Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning
Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning
Project number : 252021
Created by: Ellen Tolestam Heyman, 2018-08-08
Last revised by: Ellen Tolestam Heyman, 2018-10-20
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Vi lever allt längre med kroniska sjukdomar och behöver allt mer sjukvård. Parallellt utvecklas nya möjliga medicinska undersökningar och behandlingar. Samhällets resurser för sjukvård är dock ändliga. Vi måste försöka utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt.

Projektet utgörs av en doktorsavhandling där övergripande mål är att bättre kunna prediktera och individualisera vården på akutmottagningen för att öka precisionen och därmed patientnyttan av befintliga resurser med hjälp av artificiell intelligens/maskininlärning.

Maskininlärning används som analysmetod i samtliga delprojekt. Analys sker i samarbete med forskare i informationsteknologi/datavetenskap vid Högskolan i Halmstad. Maskininlärning möjliggör flerdimensionella statistiska metoder, ett systematiskt letande i stora datamängder efter icke uppenbara samband mellan variabler eller kombinationer av variabler på olika nivåer. Tekniken kan dra lärdom av sina tidigare analyser och förfina dem.

Sökanden är kliniskt aktiv ST-läkare i akutsjukvård vid Akutkliniken Hallands Sjukhus i Varberg och blir samverkansdoktorand i akutsjukvård vid Sahlgrenska Akademin hösten 2018.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Markus Lingman
utvecklingsstrateg, överläkare, Sjukhusledningen, Hallands sjukhus
Lina Dahlén Holmqvist
Specialistläkare, Medicin, Sahlgrenska, Medicin, Sahlgrenska, Medicin, Sahlgrenska
Amir Baigi
Epidemiolog, Hallands sjukhus

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-09-30

Projektets slutdatum

2026-09-30

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Annan klinisk medicin

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Emergency Medicine
A branch of medicine concerned with an individual's resuscitation, transportation and care from the point of injury or beginning of illness through the hospital or other emergency treatment facility.
Emergency Treatment
First aid or other immediate intervention for accidents or medical conditions requiring immediate care and treatment before definitive medical and surgical management can be procured.
Emergency Medical Services
Services specifically designed, staffed, and equipped for the emergency care of patients.
Emergency Service, Hospital
Hospital department responsible for the administration and provision of immediate medical or surgical care to the emergency patient.
Emergency Medical Service Communication Systems
The use of communication systems, such as telecommunication, to transmit emergency information to appropriate providers of health services.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Akutkliniken Hallands sjukhus - Akuten Läkare Varberg

Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland/project/252021