiratory associated chest pain (RACP). The association between physical activity (PA) and respiratory symptoms is not ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930258
Granted, recipient of funds reported Quality of life following exposure to chemical warfare agents
Faraidoun Moradi, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-930000
Statistikkonsult, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background: It is well known that exposure to chemical warfare agents (CWAs) results in a range of somatic and psychosocial comorbidities. The aim of this study was to assess and the long-term impact of exposure to CWA on quality of life (QOL) among ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/930000
Granted, recipient of funds reported Walking ability 3 months after tibial plateau fracture
Anna Fändriks, Fysioterapi, Mölndals sjukhus, VGFOUGSB-929911
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Tibial plateau fractures engage the knee-joint, one of the most weightbearing joints In the body. The result after an injury varies, but it has been shown in studies that gait asymmetries exists several years after injury. Patients with complicated ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929911
Granted, recipient of funds reported Parents' experience of having a child with obesity and of attending a parent only treatment group - a qualitative study
Jeanette Jansson, Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale, VGFOUGSB-929772
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Artikeln är färdigskriven och behöver språkgranskas innan publicering
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929772
Granted, recipient of funds reported AKTIVITETSKOMPETENS, VARDAGLIGA AKTIVITETER, TRÖTTHET OCH LIVSKVALITET HOS VUXNA PERSONER MED DYSTROFIA MYOTONIKA TYP 1
Titel på postern:
Perceived occupational competence, value of everyday activities, fatigue/daytime sleepiness and quality of life in adults with myotonic dystrophy type 1 (DM1)

Ulrika Edofsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Regionhabiliteringen, VGFOUGSB-929645
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Att utföra aktiviteter i vardagen påverkas av många olika faktorer. Personer med dystrofia myotonika typ 1 (DM1) är en grupp som kan ha svårighet att genomföra olika aktiviteter och även hantera egen hälsa, men det är inte tydligt vad ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929645
Granted, recipient of funds reported Better adherence to lipid-lowering guidelines for secondary prevention may lead to a substantial reduction of cardiovascular events
Helena Ödesjö, Närhälsan Torslanda VC, VGFOUGSB-929577
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Background The protective effect of lipid lowering treatment for secondary prevention after coronary heart disease (CHD) has been well documented. Current guidelines recommend a target level for low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) of ≤1.8 ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/929577
Filter search
status (filtered)
year
supervisors (394)

Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/elasticsearch?search=&addfilter=stats:11&filter=mods%3Aansokan%3Bstats%3A6%7C7%7C8%7C10&page=3&submit=1