Publication: [Considerably decreased amount of soccer injuries after introduction of a preventive program]

[Considerably decreased amount of soccer injuries after introduction of a preventive program].
[Kraftig minskning av fotbollsskador efter införande av profylaktiskt program.]
Ekstrand J, Gillquist J, Lysholm J, Möller M, Oberg B.
Lakartidningen 1983 Apr 27:80(17):1803-4, 9.


, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/alfgbg/user/publication?ref=1484601