Sandra Weineland, Psykologiska institutionen, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan

Basic information

name:
Sandra Weineland
profession:
Specialistpsykolog, filosofie doktor
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
workplace:
Tärnavägen 6
phone number:
0708735788
city:
51333 Fristad
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Psykologer som läser specialistutbildningen - specialistkollegium och på det vetenskapliga arbetet som ingår i utbildningen.
ST-läkare under utbildning.
Övrig personal i psykologisk metod och samtalsmetodik.
orientation/description:
Kvantitativ metod
Kognitiv beteendeterapi
Acceptance and Commitment Therapy

Doctoral Thesis (1)

 1. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2012. ISBN 978-91-554-8524-5.

Article - Peer reviewed scientific (20)

 1. Thorsell Cederberg J, Weineland S, Dahl J, Ljungman G.
  Journal of Pain Research 2019:12:1017-23.
  Web of Science® citations 0
 2. Thorsell Cederberg J, Weineland S, Dahl J, Ljungman G.
  Journal of Pain Research 2019:12:1803-11.
  Web of Science® citations 0
 3. Wallin E, Parling T, Weineland S, Dahl J.
  Journal of Contextual Behavioral Science 2018:10:41-49.
  Web of Science® citations 0
 4. Thorsell Cederberg J, Weineland S, Dahl J, Ljungman G.
  Journal of Contextual Behavioral Science 2018:10:103-7.
  Web of Science® citations 0
 5. Thorsell Cederberg J, Weineland S, Dahl J, Ljungman G.
  Journal of Contextual Behavioral Science 2018:10:50-4.
  Web of Science® citations 2
 6. Weineland S, Ghaderi A, Andersson H, Parmskog N, Hjort E, Svanberg Wärn A, Jannert M, Andersson G.
  Behavior Therapy 2017:48(5):624-37.
  Web of Science® citations 9
 7. Weineland S, Brogie M, Dahl J.
  The International Journal of Behavioral Consultation and Therapy 2015:4:29-31.
 8. Weineland S, Dahl J.
  The International Journal of Behavioral Consultation and Therapy 2015:4:18-22.
 9. Weineland S, Lillis J, Dahl J.
  Obesity Research and Clinical Practice 2013:7(6):E464-E475.
  Web of Science® citations 9
 10. Weineland S, Arvidsson D, Kakoulidis T, Dahl J, Thanos K.
  Obesity Research and Clinical Practice 2012:6(1):e21-e30.
  Web of Science® citations 43
 11. Screening for Disordered Eating following Obesity Surgery.
  [Psychometric properties of the Disordered Eating in Bariatric Surgery (DEBS)]
  Weineland S, Alfonson S, Dahl J, Ghaderi A.
  2012

Book (2)

 1. Lillis J, Dahl J, Weineland S.
  Sao Paulo Brasilien: Cultrix; 2016.

Book Chapter (2)

 1. Weineland S.
  In: Sarkhoi A, Andersson G. (eds.) Somatisk sjukdom – ett biopsykosocialt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2019, pp 93-120. ISBN 978-91-44-11960-1.
 2. Weineland S, Bradely L.
  Mindfulness and Acceptance for Treating Eating Disorders and Weight Concerns: Evidence-Based Interventions. Oakland: Context Press New Harbinger; 2016,

Manuscripts, not yet accepted

Submitted peer-reviewed artiklar

Ingo E., Weineland S., Molander P., Andersson G., Lunner T., Nordqvist P., & Laplante-Lévesque A. Bridging the gap between hearing screening and successful rehabilitation: Results of a randomized controlled trial of Motivational Interviewing via Internet (MIVI). The American Journal of Audiology.

Artiklar under arbete

Lilja, Larsson & Weineland. Effects of iCBT among children with anxiety treated in primary care – a mixed method study design.

Persson, Weineland, & Rembeck. Experience and management of pain in a population of individuals diagnosed with chronic migraine i primary care.

Weineland, Larsson & Lilja. Experiences of psychologists treating children with anxiety in a digital context – a qualitative study.

Other publications

Kunskapsunderlag, Aspiremetoden för behandling av fetma. (2015). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. länk till rapporten: http://tlv.se/Medicinteknik/Medicinteknikuppdraget/avslutade-halsoekonomiska-bedomningar/TLV-utvarderar-Aspiremetoden/

Utlåtanden om internetbaserade behandlingsprogram. (2018) Sveriges Kommuner och Landsting. https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/utlatandeninternetbaseradebehandlingsprogram.13501.html

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilActa Universitatis UpsaliensisA Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients 2012

Education (free text)

Psykologprogrammet Uppsala universitet
Forskarutbildningen Uppsala universitet
Specialistutbildningen med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Samhällsvetenskapliga fakulteten - Psykologiska institutionen [1954 - ]
5% 2018
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Samordnare för psykologer och psykoterapeuter i Södra Älvsborg

40% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
20% 2016
Statligt - Högskolor - Högskolan i Borås - Inst för vårdvetenskap Show info
Lektor

20% 2016 2018
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Region Östergötland - Övrigt Show info
Anställning vid Psykiatripartners AB. Arbetsuppgifter knutna till anställning inom psykiatrin: psykoterapi, neuropsykiatriska utredningar, handleda PTP-psykologer, handleda andra yrkeskategorier. Jag har även gått in som verksamhetschef sommartid, behandling i grupper, projektledning av exempelvis Ödeshögsmodell.

80% 2013 2015
Statligt - Universitet - Linköpings universitet - Medicinska fakulteten Show info
Projektanställning efter disputation vid Institutionen för Beteende och Lärande. Arbetsuppgifter knutna till universitetsanställning, genomföra forskningsprojekt, handleda studenter, skriva artiklar, presentera vid konferenser. Samt föreläsningar på kurser vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet.

20% 2012 2015
Statligt - Universitet - Uppsala Universitet - Övrigt Show info
Arbetsuppgifter knutna till universitetsanställning: Anställning som doktorand. Utbildningen på forskarnivå i psykologi som avslutades med doktorsexamen i december 2012. Utbildningen omfattar fyra års studier och består av kurspoäng samt doktorsavhandling. Arbetet har inneburit handledning av studenter på psykologprogrammets sista termin, samt föreläsningar på kurser i

beteendemedicin och hälsopsykologi, på senare terminer av psykologprogrammet.

50% 2008 2012
Företag - Privata vårdgivande bolag - Capio AB - Övrigt Show info
Obesitascentrum

Leg. psykolog, Centrum för titthålskirurgi, CFTK, Capio, Stockholm

Arbetsuppgifter knutna till anställning inom beteendemedicinskt område, obesitas och obesitasoperation. Först genomgick jag PTP-tjänstgöring vid CFTK. År 2009 blev jag legitimerad psykolog och arbetade sedan som klinisk psykolog med bedömning/utredning och psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Jag har haft klienter

i individual- och gruppterapi, samt anordnat Livstilskolor som tillsammans med dietist och träningsexpert. I arbetsuppgifterna har det även ingått handledning av dietister och övrig personal.

20% 2008 2012

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
Linnea NisslingDokorandBiträdande handeldarePsykologiska instutionen2019 
Marie PerssonDoktorandBiträdande handledareAllmän medicin, Sahlgrenska akademin2019 

Kursansvarig skriftligt specialistarbete för psykologer, VGR Akademin

Kursansvarig för kurs i forskningsmetodik, grundläggande nivå, Borås Högskola

Handledare vid psykologexamensuppsatser vid Uppsala och Linköpings universitet

Lektor vid Borås Högskola

Undervisning som doktorand vid Uppsala universitet

Undervisning som post-doc vid Linköpings universitet

Handledare vid ST-läkares vetenskapliga arbeten

Handledare vid STP-psykologers vetenskapliga arbeten

Assignments and memberships

Type of assignment/membershipOrganisationOther informationStartedEnded
Ledamot Komptensrådet för psykologerVGR 2019 
Kursansvarig vetenskapsmetodVGR Akademin 2019 
Ledamot regionala primärvårdsrådetVGR 2018 
Ledamot sykologirådet NärhälsanVGR 2018 
Psykologisk rådgivare område V7 (13 vårdcentraler)Närhälsan 2017 

Uppdrag
Klinisk expert åt läkemedels-och tandvårdsverket gällande fetmakirurgi

Sammanställning av evidens för iKBT program för SKL

Vetenskapliga presentationer eller posters vid konferenser
Övervikt och fetma, Kunskap, vård och behandling, Stockholm, 2016
European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Stockholm 2016
Obesitasdagarna, Stockholm, 2016
Internet Audiology conference, 2014
Association for Contexutal behavioral science, Nordic, Stockholm 2014
Beteendeterapetuiska förenningens årsmöte, Örebro, 2012
International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, Germany 2011
Association for Contextual Behavioral Science, World Conference, Italy, 2011
American Association for Metabolic and Obesity Surgery, USA, 2010,
Association for Contextual Behavioral Science, World Conference, Nederländerna, 2009

Föreläsningar vid psykologprogrammet, personalvetareprogrammet och sjuksköterskaprogrammet.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-07-19 by Sandra Weineland |

User account for Sandra Weineland, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/alfgbg/user/218331?notebooktab=enhet