FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Nyheter

Höstens ansökningsperiod för projektmedel börjar 2018-10-01 och pågår till 2018-10-31.

OBS!

Nytt hösten 2018

När handledare och/eller medarbetare läggs till i en ansökan skickas ett automatiskt e-mail till dem där de ombeds godkänna eller avböja inbjudan att delta i ansökan. Inbjudan som inte accepterats av medarbetare/handledare medför att granskare inte kan ta del av deras CV:n under granskningsprocessen. Rekvirering av ev. beviljade medel kan heller inte ske innan alla medverkande i ansökan har godkänt sitt deltagande. Du kan som sökanden enkelt bevaka att detta görs då inbjudningar som inte accepterats markeras med en gul triangel.

FoU i VGR

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Välkommen till hemsidan för FoU-rådet i Göteborg & Södra Bohuslän

The Local Research and Development Board for Gothenburg and Södra Bohuslän
Hälso- och sjukvården i Göteborg och södra Bohuslän

Ändamålet med de lokala FoU-medlen är att stimulera till kreativitet och utveckling av ett kunskapssökande förhållningssätt i vårdarbetet.

FoU-medlen ska i första hand stimulera till forskning inom områden som traditionellt inte varit forskningsaktiva (t ex omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, primärvård, allmäntandvård).

Här kan du ansöka om FoU-medel, få information om FoU-rådet samt se vilka projekt FoU-rådet stödjer.

Läs mer under sök FoU-medel i vänstermenyn, vad kan jag söka för!

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Ansök om medel

Har du frågor?

För frågor om anslagen:

Kontakta Webbmaster/Koordinator Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/document