Margareta Möller, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Margareta Möller
profession:
Leg. Sjukgymnast
email:

Work

department:
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
workplace:
Box 1324
phone number:
019 602 5849
city:
701 13 Örebro
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
ST-läkare, Studerande på avancerad och forskarnivå, vetenskapliga handledare.
orientation/description:
Forskningsetik. Erfarenhet av arbete i forskningskommitté, regional etikprövningsnämnd och VR:s etikgrupp. Stor erfarenhet av undervisning inom detta område.
Forskar om ungdomars psykiska hälsa
 1. Wennberg P, Norlin R, Herlitz J, Kenne sarenmalm E, Möller M.
  International Journal of orthopaedic and trauma nursng 2018
 2. Arvidsson B, Bodin L, Rask E, Schvarcz E, Möller M.
  J Clin Densitom 2013:16(2):183-8.
  Web of Science® citations 2
 3. Nilsson P, Baigi A, Swärd L, Möller M, Månsson J.
  Scand J Occup Ther 2012:19(5):404-10.
  Web of Science® citations 7
 4. Angbratt M, Timpka T, Blomberg C, Kronhed AC, Waller J, Wingren G, Möller M.
  Public Health Nurs 2007:24(6):511-7.
  Web of Science® citations 2
 5. Ingemarsson AH, Frändin K, Mellström D, Möller M.
  J Rehabil Med 2003:35(2):76-83.
  Web of Science® citations 56
 6. Lindberg M, Ahlner J, Ekström T, Jonsson D, Möller M.
  Scand J Caring Sci 2002:16(1):73-8.
  Web of Science® citations 35
 7. Waller J, Eriksson O, Foldevi M, Kronhed AC, Larsson L, Löfman O, Toss G, Möller M.
  Prev Med 2002:34(4):485-91.
  Web of Science® citations 20
 8. Association between physical activity and forearm bone mineral density in 20-72-year-olds.
  [Association between physical activity and forearm bone mineral density in 20-72-year-olds]
  Grahn Kronhed A, Angbratt M, Blomberg C, Toss G, Waller J, Möller M.
  Advances in Physiotherapy 2002:4(2):87-96.
 9. Lindberg M, Ekström T, Möller M, Ahlner J.
  Int J Qual Health Care 2001:13(5):375-83.
  Web of Science® citations 29
 10. Scand J Rehabil Med 2000:32(4):168-72.
  Web of Science® citations 24
 11. Lindberg M, Ahlner J, Ekström T, Möller M.
  Int J Qual Health Care 2000:12(1):19-24.
  Web of Science® citations 23
 12. Lindberg M, Ahlner J, Möller M, Ekström T.
  Respir Med 1999:93(8):584-8.
  Web of Science® citations 23
 13. Osteoporos Int 1999:9(3):220-5.
  Web of Science® citations 31
 14. [Quality assurance of asthma care within primary health care in the E-county. Fewer symptoms and emergency visits with a local care program].
  [Kvalitetsgranskning av astmasjukvård inom primärvården i E-län. Färre symtom och besök med lokalt vårdprogram.]
  Dahlberg U, Ekström T, Lindberg M, Möller M, Tilling B.
  Lakartidningen 1997:94(37):3135-9.
 15. [Poor quality of care of asthmatic patients].
  [Kvalitetsbrister i vården av astmatiker.]
  Lindberg M, Ekström T, Svensson L, Möller M.
  Lakartidningen 1997:94(19):1817-9.
 16. Waller J, Angbratt M, Blomberg C, Kronhed AC, Larsson L, Löfman O, Möller M, Toss G, Foldevi M, Trell E.
  J Med Syst 1997:21(1):33-47.
 17. Lindberg ML, Ekström TE, Lars LS, Möller MM.
  Läkartidningen ;:-9. 1997:94:2.
 18. Möller M, Kronhed AC, Olsson B, Ledin T, Möller C, Ödkvist L.
  Vancouver: WONCA; 1992.
 19. Ledin T, Kronhed AC, Möller M, Möller C, Ödkvist LM, Olsson B.
  J Vest Res 1991:1:129-138.
 20. Ledin TL, Kronhed AC K, Möller CM, Möller MM, Ödkvist LM Ö, Olsson BO.
  J Vest Res 1991:1:129-138.
 21. Ledin T, Kronhed AC, Möller C, Möller M, Odkvist LM, Olsson B.
  J Vestib Res 1990:1(2):129-38.
 22. Oberg B, Möller M, Gillquist J, Ekstrand J.
  Int J Sports Med 1986:7(1):50-3.
 23. Möller M, Ekstrand J, Oberg B, Gillquist J.
  Arch Phys Med Rehabil 1985:66(3):171-3.
 24. Oberg B, Ekstrand J, Möller M, Gillquist J.
  Int J Sports Med 1984:5(4):213-6.
 25. [Considerably decreased amount of soccer injuries after introduction of a preventive program].
  [Kraftig minskning av fotbollsskador efter införande av profylaktiskt program.]
  Ekstrand J, Gillquist J, Lysholm J, Möller M, Oberg B.
  Lakartidningen 1983:80(17):1803-4, 9.
 26. Ekstrand J, Gillquist J, Möller M, Oberg B, Liljedahl SO.
  Am J Sports Med 1983:11(2):63-7.
 27. Ekstrand J, Wiktorsson M, Oberg B, Gillquist J.
  Arch Phys Med Rehabil 1982:63(4):171-5.

Manuscripts, not yet accepted

Test-retest reliability and validation of the Patient-Specific Fubctional Scale for women with longstanding low back pain.
Nordeman L, Gunnarsson R, Möller M, Mannerkorpi K.

Scientific publications

7Möller M, Ekstrand J, Öberg B, Gillquist J.
Long term effect of stretching on flexibility in soccer players. Athletic training and flexibility. A study on range of motion in the lower extremity.
Margareta Möller, Linköping Medical Dissertations No 182, 1984

8Möller M, Öberg B.
The effect of strenght training on flexibility in the lower extremity. Athletic training and flexibility. A study on range of motion in the lower extremity. Margareta Möller. Linköping Medical Dissertations No. 182, 1984

9Möller M, Ringborg SO.
The effect of three different types of stretching exercises on range of motion in lower extrimities. Athletic training and flexibility. A study on range of motion in the lower extremity.
Margareta Möller. Linköping Medical Dissertations No. 182, 1984

14Möller, M.
Osteoporosförebyggande projekt inom ett primärvårdsområde.
Spri Aktuellt. 1991:1/91

16Möller M.
Fysisk träning att förebygga benskörhet.
Socialmedicinsk tidskrift 1994:1; 52-54

22Holmberg T, Möller M, Wahlberg V
Ryggproblem bland sjukvårdspersonal - Prospektiv studie avseende ryggproblem, bålmuskelstyrka, kondition och psykosociala faktorer.
MPH-avhandling, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg,1999

Other publications

1Kronhed A-C, Olsson B, Möller M.
Balansträning och balanstest hos 70-75-åringar, utvärdering med dynamisk posturografi.
Rapport FoUrnalen nr 1, ISSN 1102-3805, 1989

2Dahlin B, Elo S, Lindman A, Lövgren M, Möller M.
Etik och datasäkerhet i primärvårdens FoU-verksamhet.
Primören, Rapportserie från primärvården i Örebro län. Nr 28 1990.

3Engberg L, Lindell M, Möller M.
Kommunikation mellan läkare och sjukgymnaster, en enkätundersökning bland läkare och sjukgymnaster inom Primärvården, Hälso- och sjukvården, västra Östergötland.
Rapport FoUrnalen nr 4, 1991, ISSN 1102-3805

4Holmberg T, Möller M.
Utvärdering av vårdutvecklingsarbete sjukhem.
Personalenkät för avd A och B vid Mjölby sjukhem, 1988
Personalenkät för Vadstena sjukhem, juni 1989

6.Bengtsson J, Möller M.
Förskrivning av bensodiazepiner (NO5CD) till patienter över 65 år, en journalgranskningsstudie utförd i en medelstor svensk stad.
Rapport FoUrnalen nr 10, 1995, ISSN 1102-3805

7Mattson K, Holmberg T, Möller M,
Distriktsvårdens arbetsinnehåll, en tidsstudie genomförd vid fem vårdcentraler i Östergötland.Rapport FoUrnalen nr 11, 1995, ISSN 1102-3805

8Möller M, Holmberg T.
Hjälp oss att bli bättre, en enkätstudie bland patienter som sökt läkare inom primärvården. Rapport FoUrnalen nr 12, 1995, ISSN 1102-3805

9Malmgren K, Strandberg B, Möller M, Bjurulf P.
Ryggprojektet, en arbetsmodell för omhändertagande av ryggpatienter i primärvård.
Rapport FoUrnalen nr 14, 1995, ISSN 1102-3805

10Grahn-Kronhed A-C, Möller M.
Effekt av ökad fysisk träning på benmassan hos kvinnor och män med låg bentäthet.
Rapport FoUrnalen nr 15, 1995

11Möller M, medförfattare till ”Hur upplever patienten vården?”
Djupintervjuer och vårdkedjestudier vid astma.
SPRI-rapport nr 411, 1995, ISSN 1102-3805

12Mertel-Högberg E, Holmberg T, Möller M.
Kvalitetssäkring av diabetesvården inom primärvården i Östergötland.
Rapport FoUrnalen nr 18, 1995, ISSN 1102-3805

13Lundstedt BM, Liminga R, Sandström E, Möller M.
Olycksfallsprevention till invandrare med hjälp av video.
Rapport FoUrnalen nr 19, 1996, ISSN 1102-3805

14Angbratt M, Möller M.
När vi frågar om kalcium, kan vi lita på svaren?
Rapport FoUrnalen 1996:1, ISSN 1102-3805

15Lindberg M, Möller M.
Uppföljning av astmapatienter inom primärvården i Östergötland.
Rapport FoUrnalen 1996:2, ISSN 1102-3805

16Johanneson E, Möller M.
Effekt av fysisk träning på benmassa hos kvinnor i fertil ålder.
Rapport FoUrnalen 1997:2, ISSN 1102-3805

17Mertel-Högberg E, Isaksson H, Möller M
Telefonframkomlighet vid 28 vårdcentraler i Östergötland
Rapport FoUrnalen 1997:3, ISSN 1102-3805

18.Littke C, Möller M.
Inhalationssteroider till barn med astma. Effekter på längdtillväxt. En litteraturstudie.
Rapport FoUrnalen 1998:1, ISSN 1102-3805

19. Möller K, Södling CH, Möller M
Hjälp oss att bli bättre- en enkätstudie bland patienter som sökt sjukgymnast inom primärvården.
Rapport FoUrnalen 1998:2, ISSN 1102-3805

20.Asplund S, Pehrson Ektander L, Möller M
Kartläggning av bensårspatienter inom primärvården i västra Östregötland
Rapport FoUrnalen 1998:3, ISSN 1102-3805

21.Holmberg T, Möller M, Wahlberg V
Ryggproblem bland vårdpersonal.
Prospektiv studie av vårdgymnasiestuderande avseende ryggproblem, bålmuskelstyrka, kondition och psykosociala faktorer.
Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg

22Fritz E, Martinsson J, Möller M
Utvärdering av TUB-verksamheten,( Terapi vid Utsättande av Benzodiazepiner), Sjukhuset i Varberg. RapportserieFoU-enheten, Länssjukvården Norra Halland, 1999:1

23.Lundberg S, Ehnvall A, Möller M
Förstämningsdiagnoser och förskrivning av antidepressiva läkemedel inom ett inom ett primärvårdsområde i Sverige. En registerstudie.
Rapportserie FoU-enheten, Länssjukvården Norra Halland, 2001:1

24.Persson E, Jacobson C, Möller M
Postoperativ smärta efter hysterectomi.
Rapportserie FoU-enheten, Länssjukvården Norra Halland, 2001:2

25.Åberg G, Martinsson J, Möller M
Palliativt rådgivningsteam – En remissgranskning och analys av formulerade uppdrag och behov.
Rapportserie FoU-enheten, Länssjukvården Norra Halland, 2001:3

ABSTRACTS
Margareta Möller born Wiktorsson 510906-8246

1Möller M
Effect of warm up and stretching on range of motion and muscle strength.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine. Ystad, 1980

2Möller M
The reliability of the method of Janda in measurments of muscle shortness.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine. Ystad, 1980

3Lysholm J, Gillquist J, Ekstrand J, Hansen O A, Bröte L, Öberg B, Wiktorsson M.
Effekten av artroskopi, endoskopisk respektive öppen meniskektomi på muskelkraft i låret.
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1980

4Möller M
Soccer training, injuries and success. Some connections.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine. Åre, 1981

5Möller M
Muscle strength of soccerplayers.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine. Åre, 1981

6Möller M
The effect of strength training.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine. Åre, 1981

7Möller M
The effect and duration of stretching.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine. Åre, 1981

8Möller M, Öberg B.
Strength training and hard physical exerxises combined with stretching. A study of effect on range of motion.
IX:th International World Congress of Physiotherapy, Stockholm 1982

9Lysholm J, Gillquist J, Ekstrand J, Möller M, Öberg B.
The effect on muscle strength in the tigh after arthroscopy and endoscopy and open meniscectomy.
Svensk Orthopedic Society, 1982

10Öberg B, Möller M.
Duration of effect of stretching in the lower extremities.
IX:th International World Congress of Physiotherapy, Stockholm 1982

11Möller M
Range of motion and muscle strength of the lowe extremity in runners, cyclists and soccerplayers compared to a referencegroup.
Annual meeting Swedish Society of Sports Medicine, Linköping 1983

12Möller M
How does soccer influence the muscle funktion? Do we have to change methods of training?
National congress Swedish Association of Physiotherapy, 1983

13Möller M
The duration of contract-relax stretching on range of motion in the lower extremity.
XIX International congress of physiotherapy, Barcelona Spain, 1984

14Möller M
The effect of strength training and hard physical exercises alone and in combination with stretching.
XIX International congress of physiotherapy, Barcelona Spain, 1984

15Öberg B, Möller M
A comparison of two different selftraining programs for knee injured patients.
XIX International Congress of physiotherapy, Barcelona Spain, 1984

16Möller M
Forskningens plats och roll i det dagliga arbetet.
Idé –88, Landstinget i Östergötland, 17-20/10 1988

17Hedlund R, Gallagher J C, Möller M H L
Effekten av fysisk aktivitet på bentäthet i höft och rygg – en randomiserad prospektiv studie.
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1988

18Möller M
Utvecklingsenheterna i Sverige vad står de för?
Ledningsseminarie i Lundsbrunn, 23-24/11 1989

19Möller M, Kronhed A-C, Ledin T et al
Balansträning och balanstest hos 70-75-åringar. Utvärdering med dynamisk posturografi.
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1989

20Möller M
Beskrivning av en FoU-enhet.
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1989

21Holmberg T, Möller M.
Personalenkät genomförd vid fyra sjukhem. Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1989

22Möller M
Første TEF-utrustning i Sverige på en forsknings- og utviklinsenhet,
Cybex-symposium, Muskelfysiologi/Isokinetikk, 23 og 24 mars 1990, Rauland, Norge

23Möller M
Idrotts- och rörlighetsträning.
Idrottsmedicin Syd och Ciba-Geigy, Lund, 5/11 1990

24Möller M
Förebygg ohälsa med motion.
Med sunda och osunda synder i Vadstena, Rödtornet Vadstena 24/2, 1991

25Möller M
Vägen till doktorshatten, Ledningsutvecklingsgruppen.
FoU-enheten i Mjölby den 19 mars 1991

26Möller M
Fysioterapi; Aktuell forskning.
Spring meeting Swedish Society of Sports Medicine, 18-20/4 1991

27Möller M
Effekt av intensiv träning på benmassan hos kvinnor i fertil ålder en longitudinell studie.
Primärvårdsforum, Landstinget Östergötland, Norrköpings Folkets Hus, 29/10 1991

28Möller M
Duoderm eller koksalt vid behandling av bensår?
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1991

29Symposium, Hur ska vi förebygga kvinnlig ohälsa?
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1991

30Möller M
Fysisk aktivitet som profylax och behandling av osteoporos.
Regionsjukhuset i Örebro, den 6 mars 1992

31Möller M
Hur stimulera forskning inom primärvård?
Hälsohögskolan Jönköping, den 22-23/4 1992

32Möller M
Effects of Balance Training in Elderly, Evaluated by Clinical Tests and Dynamic Postography. Research and Development in Primary, May 9-14, 1992

33Möller M
Teori stretch, Praktisk stretch.
Friskis & Svettis, Norrköping 22/10 1992

34Ohlsson P, Möller M.
Bensårsbehandlingsmetoder i öppenvård jämförande studier mellan två behandlingsmetoder avseende effekter och kostnader. Riksstämmeveckan, 25 november 1992. Arr: Convatec /Bristol Meyers Squibb AB.

35Möller M
Fysisk aktivitet och benstyrka.
Medicinska veckoprogrammet, Vasa sjukhus, Göteborg 18/3 1993.

36Möller M
Physical activity as prevention and treatment of osteoporosis.
First European Symposium on the Aging Process and Benifits of Exercise for Senior Citizens, 19-20 March 1993, Leukerbad, Switzerland.

37Möller M
Forskning och utveckling. Prevention av osteoporos.
Kalmar läns vårdhögskola, 4/5 1993

38Möller M
Kvantifiering av bålmuskelstyrka särskild betydelse i behandlingssituationen?
Ryggklinikens utbildningsdag, Collegium Linköping, 8/6 1993

39Möller M
Normative values measured 250 persons aged 20-59 years.
Scandinavian Symposium on Isokinetics in Physical Medicine and Rehabilitation, Stavern, Norge, 8-10 September1993

40Möller M
Vilka kvalitetsparametrar är centrala att arbeta med i primärvård?
Ledningsutvecklingsprogram för produktenhetschefer och föreståndare i primärvård. Landstinget Östergötland, Lasarettet, Motala, 24 september 1993

41Möller M
Fysisk träning i förebyggande syfte. Seminarium om skador bland äldre på Lovikskonferensgård den 5-6 oktober 1993. Karolinska Institutet, Institutet för socialmedicin.

42Möller M
Benskörhet.
Äldresäkerhetsdagar i Motala 9-11 november 1993.

43Möller M
Prevention
Hälsouniversitetet i Linköping, 4/3 1994.

44Waller J, Blomberg C, Möller M, Angbratt M.
Benskörhet
Birgittas sjukhus och på Lasarettet i Motala den 14 och 19 april 1994.

45Möller M
Förebyggande av osteoporos genom fysisk aktivitet
The Swedish Society of Medicine, Stockholm, 12 oktober 1994

46Möller M
Locally based Health Programme, Preventing Osteoporosis in the local community Official visit from Twinning, Region of Györ, Hungary, 1-4 /5 1995

47Möller M, Liminga R, Lundstedt B-M.
Accident prevention work among immigrants with the help of video.
14th WONCA World Conference, 10-14/6 1995.

48Ohlsson P, Möller M
Diabetes Mellitus: Quality control in a primary health care centre.
14th WONCA World Conference, 10-14/6 1995.

49Angbratt M, Möller M
Questions about calcium intake in a questionnaire, can we trust the answers?
14th WONCA World Conference, Hong-Kong 10-14/6 1995.

50Strömstedt M, Möller M
Inventory of factors predisposing to osteoporosis in a Swedish community.
14th WONCA World Conference, Hong-Kong 10-14/6 1995.

51Waller J, Kronhed A-C, Larsson L, Löfman O, Möller M, Toss G.
The knowledge of osteoporosis in a Swedish community.
14th WONCA World Conference, Hong-Kong 10-14/6 1995.

52Möller M
Förebyggande av osteoporos genom fysisk aktivitet.
Swedish Osteoporosis Society, autumn meeting 12/10 1995.

53Möller M
Mätning av bukmuskelstyrka hos fotbollsspelare och effekt av skadeförebyggande styrketräning.
The Sports Groin, Spring meeting ,Swedish Society of Sports Medicine, den 23/5 1996.

54Möller M, Lindberg M.
En astmatikers vårdkedja Uteblivna effekter av vårdprogram.
Astmasymposium i Lund den 22-23/5 1996.

55Svenson L, Möller M, Lindberg M.
Vårdkedjor i teori och praktik
Revisionskonferens, Jönköping, 2-4/9 1996

56Hallert C, Möller M.
Listade patienters konsumtion av öppenvård vid fyra sjukhusmottagningar.
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1996

57 M, Ekström T, Möller M.
Följsamhet till ett vårdprogram för astmatiker, astmatikers vårdkedja samt upplevelse av vården.
Annual Scientific Conference of the Swedish Society of Medicine, (Riksstämman), Stockholm, 1996

58Blomberg C, Angbratt M, Möller M.
Experience of an intervention programme towards osteoporosis in a Swedish community.
Conference on Public Health Research in the Baltic Countries
University of Tartu, Estonia, September 17-20 1998

59Lindberg M, Möller M
Asthma Nurse Practice ( ANP) resources effective approach in asthma treatment.
WONCA, Dublin, Ireland, June 1998

60Möller M
Vad är Evidensbaserad sjukgymnastik, SBU och LSR konferens, Älvsjö 1999

61 Grahn-Kronhed A, Möller M
Balance training in elderly
5th Nordic research Symposium in Physiotherapy in Reykjavik, 2000

62 Grahn-Kronhed A, Möller M
Strength training and bone density in osteoporotic elderly
5th Nordic research Symposium in Physiotherapy in Reykjavik, 2000

63.Möller M, Lindberg M, Ahlner J, Ekström T, Jonsson D
Evaluations of costs and outcomes in asthma care. Comparisons between asthma nurse practice and traditional care in primary health care. WONCA-conference, Durban, Durban, South Africa, may 2001

64Lindberg M, Ekström T, Möller M, Ahlner J. Factors of importance for compliance with prescribed medication and aspects in asthma care from the patient´s point of view.
Durban, South Africa, may 2001

65

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
arbetade 100% till 15 nov 2018

50% 2006

PEDAGOGISK PORTFÖLJ (Margareta Möller)
Handledning, doktorander/Supervision, PhD-level
avslutade
*Distriktssköterskan, Malou Lindberg, Astma Nurse Practice in Primary Health Care,
Linköping University, Bihandledare (i realiteten Huvudhandledare) disputerade 2001

*Leg. Sjukgymnast Ann-Charlotte Grahn-Kronhed. Community-based osteoporosis prevention, Linköpings universitet, Huvudhandledare disputerade 2003

*Leg. ssk. Gun Rembeck, The wining road to womanhood.
Allmänmedicinska institutionen, Göteborg, Bihandledare disputerade 2008

* leg sjukgymnast, Pia Nilsson, Lateral epicondylalgia - A new structured treatment program with an inter-disciplinary approach. Allmänmedicinska institutionen, Göteborg
Bihandledare disputerade 2010

* leg. sjukgymnast, Lena Kollén, Dizziness, balance and rehabilitation in vestibular disorders,
Örebro universitet, Bihandledare disputerade 2011

* leg. sjukgymnast Lena Nordeman, Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors. Allmänmedicinska institutionen, Göteborg Bihandledare disputerade 2011

* leg läkare, Ingmarie Skoglund, Prescribing drugs in primary health care; thoughts, information strategy and outcome, Allmänmedicinska institutionen, Göteborg
Huvudhandledare disputerade 2012

* leg.sjukgymnast, Helene Hjalmarsson, Sund riskmedvetenhet förebygger frakturer, Karlstad universitet, Bihandledare disputerade 2012

* leg.sjukgymnast, Anna Duberg, Dance intervention for adolescent Girls with Internalizing Problems. Effects and Experiences, Örebro University, 2016

*Dietist, M.P.H. Marianne Angbratt, Estimated calcium intake related to lifestyle and bone mineral density in an adult Swedish population, Huvudhandledare. Lic.avh. 2005

* leg sjukgymnast, Margareta Håkansson, The horse as the healer
- a study of riding in patients with back pain Lic.avh. 2008

Formell pedagogisk utbildning

Pedagogisk metod i praktisk
undervisningLinköping1983

Konsultutbildad av Svenska Management Gruppen, 3 veckors utbildning, 14x4 dagar.
Lär känna dig själv och andra, Östergötlands läns landsting, 1989.

Handledarträning för basgruppshandledare, (PBI)
Hälsouniversitetet i Linköping,
Enheten för utveckling och utvärdering, 16 ; 17/8 1989.

Pedagogisk grundkurs, 1 vecka, HU Linköping 1991.

Forskarhandledning,
Personal- och organisationsutvecklingsenheten, Linköpings universitet
den 10-11/2 samt den 4/3 1994.

ERFARENHET AV UNDERVISNING

Arbetat som småskollärare, klass 1 och 2 ( B-skola)1971-1972
Karlsby skola, Östergötland.

Deltagit som lärare både teoretiskt och praktiskt vid 4 st
5-poängskurser, ;Kurs i idrottsmedicin Universitetet,
Linköping;.1980, 1982, 1983, 1984

Undervisat i rehabiliterande åtgärder,
sjukgymnastik m.m. vid Sveriges veterinärmedicinska
sällskap, Uppsala.1984

Arbetat som internkonsult/kursledare i Östergötlands
satsning på ;Bättre landsting; kursen ;Lär känna Dig själv
och andra;. Totalt 14 st. två-dagarskurser i internatform.1985-86

Undervisar kontinuerligt på Vårdhögskolan, Östergötland,
i basgruppsutbildningen samt sjukgymnastutbildningen T4, T5
Epidemiologi, Forskningsmetodik, Prevention, Osteoporos
Utvecklingsprojekt inom primärvård etc.1987-1996

Genomfört videoöverförd undervisning till sjukgymnast-
utbildningen i Kalmar från Utbildningen vid Universitetet
i Linköping om osteoporos1996

Basgruppshandledare, (T1) läkarlinjen, HU1990

Kan snoa bota yrsel? Kurs för distriktsläkare
samt sjukgymnaster, utbilödningsföretaget WIMAC1990

Ansvarig för upplägg samt stora delar av undervisningen i
Kurs i Forsknings- och utvecklingsmetodik,
Primärvårdens FoU-enhet, Totalt 10 kurser,
vilka sträcker sig över ett år, Motsvarande 5 poäng1987-1996

Ansvarig för upplägg samt stora delar av undervisningen i
kurs i FoU-metodik, 5 poäng
Allmänmedicinska institutionen, Linköping1993

Undervisat i kurs i FoU-metodik, handlett
examensarbeten samt varit examinator vid 2 st
10-poängs kurser,
allmänmedicinska institutionen, Linköpings Universitet1994,1995

Undervisat på 10 –poängs kurs i Idrottsmedicin, anordnad av
Institutionen för Idrottsmedicin (INR), Linköpings Universitet1996,1997

Ansvarig för upplägg samt delar av undervisningen,
och handledning av examensarbeten i 2
kurser i Forsknings- och utvecklingsmetodik, 10 poäng
FoU-enheten, Länssjukvården Norra Halland,
Sjukhuset i Varberg (i samarbete med högskolan i Halmstad) 1998-

Undervisat vid SK-kurs i Osteoporos ,Vasa sjukhus, Göteborg1998, 2001

Undervisat vid 2 dagars kurs om Osteoporos som anordnats av
Svenska Osteoporos Sällskapet och Medicinkliniken,
Regionsjukhuset i Örebro1998,1999

Ansvarig för uppläggning av programmet samt undervisat
vid kursdag om Osteoporos, anordnat av Uppsala Universitet1998

Deltagit vid videoöverförd undervisning till Malmö-Lundregionen
från ovanstående utbildning om osteoporos1998

Undervisning om fysiska aktivitetens betydelse för
prevention, behandling av osteoporos och balanssvårigheter
vid kursdagar om Osteoporos,
Centrum för Kunskapsutveckling, Stockholm1999

Ansvarig för upplägg samt delvis undervisningen och examination i
Kurs i Forskningsmetodik, 20 poäng
Kursen bedrivs vid FoU-enheten, Länssjukvården Norra Halland,
Sjukhuset i Varberg
i samarbete med medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet 1999 och 2001

Föreläsning om osteoporos, Tisdagssammankomst,
Svenska Läkarsällskapet1999

Föreläst på elektiva kursen 5p –
Äldres hälsa, Inst. För rehabilitering, Sjukgymnastprogrammet,
Vårdhögskolan i Göteborg1999

Föreläst för kvinnliga ortopeder, Kusthotellet Varberg,
om Osteoporos2000

Föreläst för sjukgymnaster, arbetsterapeuter, Länssjukhuset Halmstad,
om osteoporos2001

Föreläst på SK-kurs, geriatrik, Göteborg om osteoporos2001

Föreläst på audionomprogrammet, och sjukgymnastprogrammet
, Vårdvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet2002

Föreläst Biblioteksmässan, Göteborg2002

I det primär-sekundär-och tertiärpreventiva projektet i Vadstena, vilket jag är projektledare för, som syftar till att förebygga osteoporos och dess konsekvenser ( frakturer) arbetar jag kontinuerligt med information till primärvårdens och kommunens personal samt till befolkningen i Vadstena kommun, där projektet bedrivs, dels via offentliga föreläsningar dels via massmedia.

I arbetet som FoU-handledare/chef ligger att FoU-verksamhet skall
säljas in; till samtlig personal verksam i vården. Att arbeta med
smärre eller större projektarbeten för att utveckla vården måste göras
attraktivt, stimulerande och roligt. Under mina 12 år som FoU-handledare
och FoU-chef i en kultur som inte har någon eller mycket liten forskartradition
kräver stora pedagogiska insatser . Varje vecka har jag haft föreläsning för
någon avdelning, vårdcentral eller riktad till specifik personalgrupp om värdet av
utvärdering, kritisk granskning av litteratur, värdet av utvecklingsarbete i den nära verksamheten som värdet av klinisk och preklinisk forskning.
Dessa möten/undervisningstillfällen har uppskattats mycket och bidragit till en ;avdramatisering av FoU-verksamheten och kontakter har tagits med FoU-enheten i samband eller efter sådana möten. 1987

UNDERVISNINGSMATERIAL

Framtagning av video om stretching och hur man förebygger idrottsskador.
( Mediacenter, Universitetssjukhuset , Linköping, för ASTRA-SYNTEX)1983
Framtagning av video i samarbete med och i handledning av
Lundstedt BM, Liminga R, Sandström E, Möller M.
Olycksfallsprevention till invandrare med hjälp av video.
( Mediacenter, Universitetssjukhuset , Linköping)
Filmen har sålts i ett stort antal exemplar till barnavårdscentraler
och invandrarförläggningar i Sverige.1996

I samband med föreläsningar under årens lopp om forsknings-
metodik, osteoporos, epidemiologi , stretching etc. framtagning,
upptryckning och distribution av undervisningsmaterial, referenslistor etc.

ADMINISTRATION AV UNDERVISNING

KURSGIVARANSVAR

Ansvar för planering, genomförande och examination vid 17 kurser i vetenskaplig metodik forskningsmetodik , i varierande poängnivå ; 5, 10 och 20 poängskurser.

Arbetat som prefekt vid Institutionen för arbetsterapi/fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet2002-28/2-2003

PEDAGOGISK BEDÖMARE

Intervjuare och bedömare av sökande till studerande,
Sjukgymnastlinjen vid HU, Östergötland1990

Högskoleverkets granskare i bedömning av
Högskolemässigheten i
Högskoleutbildningarna inom ämnet sjukgymnastik
Granskare av utbildningen vid 5 universitet1999

Examinator tillsammans med prof. Eva Haglind vid 20 poängs kurs
i Forskningsmetodik, Göteborgs Universitet.2001, 2002

HÖGSKOLE- och FORSKARUTBILDNING

Studentexamen Motala1970

Krankengymnast und Medizinisher
BademeisterMannheim, BRD1974

Legitimerad sjukgymnastSverige1976

Idrottsmedicin, 5 poängLinköping1980

Medicinsk statistik 5 poängLinköping1981

Informationssökning och
BiblioteksanvändningLinköping1981

Pedagogisk metod i praktisk
undervisningLinköping1983

Forskningsmetodikkurs, Single-
Subject-DesignStockholm3 dagar1983

Biomekanik, 5 poängLinköping1984

Kurs i MedlinesökningStockholm2 dagar1988

Kurs i SprilinesökningStockholm1 dag1988

Epidemiologi,
Yrkesmed. Instit. 5 poängLinköping1988

Nordisk Forskarkurs:
De äldre och rörelseapparaten
med speciell tonvikt på metaboliska faktorerSätra Brunn, Sala9 dagar1989

Medicinsk statistik på MacintoshGöteborg 10-11/101991

Pedagogisk grundkurs, Universitetet i Linköping,
Obligatorisk för blivande docenter, 1 vecka 1991

Prevention, 10 poängHälsouniversitetet, Linköping1993

Forskarhandledning,
Personal- och organisationsutvecklingsenheten,
Linköpings universitet, den 10-11/2 samt den 4/3 1994.

Metoder för uppföljning och
utvärdering av folkhälsoarbete och
samhällsmedicinsk verksamhet
anordnad av socialstyrelsenSigtuna3-4/121996

Oavlönad DocentHälsouniversitetet, Linköping 1998

Oavlönad docent Fysioterapi, Vårdvet.fakultet,Göteborg 2003

Oavlönad docent Hälsoakademin, Örebro universitet 2007

FORSKARTJÄNSTGÖRING

Forkningsassistent 25%Institutionen för kirurgi, Linköpings
Universitetssjukhus1980-1981

FoU-handledare, Vårdhögskolan,
Östergötland 50%Linköping1984-85

Post.doc. Bone Metabolism
Unit, Creighton University,
Omaha, NebraskaU.S.A1986-87

FoU-handledare, Primärvården,
Hälso och Sjukvården i västra
Östergötland(11 vårdcentraler)1987- -1993

FoU-chef, Primärvården
västra Östergötland1989- -1993

FoU-chef, Primärvården
västra+östra Östergötland1994- -1995

FoU-chef, Primärvården
Hela Östergötland (42 vårdcentraler)1996- 1997

FoU-chef, Länssjukvården
Norra Hallandokt.1997- januari 2002

Bitr. vetenskaplig sekreterare, Forskningsetisk kommitté,
Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet1/7-2000---

Prefekt, Institutionen för arbetsterapi/
Fysioterapi, Göteborgs Universitet 2002- 28/2 2003

Forskningsledare, FoU-enheten,
Primär-och Folktandvården, Södra Älvsborg1/3 2003 -131/5 2005

Forskningsledare, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro läns landsting
1/9 2006-

HÖGSKOLE- och FORSKARUTBILDNING

Studentexamen Motala1970

Krankengymnast und Medizinisher
BademeisterMannheim, BRD1974

Legitimerad sjukgymnastSverige1976

Idrottsmedicin, 5 poängLinköping1980

Medicinsk statistik 5 poängLinköping1981

Informationssökning och
BiblioteksanvändningLinköping1981

Pedagogisk metod i praktisk
undervisningLinköping1983

Forskningsmetodikkurs, Single-
Subject-DesignStockholm3 dagar1983

Biomekanik, 5 poängLinköping1984

Kurs i MedlinesökningStockholm2 dagar1988

Kurs i SprilinesökningStockholm1 dag1988

Epidemiologi,
Yrkesmed. Instit. 5 poängLinköping1988

Nordisk Forskarkurs:
De äldre och rörelseapparaten
med speciell tonvikt på metaboliska faktorerSätra Brunn, Sala9 dagar1989

Medicinsk statistik på MacintoshGöteborg 10-11/101991

Pedagogisk grundkurs, Universitetet i Linköping,
Obligatorisk för blivande docenter, 1 vecka 1991

Prevention, 10 poängHälsouniversitetet, Linköping1993

Forskarhandledning,
Personal- och organisationsutvecklingsenheten,
Linköpings universitet, den 10-11/2 samt den 4/3 1994.

Metoder för uppföljning och
utvärdering av folkhälsoarbete och
samhällsmedicinsk verksamhet
anordnad av socialstyrelsenSigtuna3-4/121996

Oavlönad DocentHälsouniversitetet, Linköping 1998

EXEMPEL PÅ HANDLEDNING UTÖVER FORSKARHANDLEDNING

Handledning av 5p projektarbeten inom kursen
Forskning och utvecklingsmetodik 10p,
Samhällsmed. Instit.,HU, Linköping

Larsson H, leg. sjukgymnast. Sywertsson P , leg. sjukgymnast, Linköping.
Hur tillförlitligt är testresultat av muskulär uthållighet hos ryggmärgskadade individer?
En jämförelse mellan kliniskt test i rullstolsanpassad sekvensträningsutrustning och test i isokinetisk mätapparatut av skuldermuskulaturen bilateralt.1994

Samuelson M, arbetsterapeut, Linköping
Utvärdering av myoelektrisk protes i aktivitet1994
Ryn Ann-Katrine, leg. sjukgymnast, Linköping
Utvärdering av biofeedbackträning vid feces inkontinens1995

Ingemarsson Annika, leg. sjukgymnast, Göteborg
Sjukgymnastiska mätvariabler som prediktorer för outcome vid höftfraktur.1999

MÖTESARRANGÖR

Mötesarrangör / chairman vid
Primärvårdsforum, Motala1990

Mötesarangör / chairman vid
nationellt osteoporosmöte, Linköping1991

Mötesarrangör / chairman
Kvalitetssäkringsdag tema diabetes, Motala1993

Medverkat vid invigning av Samhällsmedicinskt Centrum,
Hälsouniversitetet, Linköping ,
Presentation av Primärvårdens
FoU-enheter i Östergötland.1992

Medverkan vid Kvalitetssäkringsdag i
samarbete mellan Primär- och tandvårdsnämnden
samt FoU-enheterna i Östergötlands län.1993

Medverkan vid Landstingsfullmäktige,
Konsekvensutskottet sammanträde.1994

Mötesarrangör / chairman
Primärvårdsforum, Collegium i Linköping1995

Mötesarrangör / chairman
Nationellt osteoporosmöte, Linköping1995

Chairman vid invigningen av Primärvårdens
FoU-enhet i Östergötlands lokalkontor, Norrköping1996

Mötesarrangör / chairman
FoU-dag Halland, Strandbaden Falkenberg2000

Nationells möte för Forskningsetikkommiteér, 2 dagaGöteborg2003

SAKKUNNIGUPPDRAG

Medlem i MFR:s planeringsgrupp för vårdforskning.1987-1989

Styrelsemedlem i Svenska Osteoporossällskapet.1988-1999

Referensgrupp för fördelning av LUA-medel samt
stimulansbidrag till primärvårdens personal1993-1997

Ledamot i Socialstyrelsens expertgrupp för habilitering
och rehabilitering, ”Medicinskt handikapp” som hade
att fördela 64 milj.SEK1994-1998

Styrelseledamot i Riksföreningen för osteoporotiker1995-1998

Medlem i SBU:s expertråd1996-1999

Sakkunningrådet i Folkhälsofrågor, Landstinget Östergötland1996-1997

Ledamot i Prioriteringskommittén för fördelning av
FORSS-pengar (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige)1996-1997

Ledamot i svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
Uppsatsgrupp för ST-läkarexamen.
Examinator vid examination Norrköping.1996

Ledamot i grupp som skrivit fram det handikappolitiska programmet,1998
Landstinget Halland

Ledamot i grupp som arbetar med framtagandet av det Hälsopolitiska
Programmet, Landstinget Halland1998-2000

Ledamot i grupp som arbetar med framtagandet av en revision av
Omvårdnadsideologin, Landstinget Halland1999-20001

Ordförande i SBU:s sjukgymnastgrupp,
”Evidensbaserad sjukgymnastik” 1997-nov.1999

Ledamot i grupp som arbetar med litteraturgenomgång av 1999-
Osteoporoslitteratur för rapport i SBU: serie, beräknas klar 2002

Biträdande vetenskaplig sekreterare i Forskningsetisk kommitté,
Göteborgs universitet 2000-2003
Vetenskaplig sekreterare, Regional Etikprövningsnämnd, Göteborg 2004 -2006

Vetenskaplig konsult för sjukgymnaster, Örebro Läns Landsting2000-2001

Landstingsförbundets representant i Vårdalsstiftelsens vetenskapliga
Granskningsgrupp (3)2000-2001

Tillsättning av professur

Professur i fysioterapi, Universitetet i Umeå1999

Tillsättning av lektorat

Universitetslektorat med inriktning mot ortopedi, Lund2003

Opponent

Halvtidskontroll, idrottspedagog Eva-Carin Lindgren,
Allmänmedicinska institutionen, GU 2000

Halvtidskontroll i allmänmedicin, Malmö
Leg.sjukgymnast Ekvall Hansson E,
Patients with dizziness/vertigo in primary health care2005

Halvtidskontroll i allmänmedicin, GU Ann-Kristin Karlsson
Open heart surgery described through family experiences,
personnel perceptions and clinical investigations2005

Halvtidskontroll, geriatrik, KI, Åsa Andersson
Fear of falling in stroke patients: determinants and discrepancies2006

Med.doktorsexamen
Leg.sjukgymnast Ekvall Hansson E,
Patients with dizziness/vertigo in primary health care
Malmö, Institutionen för allmänmedicin 2006

Halvtidskontroll, IKM, Örebro universitet, Marie Thuresson
Factors that influence the use of ambulance in
acute coronary syndrome 2007

Med. Dr., Leg sjukgymnast Helena Nordvall, Umeå Universitet, 2009

Med. Doktorsexamen,Luleå tekniska högskola, 2012
leg. sjukgymnast Katarina Mikaelsson. Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar.

Med.Doktorsexamen, Lunds Universitet 2014
leg.sjukgymnast Ulrika Olsson-Möller
Falls and dizziness in frail older people. Predictors, experiences and the effects of a case management intervention.

Betygsnämnd

Disputation, leg. sjukgymnast Birgit Juul-Kristensen,2001-03
Lund, Institutionen för rörelseorganens sjukdomar

Disputation, leg sjuksköterska Febe Friberg,
Göteborg, Institutionen för vårdpedagogik2002-01

Med lic., leg sjuksköterska Elisabet Lindholm
Göteborg, Institutionen för kirurgiska discipliner2002

Med.lic., leg. sjukgymnast Anna Danielsson
Institute of Clinical neuroscience, Rehabilitation Medicine
Studies on energy expenditure in walking after stroke2005

Med. lic., leg.läkare Cecilia Ryding,
Allmänmedicinska institutionen, GU, Göteborg
Läkares kroppskännedom—på väg mot
utforskandet av kroppsempati2005

Med lic., leg läkare Helena Salminen,
Allmänmedicinska institutionen, KI, Stockholm
Osteoporosis in primary health care- some aspects on bone
Density measurements and nutritional status 2005

Med. Dr., leg läkare Helena Salminen,
Allmänmedicinska institutionen, KI, Stockholm
Osteoporosis in primary health care- some aspects on bone
Density measurements and nutritional status 2007

Med. Dr., Leg sjukgymnast Eva Rasmussen Barr, KI, Stockholm 2009

Med. Dr., Leg sjukgymnast Maria Larsson, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs Universitet, 2009

Med. Dr., Leg sjuksköterska Marie-Louise Södersved Källestedt, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, 2009

Medicine doctorsexamen. Sanna Aila-Gustafsson. The importance of being thin – perceived
expectations from self and others and the effect on self evaluation in girls with disordered eating. Örebro Universitet 2010

Medivcine doktorsexamen, Birgitta Wallerstedt.Family members caregiving situations in palliative Home care ...Örebro universitet 2012

Sakkunnig vid halvtidsgranskning

Sjukhuspräst Anders Westius, Örebro universitet, 2009

Zetterlund Christina. Visual disorders - a riskfactor for musculoskeletal complaints"
Hälsoakademin, Örebro universitet, 2011

Möller M. Ledamot i betygsnämnd vid doktorsdisputation
Birgitta Wallerstedt. "Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialistenheter"
Hälsoakademin, Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap, Örebro Universitet, 2012

REDAKTIONELLA UPPDRAG

Vård i Östergötland, deltagare i redaktionskommittén. Tidskrift utgiven av yrkesrepresentanter från Centrala, Östra och Västra Hälso- och sjukvårds-
distrikten i Östergötlands län, Vårdhögskolan i Östergötland,
Vårdlärarutbildningen och Tema-H och Universitetet i Linköping.1988

Referent för Scandinavian Journal of Caring Sciences,
Sporadiskt sedan 19891989

Såsom medlem i SBU:s vetenskapliga råd ( tidigare expertgrupp)
kontinuerlig genomläsning och avgivande av korrekturförslag i de
rapporter som SBU utgivit under åren 1995-1998

SBU:s representant och arbetande ordförande för den arbetsgrupp som i ett samarbetsprojekt mellan SBU och LSR framtagit rapporterna
* Evidensbaserad sjukgymnastisk behandling vid ländryggsbesvär1999
* Evidensbaserad sjukgymnastisk behandling vid nackbesvär1999

Deltagande i Konsensuskonferens, Läkemedelsverket Norge/Sverige
Om osteoporos2000

Deltagande i SBU:s arbetsgrupp för ny rapport om Osteoporos2000--2003

Ekonomiska bidrag

Fredrika Bremerförbundet, stipendium1982 12 000 kr

Lions forskningsfond, Östergötland1984 15 000 kr

Landstingets forskningsfond1990 30 000 kr

AMF1990 162 910 kr

Folkhälsogruppen, Östergötland1991 105 000 kr

Dagmaranslag1993 450 000 kr

Dagmaranslag1994 480 000 kr

Dagmaranslag19952 600 000 kr

Förvaltare av Dagmaranslag1996 450 000 kr

FORSS-anslag1996 300 000 kr

Landstinget Östergötlands
Forskningsfond1998 250 000 kr

Aventis2000 230 000 kr

Units that user is associated with

Information is reliable | confirmed 2017-10-19 by Margareta Möller |

User account for Margareta Möller, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/alfgbg/user/1422?pgt=0