Region Halland

Välkommen till Region Hallands ingångsportal för ansökan om projektmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt!


Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland använder vi databasen Researchweb. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Efter införandet av GDPR har det införts en ny ”inviteringsfunktion” i Researchweb. I korta drag innebär detta att eventuella medsökande/handledare som ni har lagt till i er ansökan aktivt behöver ge sitt samtycke för att granskarna skall kunna se deras basuppgifter och cv. Berörda personer kommer därför att få ett mail med en länk där man behöver logga in i Researchweb och godkänna samtycket/acceptera inbjudan till ansökan. Informera era eventuella medsökande/handledare!

Ny användare

Som ny användare i systemet behöver du börja med att skapa ett personkort. I menyn till vänster, under menyvalet ”Hjälp och service” hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga. Var noga med att skriva dina uppgifter i personkortet så komplett som möjligt. Även din handledare och medarbetare för projektet behöver skapa sina personkort i systemet. Var noga med att ange rätt e-postadress då all kommunikation kring ansökningsprocessen sker via den e-postadress som står angiven i personkortet.


Inför ansökan

Inför ansökan är du välkommen att presentera och diskutera ditt projekt i vårt stödforum. I toppmenyn under "Stödforum", kan du läsa mer om hur du går tillväga.Region Halland, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland