Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Search result

Search gave 5 hits in 0.17 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Granted Effekt av minimal akupunktur vid spädbarnskolik
Julia Sunnerholm, VGFOUGSB-910621
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Kolik är vanligt förekommande hos spädbarn och innebär bland annat intensiva skrik och förändrad tarmfunktion. Tillståndet kan leda till ökad förekomst av psykisk ohälsa hos föräldrar och känslor av kontrollförlust är vanligt vilket ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/910621
Granted Språkförmåga hos barn med epilepsi
Åsa Nordberg, Logopedimottagning barn och ungdom, VGFOUGSB-910041
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Vid Logopedimottagning barn och ungdom Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus utreds barn med epilepsi och misstänkt språkstörning. Logoped medverkar i epilepsiteam på Barnneurologmottagning på DSBUS. Det saknas underlag för hur stor andel ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/910041
Granted Ungdomars erfarenheter av stöd- och samtalsbehandling på ungdomsmottagningen.
Alexandra Lindelöf, Närhälsan, VGFOUGSB-909191
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Psykisk ohälsa bland unga har under de senaste tjugo åren ökat i Sverige Ungdomsmottagningen är en av de vårdinstanser i Sverige som arbetar med stöd och behandling för ungdomar med psykisk ohälsa. Kunskap kring hur ungdomar upplever och ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/909191
Granted Hur kan dagligt utövande av MediAndning inom MediYoga, påverka Heart Rate Variability, (HRV) och upplevd stress och ångest hos personer med upplevda stress- och ångestrelaterade besvär? - en pilotstudie .
Madeleine Bellfjord, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, VGFOUGSB-907832
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Psykisk ohälsa har ökat i befolkningen och står för den största delen av antalet sjukskrivningar i Sverige (1). Mediyoga, som erbjuds på allt fler rehabenheter inom VGR kan vara en metod för att möta ett ökat behov av insatser vid ångest ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/907832
Granted Utvärdering av ett mätinstrument för mätning av djupet mellan de raka magmusklerna efter graviditeten
Sabine Vesting, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, VGFOUGSB-903271
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Ca 30 % av alla kvinnor som har fött barn har en kvarstående delning av sina raka magmuskler ett år efter graviditeten -en så kallad rectus diastas. Forskningen avseende sambandet mellan bredden av delningen och smärta/dysfunktion visar ...
www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/903271

Search information | Application | FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/ansokan/elasticsearch?search=&addfilter=years:2019&filter=types%3A2%3Bstats%3A6&page=3&submit=1